Gebruiksaanwijzing TOSHIBA TL968

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA TL968. Wij hopen dat dit TOSHIBA TL968 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA TL968 te teleladen.


TOSHIBA TL968 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3293 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA TL968 (3254 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA TL968

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dieses Fernsehgert bietet die Mglichkeit, individuelle , um die Bildeinstellungen zu speichern. Drcken Sie im Men BILD die Taste Q, so dass die Einstellung Bildeinstellung ausgewhlt ist. Drcken Sie im Men BILD mehrmals die Taste Q, bis die Einstellung Kino Modus ausgewhlt ist. Drcken Sie die Taste Q, so dass die Einstellung Auto-Format markiert ist. [. . . ] Om te voorkomen dat bepaalde programma's worden bekeken, kunt u de TV zo instellen dat de betreffende programmapositie wordt overgeslagen. In dat geval dient wel de afstandsbediening te worden opgeborgen aangezien de betreffende zenders nog wel toegankelijk zijn met behulp van P en Q. De TV kan dan nog wel met de toetsen aan de bovenzijde worden bediend, maar zal de betreffende programmapositie overslaan. Herhaal bovenstaande procedure voor iedere programmapositie die u handmatig wilt afstemmen of druk op MENU om terug te keren naar de lijst met kanalen en kies het volgende kanaalnummer dat u wilt afstemmen. Indien u andere programmaposities van externe om apparatuur een naam wilt geven: druk op EXT2 te selecteren en kies vervolgens Handmating instellen in het menu INSTELLING. Druk op R om Label te selecteren en gebruik de toetsen P, Q, S en R om de gewenste letters op te roepen. Gebruik P en Q om de programmapositie die u wilt overslaan te laten oplichten en selecteer deze vervolgens door op OK te drukken. Verschijnt op het scherm om aan te geven dat een programmapositie zal worden overgeslagen. U kunt op ieder gewenst moment op OK drukken om een lijst te laten verschijnen waarop alle vastgelegde programma's en externe apparatuur is weergegeven. Gebruik P en Q om de cursor naar de gewenste positie te brengen en druk op OK. Skip uit te schakelen, dient u de procedure voor iedere positie te herhalen. Bass Boost voor een dieper geluid Druk op en vervolgens op S of R om het effect naar uw voorkeur in te stellen. Tweetalig Bass Hoge tonen Balance WOW Stabiel geluid Als een programma of film in meerdere talen wordt uitgezonden, kunt u met Tweetalig de gewenste taal kiezen. Gebruik Q tom Tweetalig op te laten lichten en druk vervolgens op S of R om te kiezen tussen Taal 1 en Taal 2. Druk op Q tot de cursor op Bass, Hoge tonen of Balance staat en gebruik S of R om de instelling te wijzigen. De functie Stabiel geluid voorkomt hoge geluidsniveaus en zorgt ervoor dat er geen extreme overgangen plaatsvinden als naar een andere zender wordt overgeschakeld of er een reclameblok wordt uitgezonden. WOWTM zorgt voor een voller en ruimtelijker geluid via de ingebouwde luidsprekers van de TV bij een TV-programma in stereo. Indien een programma met mono-geluid wordt uitgezonden of WOW niet is geselecteerd, is de functie niet oproepbaar. SRS 3D zorgt voor een zachter geluidseffect, FOCUS concentreert het geluid en zorgt voor een effect waarbij het geluid midden uit de TV lijkt te komen, TruBass zorgt voor een dieper geluid. Druk op P of Q tot Stabiel geluid oplicht en druk vervolgens op S of R om Aan of Uit te selecteren. Afhankelijk van het soort uitzending, kunnen programma's in een aantal formaten worden bekeken. Door te drukken, kunt u kiezen uit Super Live, Cinema, Ondertiteling, 14:9, herhaaldelijk op de toets Breedte en 4:3. [. . . ] Onderstaand vindt u de antwoorden op enige van de meestgestelde vragen. Er is wel beeld, maar weinig of geen kleur Als u naar een externe bron kijkt, bijvoorbeeld als u een videocassette bekijkt en er weinig of geen kleur is, kan dit soms worden verholpen. Kies het menu Handmating zoeken en gebruik de toetsen S of R om de gewenste zender te laten oplichten. Gebruik P of Q om de afstemming te regelen tot geluid en beeld optimaal zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA TL968

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA TL968 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag