Gebruiksaanwijzing VALBERG MFO 70 P X CDTR 34

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing VALBERG MFO 70 P X CDTR 34. Wij hopen dat dit VALBERG MFO 70 P X CDTR 34 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing VALBERG MFO 70 P X CDTR 34 te teleladen.


Mode d'emploi VALBERG MFO 70 P X CDTR 34
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding VALBERG MFO 70 P X CDTR 34

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedankt dat u voor dit product van VALBERG hebt gekozen. ELECTRO DEPOT kiest, test en beveelt de producten van het merk VALBERG aan, die garant staan voor eenvoud in gebruik, betrouwbare prestaties en een onberispelijke kwaliteit. Dankzij dit toestel weet u dat elk gebruik tevredenstellend zal zijn. Gelieve deze handleiding helemaal te lezen alvorens het product te gebruiken. [. . . ] Zet vast met twee schroeven 'B'. Ventilatieopeningen Wanneer de bereiding klaar of gepauzeerd is of wanneer de wachtfunctie ingeschakeld is en de centrale temperatuur van de oven boven 75 graden ligt, blijft de ventilator gedurende 15 minuten werken. Indien de centrale temperatuur van de oven onder 75 graden daalt, stopt de afkoelventilator vroeger. Tijdsinstelling Wanneer het toestel met het stroomnet verbonden wordt, verschijnen de symbolen '0:00' op het scherm. 1> Druk op ' ' , de cijfers van het uur beginnen te knipperen. 2> Draai aan de knop 'K2' om het uur in te stellen (het uur moet tussen 0 en 23 liggen). 3> Druk op ' ' , de cijfers van de minuten beginnen te knipperen. 4> Draai aan de knop 'K2' om de minuten in te stellen (de minuten moeten tussen 0 en 59 liggen). Het gaat om een klok met 24 uursnotatie. Wanneer de stroomtoevoer ingeschakeld wordt en de klok niet ingesteld is, geeft ze '0:00' aan. 4> Als stap 2 wordt overgeslagen drukt u op ' ' om het begin van de bereiding te bevestigen. De standaard duur is 9 uur en de standaard temperatuur wordt weergegeven op het LED-scherm. 1> Het interval voor de instelling van de bereidingstijd is het volgende: tussen 0 en 30 minuten: om de minuut tussen 30 minuten en 9 u : om de 5 minuten. 2> Het interval voor de instelling van de temperatuur is 5 °C en 30 °C in braadmodus. 3> Draai aan de knop 'K1' om de bereidingstijd in te stellen bij het begin van de bereiding. druk daarna op ' ' om te bevestigen. Indien de knop ' ' binnen 3 seconden niet ingedrukt wordt, gaat de oven verder met de bereiding op de vorige tijd. 4> Draai aan de knop 'K2' om de bereidingstemperatuur in te stellen bij het begin van de bereiding. Indien de knop ' ' binnen 3 seconden niet ingedrukt wordt, gaat de oven verder met de bereiding op de vorige temperatuur. 2> Druk op de knop ' ' om te starten, '0:00' en de lamp ' ' gaan aan en ':' begint te knipperen. Zoekfunctie In de volgende modi kunt u de zoekfunctie gebruiken, gaat terug naar de huidige modus na 3 seconden. 1> In werkingsmodus drukt u, indien de tijd ingesteld is, op de knop ' ' om de huidige tijd in te stellen; als de herinneringsfunctie ingesteld is, drukt up op de knop ' ' om het uur van de herinnering in te stellen. [. . . ] Om ervoor te zorgen dat het toestel er goed uitziet en betrouwbaar blijft, dient u het regelmatig te reinigen. het moderne ontwerp van het toestel beperkt het onderhoud. De onderdelen van het toestel die in contact komen met het voedsel moeten regelmatig gereinigd worden. Stel alle bedieningsknoppen in de positie OFF. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING VALBERG MFO 70 P X CDTR 34

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding VALBERG MFO 70 P X CDTR 34 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag