Gebruiksaanwijzing VALBERG MFO 70 P X CDTR 34

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing VALBERG MFO 70 P X CDTR 34. Wij hopen dat dit VALBERG MFO 70 P X CDTR 34 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing VALBERG MFO 70 P X CDTR 34 te teleladen.


VALBERG MFO 70 P X CDTR 34 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2081 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding VALBERG MFO 70 P X CDTR 34

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Pyrolyse gebruikt, kunnen De instructies voor de installatie, de inbouw en de aansluiting op het stroomnet van uw toestel, vindt u in de volgende paragraaf van deze De gebruikte oppervlakken warmer worden dan normaal en dient u kinderen uit de buurt van het toestel te houden. Toegekende spann ng Aard van de stroom Toegekende frequent e Bescherm ngsklasse elektr c te t Type verl cht ng Vermogen verl cht ng Verl cht ng d e door de gebru ker vervangen kan worden Totaal toegekend vermogen Type re n g ng per bakru mte Afmet ngen n werk ng Afmet ngen nstallat e n een meubel De plaats waar uw oven is geïnstalleerd moet voldoende worden gelucht en moet nauwkeurig voldoen aan de afmetingen van de installatie aangegeven in de instructies van de fabrikant. Bij onderhoud moet u zorgen dat de onderdelen correct worden gedemonteerd conform de sectie van de gebruikshandleiding betreffende het onderhoud van het apparaat. Neem voor recycling, hergebruik en verwijdering aan de einde van de levensduur van het apparaat contact op met locale organisaties. [. . . ] Tijdsinstelling Wanneer het toestel met het stroomnet verbonden wordt, verschijnen de symbolen '0:00' op het scherm. 1> Druk op ' ' , de cijfers van het uur beginnen te knipperen. 2> Draai aan de knop 'K2' om het uur in te stellen (het uur moet tussen 0 en 23 liggen). 3> Druk op ' ' , de cijfers van de minuten beginnen te knipperen. 4> Draai aan de knop 'K2' om de minuten in te stellen (de minuten moeten tussen 0 en 59 liggen). Wanneer de stroomtoevoer ingeschakeld wordt en de klok niet ingesteld is, geeft ze '0:00' aan. 4> Als stap 2 wordt overgeslagen drukt u op ' ' om het begin van de bereiding te bevestigen. De standaard duur is 9 uur en de standaard temperatuur wordt weergegeven op het LED-scherm. 1> Het interval voor de instelling van de bereidingstijd is het volgende: tussen 0 en 30 minuten: om de minuut tussen 30 minuten en 9 u : om de 5 minuten. 2> Het interval voor de instelling van de temperatuur is 5 °C en 30 °C in braadmodus. 3> Draai aan de knop 'K1' om de bereidingstijd in te stellen bij het begin van de bereiding. Indien de knop ' ' binnen 3 seconden niet ingedrukt wordt, gaat de oven verder met de bereiding op de vorige tijd. 4> Draai aan de knop 'K2' om de bereidingstemperatuur in te stellen bij het begin van de bereiding. Indien de knop ' ' binnen 3 seconden niet ingedrukt wordt, gaat de oven verder met de bereiding op de vorige temperatuur. 2> Druk op de knop ' ' om te starten, '0:00' en de lamp ' ' gaan aan en ':' begint te knipperen. Zoekfunctie In de volgende modi kunt u de zoekfunctie gebruiken, gaat terug naar de huidige modus na 3 seconden. 1> In werkingsmodus drukt u, indien de tijd ingesteld is, op de knop ' ' om de huidige tijd in te stellen; als de herinneringsfunctie ingesteld is, drukt up op de knop ' ' om het uur van de herinnering in te stellen. 2> In herinneringsmodus drukt u, indien de tijd ingesteld is, op de knop ' ' om de huidige tijd weer te geven. Einde van de vergrendeling: druk tegelijk op ' ' en ' ' gedurende 3 seconden. Daarna hoort u een biep die aangeeft dat de kinderbeveiliging uitgeschakeld is. oPMERKING Indien u tijdens de werkingsmodus de bereiding wenst te onderbreken, drukt u snel op de stopknop. Herinneringsfunctie: Deze functie kan u eraan herinneren de bereiding te starten op een bepaald tijdstip tussen 0:01 en 9:59. [. . . ] Daarom mag uw toestel, zoals aangegeven wordt door het symbool op het kenplaatje of de verpakking, in geen geval in een openbare of private vuilnisbak voor huishoudelijk afval gegooid worden. De gebruiker heeft het recht om het toestel naar een openbaar inzamelpunt voor selectieve afvalverwerking te brengen, zodat het toestel gerecycleerd of opnieuw gebruikt kan worden voor toepassingen conform de richtlijn. Het energieverbruik) te beperken, dient u ervoor te zorgen dat uw product geïnstalleerd wordt conform de gebruikershandleiding, dat de ruimte (waar het toestel zich bevindt) voldoende is verlucht en dat de afvoerleiding zo recht en zo kort mogelijk is. Voor producten die in handmatige modus werken, raden wij u aan om de motor uit te schakelen binnen de 10 minuten nadat u klaar bent met koken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING VALBERG MFO 70 P X CDTR 34

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding VALBERG MFO 70 P X CDTR 34 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag