Gebruiksaanwijzing VALBERG MFO 78 P DX 701T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing VALBERG MFO 78 P DX 701T. Wij hopen dat dit VALBERG MFO 78 P DX 701T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing VALBERG MFO 78 P DX 701T te teleladen.


VALBERG MFO 78 P DX 701T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6223 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding VALBERG MFO 78 P DX 701T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie. De selectie en de testen van de toestellen van VALBERG gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van VALBERG, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit. [. . . ] Bestrijk het rooster licht met olie zodat het voedsel niet aan het rooster blijft kleven en plaats het voedsel in het midden van het rooster. Plaats er altijd een ovenschaal onder om druppels olie of vet op te vangen. De functie wordt gebruikt om snel te grillen en het bestrijken van een groter oppervlak, zoals bij vlees. Bestrijk het rooster lichtjes met olie zodat het voedsel niet aan het rooster blijft kleven en plaats het voedsel in het midden van het rooster. Plaats er altijd een ovenschaal onder om druppels olie of vet op te vangen. oPGELET De ovendeur moet gesloten zijn tijdens het grillen en de temperatuur moet ingesteld zijn op 190°C. De ovendeur moet gesloten zijn tijdens het grillen en de temperatuur moet ingesteld zijn op 190°C. pyrolytische reinigingsfunctie: Deze functie laat u de binnenkant van de oven grondig reinigen. WAARSCHUWING: Verwijder alle overmatige resten en zorg ervoor dat de oven helemaal leeg is voordat u de pyrolytische reinigingsfunctie activeert. Verwijder de bakplaten en steunen (indien van toepassing) voordat u de pyrolytische reinigingsfunctie activeert, en kijk na of de ovendeur goed dicht is. Als de pyrolytische reinigingsfunctie aan de gang is, wordt u afgeraden de kookplaat te gebruiken die zich boven de oven bevindt. het symbool verdwijnt en de timer schakelt terug naar handmatig functioneren. Semi-automatische tijdsinstelling (eindtijd) Deze functie start de oven automatisch zodat de bereiding op een ingestelde tijd beëindigt. Kies de gewenste bereidingsperiode met de knoppen `+' en `-'. De huidige tijd wordt weer zichtbaar op het scherm en de symbolen `A' en blijven branden. De huidige tijd wordt weer zichtbaar op scherm en de symbolen `A' en blijven branden. Als de timer nul heeft bereikt, wordt de oven uitgeschakeld, klinkt een geluidssignaal en knippert het symbool `A'. Draai beide regelknoppen naar stand `0' en druk op een willekeurige toets op de timer om het geluidssignaal te stoppen. Volautomatische programmering Deze functie wordt gebruikt om te beginnen met koken na een bepaalde tijdsperiode en voor een bepaalde tijdsduur. Kies de gewenste bereidingsperiode met de knoppen `+' en `-'. De huidige tijd wordt weer zichtbaar op het scherm en de symbolen `A' en blijven branden. Als de timer nul heeft bereikt, wordt de oven uitgeschakeld, weerklinkt een geluidssignaal en knippert het symbool `A'. [. . . ] Laat geen azijn, koffie, melk, zout, water, citroen of tomatensap gedurende langere tijd achter op het roestvrij staal. de ovendeur verwijderen · Voordat u de glazen ovendeur reinigt, dient ude ovendeur als volgt te verwijderen: Sluit de deur tot deze bijna volledig dicht is en verwijder de deur door deze naar u toe te trekken. Verwijdering van het draadrooster Het draadrooster verwijderen; Trek aan het draadrooster zoals aangegeven in de afbeelding. Schakel het apparaat uit en laat het volledig afkoelen voordat u schoonmaakwerkzaamheden op uw apparaat uitvoert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING VALBERG MFO 78 P DX 701T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding VALBERG MFO 78 P DX 701T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag