Gebruiksaanwijzing TRISTAR KB-7442

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TRISTAR KB-7442. Wij hopen dat dit TRISTAR KB-7442 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TRISTAR KB-7442 te teleladen.


TRISTAR KB-7442 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (545 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TRISTAR KB-7442

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is. Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. [. . . ] Haal de stekker uit het stopcontact als u toebehoren wisselt en voor onderhoudswerkzaamheden. Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door een bekwame gekwalificeerde dienst(*) om gevaar te voorkomen. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt. * Bekwame gekwalificeerde dienst: after-sales dienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, veegt u alle afneembare onderdelen af met een vochtige doek. (Let op: controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Plaats het apparaat op een vlakke stabiele ondergrond in een goed geventileerde ruimte en houdt minimaal 10 cm. Laat het apparaat, na transport, eerst minimaal 4 uur staan alvorens de stekker in het stopcontact wordt geplaatst. Zorg dat de stroomkabel met de stekker niet wordt opgerold aan de achterkant van het apparaat, deze kan te warm worden. Het wisselen van de deur aanslag dient met 2 personen uitgevoerd te worden. Plaats eerst de onderste steun aan de andere zijde van Het apparaat, plaats de deur in de onderste steun en bevestig vervolgens de bovenste steun en afdekking. Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat wordt gereinigd. Indien er veel ijsafzetting in het apparaat is laat het apparaat dan een paar uur uit, zodat het ijs kan ontdooien. Neem de binnenkant van het apparaat af met een licht schoonmaakmiddel, maak de binnenkant daarna goed droog. De rubbers van de deur dienen regelmatig met een licht schoonmaakmiddel gereinigd te worden. [. . . ] Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. het symbool op artikel , gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hierop. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TRISTAR KB-7442

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TRISTAR KB-7442 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag