Gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE U500-17D CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE U500-17D. Wij hopen dat dit TOSHIBA SATELLITE U500-17D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE U500-17D te teleladen.


TOSHIBA SATELLITE U500-17D CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8216 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA SATELLITE U500-17D CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (8162 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA SATELLITE U500-17DCARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Satellite U500/U500D Satellite Pro U500/U500D computers. toshiba-europe. com Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Copyright ©2009 by TOSHIBA Corporation. Krachtens de auteurswetten mag deze handleiding op geen enkele wijze worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOSHIBA. Met betrekking tot het gebruik van de informatie in deze handleiding wordt geen octrooirechtelijke aansprakelijkheid aanvaard. Gebruikershandleiding voor TOSHIBA Satellite U500/U500D en Satellite Pro U500/U500D draagbare personal computer Eerste druk september 2009 Het auteursrecht voor muziek, films, computerprogramma's, databases en ander auteursrechtelijk beschermd intellectueel eigendom berust bij de maker of de copyrighthouder. [. . . ] Het etiket kan dan namelijk loslaten en het diskettestation beschadigen. Gebruik nooit een potlood om een etiket van een diskette te beschrijven; stof van het lood kan het systeem beschadigen als het op de onderdelen van de terechtkomt. Gebruik daarom altijd een viltstift en beschrijf het etiket voordat u het op de diskette bevestigt. Bewaar diskettes nooit op een plaats waar ze in contact kunnen komen met water of een andere vloeistof of waar het erg vochtig is. Dit kan het diskettestation of andere onderdelen van de computer beschadigen. Buig diskettes niet en stel ze niet bloot aan direct zonlicht of extreme temperaturen; als u dit voorschrift niet in acht neemt, kunnen gegevens verloren gaan. Eet, rook of gum niet in de nabijheid van diskettes, omdat vreemde deeltjes het magnetische oppervlak in de diskette kunnen beschadigen. Houd de diskettes altijd weg van luidsprekers, radio's televisies en andere voorwerpen die magnetische velden genereren. Gebruikershandleiding 4-33 Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D Geluidssysteem In dit gedeelte worden enkele van de audiobedieningsfuncties beschreven. Het systeemvolume aanpassen U kunt het algehele geluidsniveau aanpassen met Volumemixer van Windows. Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram op de taakbalk. Klik op de knop Apparaat om de beschikbare afspeelapparaten weer te geven. Pas het luidsprekervolume aan door de schuif omhoog of omlaag te verplaatsen. Systeemgeluiden wordt altijd weergegeven aangezien u hiermee het volume van het systeemgeluid regelt. Systeemgeluiden wijzigen Systeemgeluiden worden gebruikt om u op de hoogte te stellen wanneer zich bepaalde gebeurtenissen voordoen. In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u een bestaand schema selecteert of een gewijzigd schema opslaat. Voer de onderstaande stappen uit om het configuratievenster voor systeemgeluiden te starten: 1. Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in het systeemvak. Selecteer Geluiden in het menu. Realtek HD Audio Manager U kunt de audioconfiguratie controleren en wijzigen met Realtek Audio Manager. U start Realtek Audio Manager door te klikken op Start -> Configuratiescherm -> Hardware en geluiden -> Realtek HD Audio Manager. Wanneer u Realtek Audio Manager voor het eerst start, ziet u de volgende apparaattabs. Als u het standaardapparaat wilt wijzigen, klikt u op de knop Set Default Device (Standaardapparaat instellen) onder de tab van het gekozen apparaat. Selecteer deze optie als u de interne luidsprekers of een koptelefoon wilt gebruiken. Selecteer Digital Output (Digitale uitvoer) als u de optische kabel aansluit op de hoofdtelefoon-, S/PDIF- of Line-out-aansluiting voor weergave van digitaal geluid op digitale audio-apparatuur. [. . . ] Vergelijk nietsysteemschijf. T teken: elke letter en elk cijfer, leesteken of symbool waarvan de computer gebruikmaakt. Ook synoniem voor byte. Gebruikershandleiding Woordenlijst-13 Satellite U500/U500D, Satellite Pro U500/U500D terminal: een toetsenbord (zoals dat van een schrijfmachine) en een CRT-beeldscherm die op de computer zijn aangesloten en waarmee gegevens worden ingevoerd/weergegeven. Gebruikt actieve-matrixtechnologie met dunne-laagtransistors (TFT's). toepassing: een reeks programma's die gezamenlijk voor een specifieke taak worden gebruikt, zoals boekhouding, financiële planning, spreadsheets, tekstverwerking en games. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA SATELLITE U500-17D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA SATELLITE U500-17D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag