Gebruiksaanwijzing TRISTAR MW-2705

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TRISTAR MW-2705. Wij hopen dat dit TRISTAR MW-2705 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TRISTAR MW-2705 te teleladen.


Mode d'emploi TRISTAR MW-2705
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TRISTAR MW-2705

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De magnetron niet gebruiken om voedsel te bewaren. Bewaar geen voedsel zoals brood, Als de magnetron niet schoon wordt Handgrepen van papieren of plastic containers/ de behuizing wat een nadelige invloed kan Installeer deze magnetron alleen in Eieren in de schaal en hardgekookte eieren Opgewarmd, omdat ze kunnen ontploffen, zelfs · Nadat ze zijn verwarmd in de magnetron. Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door Deze magnetron is speciaal Niet ontworpen voor industrieel gebruik of Of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij Gebruik in een laboratorium. Ze onder toezicht staan of instructies hebben Gekregen over het gebruik van het apparaat door Worden vervangen door de fabrikant zelf, zijn Een persoon die verantwoordelijk is voor hun Volwassen moeten voorkomen dat kinderen Bewaar of gebruik dit apparaat niet buiten. [. . . ] Druk zodra "G" wordt weergegeven de toets "START/+30SEC. Om een beter resultaat te krijgen bij het grillen van levensmiddelen, dienen de levensmiddelen om te draaien. Sluit daarna de deur en druk "START/+30SEC. /BEVESTIG" om het bereiden te vervolgen. Als er geen toetsen worden bediend, blijft hij werken. Iedere druk op de toets verlengt de tijdsduur met 30 seconden. Druk tijdens bereiding met magnetron, grill of de combinatie en tijdens ontdooien op tijd de knop "START/+30SEC. Draai in de wachtstand de knop " " naar links om direct de bereidingstijd in te stellen. Druk na het instellen van de tijd "START/+30SEC. Bereiden in verschillende fasen Er kunnen maximaal twee fasen worden ingesteld. als één van de fasen ontdooien is , dan dient dit de eerste fase te zijn. Na iedere fase klinkt de zoemer eenmaal en de volgende fase wordt gestart. opmerking: Het auto menu kan niet worden ingesteld als onderdeel van het bereiden in fasen. Voorbeeld: als u levensmiddelen gedurende 5 minuten wilt ontdooien en ze vervolgens gedurende 7 minuten met 80% magnetronvermogen wilt bereiden. Draai de knop " " totdat "P80" wordt weergegeven, om het Er kunnen maximaal twee fasen U moet geen ontdooien instellen met de functie Als de bereiding is voltooid, klinkt de zoemer vijf keer. Voorbeeld: gedurende 7 minuten met 80% magnetronvermogen wilt bereiden. Draai de knop " " totdat "P80" wordt weergegeven, om het magnetronvermogen in te stellen op 80%; Druk na de volgende stappen niet op "START/+30SEC. Ga daarna als volgt verder: Draai de knop " " om het juiste uur in te stellen. Draai de knop " " om het juiste aantal minuten in te stellen. Verschijnt ":" op het scherm, de zoemer zoemt twee keer wanneer de Tijd wordt bereikt, waarna het bereiden automatisch wordt gestart. Draai in de wachtstand de knop " " naar rechts om te kiezen uit menu Er klinkt een lange "pieptoon" die aangeeft dat de kindersluiting is geactiveerd. Deblokkeren: Houd bij geactiveerde kindersluiting gedurende 3 seconden de toets "STOP/LEEG" ingedrukt. [. . . ] Dit apparaat heeft 24 maanden garantie vanaf de datum van aankoop Als u gebruik wilt maken van uw garantieaanspraak, zorgt u er Dan voor dat u het volledige apparaat in zijn originele doos en aankoopbewijs inlevert bij uw aankooppunt. Schade aan accessoires of onderdelen betekent niet automatisch dat het gehele apparaat zal worden vervangen. In dit soort gevallen moet u contact opnemen met onze serviceafdeling. Afgebroken glazen/ plastic onderdelen of accessoires vallen niet onder de garantie en zullen dus altijd tegen een vergoeding kunnen worden vervangen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TRISTAR MW-2705

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TRISTAR MW-2705 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag