Gebruiksaanwijzing VDO M7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing VDO M7. Wij hopen dat dit VDO M7 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing VDO M7 te teleladen.


VDO M7 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4265 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding VDO M7

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ermöglicht das Einstellen des M7 GPS bequem über die App ­ ermöglicht das Löschen der Tourdaten über die App ?, , KMH/MPH": toont gekozen snelheids eenheid Met de gemiddelde snelheid ? [. . . ] Tijd en datum worden automatisch ingesteld, zodra er GPS-ontvangst is ­ De ritregistratie moet door drukken op de O-knop handmatig gestart worden!Hoogte selecteren / opnieuw kalibreren Als startpunt van de rit wordt de plek opgeslagen, waar GPS-ontvangst was EN de ritregistratie gestart werd (REC-symbool brandt). Menu openen/sluiten: , , O"-knop 3 s ingedrukt houden ­ Bladeren naar links/rechts: ALTI/BIKE-knop kort indrukken ­ Menu-item selecteren: , , O"-knop kort indrukken ­ Menu-item sluiten: BIKE-knop 3 s ingedrukt houden Met de gratis verkrijgbare Converter app voor Windows, MAC, OS of Android, breidt u de functionaliteit van de M7 GPS uit: ­ Maakt het laden van de AGPS-data mogelijk, om bij aanvang Van de rit een wezenlijk snellere GPS-ontvangst te realiseren ­ maakt de download en het delen van GPS-ritgegevens Mogelijk naar portals van derden zoals Strava® of Training-Peaks®. maakt het handig instellen van de M7 GPS mogelijk via de app ­ maakt het verwijderen van de ritgegevens mogelijk via de app Download onder: www. Wordt er geen ritregistratie gestart, dan schakelt het apparaat zich na 5 minuten uit. Deze cyclus doorloopt de M7 GPS vijf keer, voordat deze in de , , transportmodus" blijft, om energie te besparen. VDO Cycle Parts geeft gedurende 2 jaar vanaf de koopdatum garantie op uw VDO computer. De garantie geldt voor materiaal- en fabricagefouten aan de computer zelf, aan de sensor/zender en aan de stuurhouder. kabels , batterijen en montagematerialen zijn uitgesloten van garantie. De garantie geldt alleen wanneer de betroffen onderdelen niet zijn geopend (uitzondering: batterijvak van de computer), geen geweld is gebruikt en geen moedwillige schade aanwezig is. [. . . ] Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING VDO M7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding VDO M7 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag