Gebruiksaanwijzing VALBERG TSH 60 T X 962C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing VALBERG TSH 60 T X 962C. Wij hopen dat dit VALBERG TSH 60 T X 962C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing VALBERG TSH 60 T X 962C te teleladen.


VALBERG TSH 60 T X 962C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1071 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding VALBERG TSH 60 T X 962C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, Voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product Worden niet gedekt door deze garantie. De selectie en de testen van de toestellen van VALBERG gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. [. . . ] Verbind het mechanisme aan de voeding met behulp van een stekker met zekering van 3 A of aan Gebruikt door kinderen Huishoudelijke vanaf 8 jaar en ouder of Apparaten kunnen in be- personen met beperkte Probeer niet om de filters te controleren terwijl de dampkap in werking is. Raak de lampen en de zones vlakbij niet aan na een langdurige inschakeling van de verlichting of kort na uitschakeling. Een gebrek hebben aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt be- Om eten met open vlam nooit met het apparaat Voorkom open vlammen, deze zijn schadelijk voor de filters en brandge- Toezicht mogen het apparaat niet reinigen of onderhouden. Controleer voortdurend gebakken etenswaren om te voorkomen dat de hete olie vlam vat. Met andere apparaten wordt gebruikt die gas of andere brandstoffen verbranden, moet de ruimte goed worden ge- Zaamheden niet worden worden gebruikt Geven in de gebruiksaan- over het juist afvoeren Wijzing, loopt u het risico van de lucht na. Tilatie in de ruimte wan- leren, reinigen en vervan- Neer de dampkap tegelij- gen van de lampen, bekijk Kertijd wordt gebruikt met de relevante sectie die Apparaten die op gas of verder in deze gebruiks- Voor apparaten die lucht · De lucht mag niet worden instructies die hieronder Afgevoerd in een leiding zijn vermeld. Die alleen lucht naar de OPGELET: De toegankelijke delen kunnen warm worden wanneer deze met keukenapparatuur Metingen uitgevoerd volgens de Europese regels N ° 65/2014 & 66/2014 van de Europese Commissie en de norm EN 61591. Luchtstroom bij minimale snelheid tijdens normale werking Luchtstroom bij maximale snelheid tijdens normale werking Geluidsniveau bij minimale snelheid bij normale werking Geluidsniveau bij maximale snelheid bij normale werking Gebruikt in de afzuigmodus (afvoer van lucht naar buiten), of in de filtermodus (terugkeer van lucht naar binnen). Moeten door een vakbekwame persoon worden uitge- Zorg dat het gebruikte stopcontact na Installatie van het apparaat eenvoudig te bereiken is. In geval het apparaat een kabel zonder stekker heeft, moet Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte en houd de Sluiten met een schakelaar tussen het apparaat en net, waarvan alle polen onderbroken worden; de minimale opening tussen de contacten moet Minstens 3 mm zijn en de schakelaar moet gedimensioneerd zijn voor de belasting en voldoen aan de geldende Moet als volgt uitgevoerd worden: Uit twee of meer delen gebruikt wordt, Dan moet het bovenste gedeelte aan de Sluit de afvoer van de dampkap niet Aan op een leiding waardoor warme Lucht circuleert of die gebruikt wordt Voor de afvoer van rook van apparaten Die door een andere energiebron dan Afzuigversie dient u voor een gat voor We raden u aan een luchtafvoerbuis te gebruiken met eenzelfde diameter als die van de luchtafvoeropening. Het gebruik van een reduceerelement zou de prestaties van het product kunnen beperken en het lawaai kunnen doen toenemen. afzuigversie Bij dit soort installatie zal het apparaat de dampen door een buitenmuur of door een bestaande kanalisering naar buiten afvoeren Boor 3 gaten van 8 mm in de muur op uw gewenste plaats en monteer de muurhouder. Filterversie Om de dampkap van de afzuigversie naar de filterversie om te bouwen, vraag uw dealer om actieve koolstoffilters. Plaats de actieve koolstoffilter in het toestel en draai het tegen de klok in. Eenmaal het rookkanaal zich op de juiste hoogte bevindt, maak de twee delen aan elkaar vast. Installeer het rookkanaal op de dampkap en maak ze aan elkaar vast met behulp van 2 schroeven. [. . . ] De vetfilter heeft als doel de vetdeel- Tjes die in de lucht hangen tegen te houden. Het is aldus mogelijk dat deze filter, afhankelijk van het gebruik van het apparaat, na verloop van tijd ver- OPGELET Het negeren van deze instructies tijdens het Om brandgevaar te voorkomen, moeten de vetfilters minstens elke 2 maanden met de hand worden gewassen met gebruik van een mild en niet- Schurend reinigingsmiddel of in de vaatwasser worden gewassen op een lage temperatuur en korte wascyclus. Het wordt aldus aanbevolen om deze instructies strikt Dit feit geeft u geen recht op een klacht voor eventuele [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING VALBERG TSH 60 T X 962C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding VALBERG TSH 60 T X 962C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag