Gebruiksaanwijzing VALBERG VG-MO30DW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing VALBERG VG-MO30DW. Wij hopen dat dit VALBERG VG-MO30DW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing VALBERG VG-MO30DW te teleladen.


VALBERG VG-MO30DW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (811 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding VALBERG VG-MO30DW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWING: Alleen vakbekwame personen mogen onderhoud of reparaties aan het apparaat uitvoeren, met inbegrip van plaatsing van een scherm ter bescherming tegen blootstelling aan mi- Stoffen en andere etenswaren mogen niet opgewarmd worden in hermetisch afgesloten houders, deze kunnen ontploffen. Informatie over de nodige vrije ruimte (boven/achter en aan weerskanten van het apparaat) voor voldoende luchtcirculatie is in deze gebruiksaanwijzing vermeld. Plaats de microgolfoven niet in een meubelstuk of bouw het apparaat niet in. Gebruik alleen keukengerei dat voor gebruik in een microgolfoven geschikt is. [. . . ] WAARSCHUWING Een ongepaste aansluiting van de aardingsvoorziening kan risico op elektrocutie met zich meebrengen. Plaats de houder met de levensmiddelen of het rooster op het glazen draaiplateau voordat u het apparaat inschakelt. de microgolfoven plaatsen Plaats het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak (op minstens 85 cm boven de vloer). De afstand tussen de achterkant van het apparaat en de muur moet minstens 10 cm zijn. Voorzie een vrije ruimte van 20 cm aan weerskanten en 30 cm boven het apparaat. Plaats het glazen draaiplateau nooit Het gebruikte stopcontact moet eenvoudig bereikbaar zijn zodat in een noodgeval de stekker onmiddellijk uit het stopcontact kan worden gehaald. WAARSCHUWING Gebruik het apparaat alleen wanneer de draairing en het glazen draaiplateau juist zijn geplaatst. Ma is beëindigd, verschijnt "End" op het scherm en hoort u drie geluidssignalen om u eraan te herinneren de levensmiddelen uit de oven te halen. Als u niet op de knop drukt of de deur niet opent, hoort u om de 3 minuten een geluidssignaal. De deur openen en sluiten Vervolgens knippert ": " op het scherm om u eraan te herinneren het kookmenu en de kooktijd in te voeren. Aan het begin of tijdens het invoeren Van de instellingen: druk eenmaal om de ingevoerde programma's te annuleren en naar de eerste stap terug te gaan. Tijdens het koken: druk eenmaal om de werking van de oven te stoppen; druk tweemaal om de kookprogramma's te annuleren. Sluiten van het apparaat op de voeding en terwijl ": " op het scherm knippert, de huidige of vooraf ingestelde tijd in te voeren. 6 Druk eenmaal op de knop of wacht 5 seconden en de cijfers stoppen met knipperen. Deze functie maakt het mogelijk om levensmiddelen te koken en op te warmen. Voor een snel en volledig kookproces Voor een redelijk snel kookproces Om levensmiddelen warm te houden Gebruik de oven niet wanneer het leeg is. Als u de levensmiddelen tijdens het kookproces omdraait, druk een keer op de knop en het ingestelde kookproces wordt hervat. Als u de levensmiddelen voor het einde van de ingestelde kooktijd wilt verwijderen, druk eerst op de knop om het kookproces te annuleren en een ongewenste werking tijdens het volgend gebruik te vermijden. Microgolfvermogen verlaagt de oven automatisch het vermogen na enige tijd voor een langere levensduur van het apparaat. Deze functie stelt u in staat om op Eenvoudige wijze een kopje water of andere vloeistof op te warmen zonder het instellen van een tijd. de gepaste duur wordt ingesteld naargelang de inhoud van de vloeistof. Bijvoorbeeld: Gedurende 1 minuut op de snelkoken-functie koken Deze functie maakt het mogelijk om levensmiddelen te ontdooien. [. . . ] Deze materialen zijn milieuvriendelijk want ze kunnen gerecycleerd worden. SELECTIEVE INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL Dit toestel is voorzien van het AEEA-symbool, wat betekent dat het niet bij het huishoudelijke afval gegooid mag worden op het einde van zijn levensduur, maar dat het naar een recyclagecentrum voor elektrische en elektronische huishoudtoestellen gebracht dient te worden. wanneer u versleten huishoudtoestellen recycleert , levert U een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu. BESCHERMING VAN HET MILIEU - RICHTLIJN 2012/19/EU Wanneer u versleten elektrische en elektronische apparaten recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu en onze gezondheid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING VALBERG VG-MO30DW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding VALBERG VG-MO30DW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag