Gebruiksaanwijzing TRISTAR AT-5450

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TRISTAR AT-5450. Wij hopen dat dit TRISTAR AT-5450 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TRISTAR AT-5450 te teleladen.


TRISTAR AT-5450 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1283 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TRISTAR AT-5450

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NATUURLIJK (Licht uit) en SLAAP (Licht uit), normale wind • Als u kiest voor NATUURLIJK (Licht aan), en op de knop “HOOG” drukt, dan gelden de volgende regels: Hoog-stop-middel-hoog-laag-hoog-middel-hoog-stop-middel-hoog-laaghoog-middel-laag-hoog-middel (de tijd tussen de veranderingen is 4 tot 14 seconden) • Als u kiest voor NATUURLIJK (Licht aan), en op de knop “MIDDEL” drukt, dan gelden de volgende regels: Laag-middel-laag-hoog-stop-middel-laag-middel-laag-middel-laag-hoogstop-middel-laag-hoog-stop-middel-hoog (de tijd tussen de veranderingen is 2 tot 12 seconden) • Als u kiest voor NATUURLIJK (Licht aan), en op de knop “LAAG” drukt, dan gelden de volgende regels: Stop-middel-laag-middel-stop-hoog-laag-middel-laag-middel-laag-middellaag-stop-hoog-laag-middel-laag (de tijd tussen de veranderingen is 2 tot 12 seconden) • Als u kiest voor SLAAP (Licht aan), en op de knop “HOOG” drukt, dan gelden de volgende regels: 30 minuten hoog natuurlijke wind, vervolgens 30 minuten middel natuurlijke wind. Vervolgens 30 minuten laag natuurlijke wind totdat het apparaat uitschakelt. [. . . ] het symbool op artikel , gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hierop. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. € Dit apparaat kan door kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen worden uigevoerd, tenzij zij ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan. € Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. • Steek nooit vingers , potloden of andere voorwerpen in de gaten van het plastic omhulsel. € Om brandgevaar en elektrische schokken te voorkomen; Gebruik het apparaat niet in de buurt van vensters. € De stekker moet uit het stopcontact worden verwijderd vóór het reinigen, nakijken, onderhoud en verplaatsen van de ene locatie naar de andere. € De ventilator moet tijdens het gebruik op een vlak en stabiel oppervlak worden geplaatst, om het omvallen te voorkomen. € Gebruik het niet in de keuken om de plastic delen vrij van vettig vuil te houden. € Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant of een onderhoudstechnicus van de fabrikant, of door een vergelijkbare bevoegde persoon worden vervangen om een gevaar te voorkomen. € Houd elektrische apparaten buiten bereik van kinderen of personen met gebreken. [. . . ] luchtkoeler/ Luchtbevochtiger • Druk eenmaal: de motor begint te werken. Mode Druk, terwijl de airco werkt, op de knop “MODE”, u kunt dan één van de volgende modes kiezen 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TRISTAR AT-5450

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TRISTAR AT-5450 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag