Gebruiksaanwijzing TRISTAR MW-2700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TRISTAR MW-2700. Wij hopen dat dit TRISTAR MW-2700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TRISTAR MW-2700 te teleladen.


Mode d'emploi TRISTAR MW-2700
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TRISTAR MW-2700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor gebruik in de Een magnetron werkt door middel van elektromagnetische Microgolven die worden uitgezonden door een hoogvoltagesysteem. Deze microgolven hebben een frequentie van 2450MHz en zijn niet Dat wil zeggen dat ze moleculen niet beschadigen. Lees de onderstaande aanwijzingen door en volg deze op: Microgolven zetten vervolgens het water dat in het voedsel aanwezig Naast water zijn ook de vetmoleculen in het voedsel Let op de magnetron bij het verwarmen van voedsel in plastic of De microgolven gaan door het servies heen, waardoor het eten snel Papieren containers, de mogelijkheid bestaat dat het materiaal vlam vat. Vitaminen en natuurlijke smaakstoffen blijven bewaard bij · De deur gesloten houden om Omdat de golven binnen de ruimte van de magnetron blijven, is de Reden is de magnetron meestal voorzien van een draaiplateau, zodat De magnetron niet gebruiken om voedsel te bewaren. [. . . ] Kies een vlakke ondergrond die voldoende open ruimte heeft voor de ventilatieopeningen. De achterkant van het apparaat moet tegen een muur worden geplaatst. Een minimale vrije ruimte van 7, 5cm is nodig is tussen de magnetron en eventuele aanwezige muren. Laat minimaal een ruimte van 30 cm boven de magnetron vrij. Plaats de magnetron zo ver mogelijk uit de buurt van radio en TV. Gebruik van de magnetron kan storingen veroorzaken bij radio- of TV-ontvangst. Sluit uw magnetron aan op een standaard stopcontact. Zorg ervoor dat de spanning en de frequentie hetzelfde zijn als de spanning en de frequentie op het typeplaatje. Plaats de magnetron niet op een kachel of ander warmteopwekkend apparaat. Als het apparaat vlakbij of boven een warmtebron wordt geplaatst, kan de magnetron worden beschadigd en de garantie zou vervallen. Gebruik de functieschakelaar om de gewenste instelling te kiezen; zie de tabel hieronder voor de verschillende instellingen. Zodra de timer wordt ingeschakeld begint de magnetron met koken. Wanneer de kooktijd is verstreken, laat de magnetron een signaal Horen dat aangeeft dat uw eten klaar is. Als het apparaat niet wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de timer Smelten van ijs Stoofpot, boter zacht maken of ontdooien Stoofpotje, vis Rijst, vis, kip, gehakt Opwarmen, melk, water koken, groente, dranken Let op: Bij het verwijderen van voedsel uit de magnetron moet u ervoor zorgen dat de stroomvoeding van de magnetron wordt uitgeschakeld door de tijdschakelaar op 0 (nul) te zetten. Als u dit niet te doen en de magnetron gebruikt zonder voedsel, kan dit leiden tot oververhitting en schade aan de magnetron. Vóór het reinigen de stekker uit het stopcontact halen en wachten tot het apparaat is afgekoeld. Gebruik nooit ruwe en schurende reinigingsmiddelen, schuurspons of staalwol om schade aan het apparaat te voorkomen. Onderdelen moeten zorgvuldig worden gereinigd met een vochtige doek als ze vuil zijn. Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof. Stoomontwikkeling op de deur, hete lucht komt uit de ventilatieopeningen. Magnetron start per ongeluk zonder dat er voedsel in is geplaatst. Tijdens het koken kan stoom uit Probeer te voorkomen dat Tristar is niet verantwoordelijk voor schade: o Ten gevolge van een val of ongeluk. [. . . ] Defecten aan hulpstukken of aan de slijtende onderdelen, alsmede reiniging, onderhoud of de vervanging van slijtende delen vallen niet onder de garantie en zullen dus in rekening worden gebracht!Na het verstrijken van de garantie kunnen reparaties worden uitgevoerd door de bevoegde dealer of reparatieservice tegen de betaling van de daaruit voortvloeiende kosten. Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. het symbool op artikel , gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hierop. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TRISTAR MW-2700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TRISTAR MW-2700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag