Gebruiksaanwijzing TRISTAR MW-2897

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TRISTAR MW-2897. Wij hopen dat dit TRISTAR MW-2897 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TRISTAR MW-2897 te teleladen.


Mode d'emploi TRISTAR MW-2897
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TRISTAR MW-2897

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik de ovenruimte niet voor opslagdoeleinden. Koken kan leiden, daarom is voorzichtigheid geboden bij het Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip Installeer of plaats deze oven alleen in overeenstemming met de Capaciteiten, of met een gebrekkige ervaring en kennis, tenzij ze m. Het gebruik van dit apparaat onder toezicht staan van of geïnstrueerd Eieren in de schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet in de Zijn door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Magnetron worden opgewarmd, omdat ze kunnen ontploffen, Kinderen dienen onder toezicht te staan om te garanderen dat ze Gebruik dit apparaat alleen voor de beoogde toepassingen, zoals Een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningsysteem. [. . . ] Gebruik alleen voor kortdurend koken/opwarmen. Laat de oven tijdens het koken niet onbewaakt achter. Breng voedsel in een magnetronveilige schaal over. Breng voedsel in een magnetronveilige schaal over. Kunnen vonken en een brand in de oven veroorzaken. Gebruiken om voedsel af te dekken voor het opwarmen en absorberen van vet. Gebruik onder toezicht voor alleen kortdurend koken. Gebruik als afdekking om spatten te voorkomen of als verpakking voor het stomen. Plastic schuim kan smelten of de vloeistof erin besmetten wanneer het aan hoge temperaturen wordt blootgesteld. Hout zal bij gebruik in de magnetron uitdrogen en kan splijten of breken Verwijder de oven en alle materialen uit de doos en de ovenruimte. Uw oven wordt met de volgende accessoires geleverd: Plaats nooit het glazen draaiplateau op zijn kop. Tijdens het koken altijd gebruikt worden. Alle levensmiddelen en voedselcontainers moeten voor het koken Breekt, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter. Controleer de magnetron voor mogelijke schade zoals deuken of een kapotte deur. Kies een vlakke ondergrond die voldoende open ruimte heeft voor de ventilatieopeningen. Draai aan " " om de urencijfers aan te passen, de invoertijd moet Druk op "KLOK/KEUKEN-TIMER", de minuutcijfers zullen knipperen. Draai aan " " om de minuutcijfers aan te passen, de invoertijd moet De achterkant van het apparaat moet tegen een muur worden geplaatst. Een minimale vrije ruimte van 7, 5cm is nodig is tussen de magnetron en eventuele aanwezige muren. Laat minimaal een ruimte van 30 cm boven de magnetron vrij. Als de klok niet is ingesteld, zal het niet werken wanneer het Zal de oven automatisch naar de vorige status terugkeren. Plaats de magnetron zo ver mogelijk uit de buurt van radio en TV. Gebruik Koken met de magnetron Sluit uw magnetron aan op een standaard stopcontact. [. . . ] druk binnen 5 minuten op "Start/+30Sec. / Bevestigen", het apparaat zal gaan werken en zal de tijd aftellen. Wordt de huidige tijd in de LED weergegeven. Draai in de stand-bymodus op " " naar rechts om de geweste functie te kiezen en "A1", "A2", "A3". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TRISTAR MW-2897

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TRISTAR MW-2897 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag