Gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE T130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE T130. Wij hopen dat dit TOSHIBA SATELLITE T130 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE T130 te teleladen.


TOSHIBA SATELLITE T130 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3554 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA SATELLITE T130 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (4027 ko)
   TOSHIBA SATELLITE T130 (3520 ko)
   TOSHIBA SATELLITE T130 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (3991 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA SATELLITE T130

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Macrovision: Dit product bevat copyrightbeschermingstechnologie die is beschermd door 'method claims' van bepaalde Amerikaanse patenten en door andere intellectuele-eigendomsrechten die berusten bij Macrovision Corporation en andere houders van rechten. Het gebruik van deze copyrightbeschermingstechnologie is onderworpen aan de goedkeuring van Macrovision Corporation. Deze technologie is uitsluitend bestemd voor gebruik thuis of in beperkte kring, tenzij Macrovision Corporation heeft ingestemd met een ander gebruiksdoel. Terugwerkend ontsleutelen ('reverse engineering') of disassembleren is niet toegestaan. [. . . ] Steek het netsnoer pas in het stopcontact nadat u alle kabels hebt aangesloten. Een port-replicator aansluiten (pagina 64) Een extern scherm aansluiten (pagina 68) Externe luidsprekers aansluiten (pagina 74) Een externe microfoon aansluiten (pagina 75) Een USB-muis aansluiten (Universal Serial Bus) (pagina 76) Een printer aansluiten (pagina 77) Een i. LINKTM-apparaat aansluiten (pagina 79) Op een LAN connecteren (pagina 81) Randapparatuur aansluiten Sony notebook handleiding nN 64 Een port-replicator aansluiten Uw notebook ondersteunt het gebruik van een optionele port replicator. Als u een port replicator aansluit, kunt u bijkomende randapparaten (bv. een printer of een externe monitor) aansluiten op uw notebook. 1 2 3 4 seriële connector printerconnector monitor/VGA-connector netwerkconnector (Ethernet) (pagina 77) (pagina 68) (pagina 81) 5 6 7 3 USB-poorten muis/toetsenbordconnector netadapterconnector (pagina 76) (pagina 87) (pagina 27) De port replicator kan enkel werken op de netadapter die werd geleverd met uw notebook. Doet u dit toch, dan kunnen uw gegevens beschadigd worden en kan de hardware defecten vertonen. Randapparatuur aansluiten Sony notebook handleiding nN 65 Uw computer aansluiten op de port-replicator Om uw notebook aan te sluiten op de port replicator, gaat u als volgt te werk: 1 2 Schakel de computer uit en koppel alle randapparaten los. Til het klepje van de port-replicator onderaan de computer op. 3 Sluit de onderkant van de computer aan op de port-replicatorconnector totdat deze vastklikt. 4 5 Steek de kabel van de netadapter (1) in de netadapterconnector (2) op de port-replicator (3). Het stroomlampje wordt groen. Randapparatuur aansluiten Sony notebook handleiding nN 66 6 Zet de notebook aan. Als u de port replicator voor de eerste keer gebruikt, start de installatie van de netwerkstuurprogramma's automatisch. Als u de notebook aansluit op de port replicator, mag u de batterij niet verwijderen of plaatsen. Als u de notebook optilt of draait terwijl deze is aangesloten op de port replicator, kan een tijdelijk stroomverlies optreden. U hoeft geen gebruik te maken van de diskette die met uw port-replicator werd meegeleverd. Randapparatuur aansluiten Sony notebook handleiding nN 67 Uw computer loskoppelen van de port-replicator Om uw notebook los te koppelen van de port replicator, gaat u als volgt te werk: 1 2 3 4 Schakel de notebook en de aangesloten randapparaten uit. Trek aan de hendels aan weerszijden van de port-replicator (1) om de computer los te koppelen van de port-replicator. Om externe luidsprekers aan te sluiten, gaat u als volgt te werk: 1 2 3 Steek de luidsprekerkabel (1) in de hoofdtelefoonconnector (2). kabel: Steek het andere uiteinde van de luidsprekerkabel in de externe luidspreker. Verlaag het volume vóór u de luidsprekers inschakelt. Sluit alleen luidsprekers aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer. Het magnetisch veld van een luidspreker kan de gegevens op een diskette beschadigen. Randapparatuur aansluiten Sony notebook handleiding nN 75 Een externe microfoon aansluiten Uw VAIO-notebook bevat geen interne microfoon. om te chatten op het Internet), moet u een externe microfoon aansluiten. Om een externe microfoon aan te sluiten, gaat u als volgt te werk: Steek de microfoonkabel (1) in de microfoonconnector (2) (aangeduid met het symbool ). Sluit alleen microfoons aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer. Randapparatuur aansluiten Sony notebook handleiding nN 76 Een USB-muis aansluiten (Universal Serial Bus) U kunt een USB-apparaat (bv. een muis, diskettestation, toetsenbord, printer, . . . ) aansluiten op uw notebook. U hoeft de notebook niet af te sluiten vóór u een USB-randapparaat aansluit of loskoppelt. Mogelijk moet u software (stuurprogramma's) installeren die werd geleverd met uw USB-apparaat vóór u het apparaat kunt gebruiken. Er zijn 2 USB-poorten aan de achterkant van uw notebook en 3 USB-poorten aan de achterkant van de optionele port replicator. Om een USB-muis aan te sluiten, gaat u als volgt te werk: 1 2 Selecteer een USB-poort (1) naar keuze. U kunt de USB-muis (3) gebruiken. U hoeft de notebook niet af te sluiten vóór u een USB-randapparaat aansluit of loskoppelt. [. . . ] Hij zit op het moederbord van de computer. PBX PC Card PCMCIA Pixel Port-replicator Processor Glossarium Sony notebook handleiding nN 115 Term Herstel-CD-ROM PS/2 PSTN Definitie De Herstel-CD-ROM's bevatten een herstel-CD-ROM voor toepassingen en een of meerdere voor systeembestanden. PSTN (Public Switched Telephone Network) verwijst naar de klassieke telefoon, de nationale telecommunicatienetwerken voor de transmissie van stemgeluid met behulp van analoge signalen. Afkorting voor Random Access Memory, het geheugen dat gebruikt wordt om programma's te laten draaien en data op te slaan tijdens het gebruik. RAM is de snelste vorm van geheugen om data te lezen of weg te schrijven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA SATELLITE T130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA SATELLITE T130 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag