Gebruiksaanwijzing TRISTAR KB-7442

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TRISTAR KB-7442. Wij hopen dat dit TRISTAR KB-7442 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TRISTAR KB-7442 te teleladen.


Mode d'emploi TRISTAR KB-7442
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TRISTAR KB-7442

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Gebruik nooit accessoires die niet aanbevolen worden door de fabrikant. [. . . ] Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. (Let op: controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Plaats het apparaat op een vlakke stabiele ondergrond in een goed geventileerde ruimte en houdt minimaal 10 cm. Zorg ervoor dat het apparaat goed recht wordt geplaatst. 3) kan het apparaat waterpas worden gesteld. Laat het apparaat, na transport, eerst minimaal 4 uur staan alvorens de stekker in het stopcontact wordt geplaatst. Zorg dat de stroomkabel met de stekker niet wordt opgerold aan de achterkant van het apparaat, deze kan te warm worden. Paats de stekker altijd in een geaard stopcontact. Plaats het apparaat nooit naast warmte bronnen of in direct zonlicht. Het wisselen van de deur aanslag dient met 2 personen uitgevoerd te worden. De draairichting van de deur kan veranderd worden. Til de deur voorzichtig uit de onderste steun. Plaats eerst de onderste steun aan de andere zijde van Het apparaat, plaats de deur in de onderste steun en bevestig vervolgens de bovenste steun en afdekking. Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat wordt gereinigd. Indien er veel ijsafzetting in het apparaat is laat het apparaat dan een paar uur uit, zodat het ijs kan ontdooien. Zorg dat de etenswaren in een andere vriezer worden bewaard. Veel ontdooid voedsel kan niet weer worden ingevroren. Neem de binnenkant van het apparaat af met een licht schoonmaakmiddel, maak de binnenkant daarna goed droog. [. . . ] Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze servicewebsite: www. Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. het symbool op artikel , gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hierop. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TRISTAR KB-7442

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TRISTAR KB-7442 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag