Gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE T110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE T110. Wij hopen dat dit TOSHIBA SATELLITE T110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE T110 te teleladen.


TOSHIBA SATELLITE T110 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3554 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA SATELLITE T110 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (4027 ko)
   TOSHIBA SATELLITE T110 (3520 ko)
   TOSHIBA SATELLITE T110 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (3991 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA SATELLITE T110

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Macrovision: Dit product bevat copyrightbeschermingstechnologie die is beschermd door 'method claims' van bepaalde Amerikaanse patenten en door andere intellectuele-eigendomsrechten die berusten bij Macrovision Corporation en andere houders van rechten. Het gebruik van deze copyrightbeschermingstechnologie is onderworpen aan de goedkeuring van Macrovision Corporation. Deze technologie is uitsluitend bestemd voor gebruik thuis of in beperkte kring, tenzij Macrovision Corporation heeft ingestemd met een ander gebruiksdoel. Terugwerkend ontsleutelen ("reverse engineering") of disassembleren is niet toegestaan. [. . . ] Gebruikers van wie de gebruikersrechten Limited zijn, kunnen het tabblad Power Profile in het venster PowerPanel enkel openen in raadpleegmodus. Om informatie aangaande uw gebruikersaccount te raadplegen, selecteert u de categorie User Accounts in het Configuratiescherm. Uw account moet van het type Computer administrator zijn om energieprofielen te kunnen beheren. 2 3 4 Een energiebeheerprofiel creëren Om een energiebeheerprofiel te maken, gaat u als volgt te werk: 1 Klik met de rechtermuisknop op het PowerPanel icoon in de taakbalk en selecteer Edit/Create Profiles in het menu. 3 Klik in het dialoogvenster Create New Profile de juiste optie aan om het type energiebeheerprofiel te specificeren dat u wilt aanmaken en klik vervolgens op OK. 4 Selecteer de nieuwe energiebeheerinstelling die u wilt gebruiken voor het apparaat. 5 Klik op Save in het menu File. Randapparatuur aansluiten Sony notebook handleiding nN 76 Randapparatuur aansluiten U kunt de functionaliteit van uw notebook uitbreiden door één of meer van deze randapparaten aan te sluiten. Schakel de notebook en alle randapparaten uit vóór u een randapparaat aansluit. Steek het netsnoer pas in het stopcontact nadat u alle kabels hebt aangesloten. Zet de notebook pas aan nadat u alle randapparaten hebt ingeschakeld. Een port replicator aansluiten (pagina 77) Een externe monitor aansluiten (pagina 81) Weergavemodi selecteren (pagina 87) De dubbele-weergavemodus gebruiken (pagina 88) Externe luidsprekers aansluiten (pagina 92) Een externe microfoon aansluiten (pagina 93) Een externe muis of extern toetsenbord aansluiten (pagina 94) Een USB-apparaat aansluiten (Universal Serial Bus) (pagina 95) Een printer aansluiten (pagina 99) Een i. LINKTM-apparaat aansluiten (pagina 101) Aansluiten op een LAN (pagina 104) Hot pluggable-apparaten moeten worden aangesloten als de computer aan staat. U hoeft de notebook niet uit te schakelen vóór u deze apparaten aansluit, tenzij anders vermeld in de handleiding van het apparaat. Randapparatuur aansluiten Sony notebook handleiding nN 77 Een port replicator aansluiten Uw notebook ondersteunt het gebruik van een optionele port replicator. Als u een port replicator aansluit, kunt u bijkomende randapparaten (bv. Als u een DVD in het DVD-ROM-station plaatst om een video te bekijken op uw TV, is het mogelijk dat u de functie voor het schakelen tussen het LCD-scherm en TV-scherm niet kunt activeren met de toetscombinatie <Fn>+<F7>. Schakel vervolgens tussen het LCD-scherm en TV-scherm met de toetscombinatie <Fn>+<F7>. Het beeld wordt nu zowel weergegeven op het LCD-scherm als op het TV-scherm. Als de beeldschermresolutie van uw notebook is ingesteld op meer dan 1024 x 768 pixels, kan een deel van het beeld niet worden weergegeven op het TV-scherm. U kunt het verborgen gebied op uw TV-scherm weergeven door de cursor te verplaatsen op uw notebook. Als u het volledige beeld wilt weergeven, moet u de beeldschermresolutie van uw notebook instellen op 800 x 600 pixels. Randapparatuur aansluiten Sony notebook handleiding nN 85 Om een TV aan te sluiten op de port replicator, gaat u als volgt te werk: 1 2 Sluit de port replicator aan op de notebook. Steek het ene uiteinde van de audio/videokabel (1) (optioneel) in de Audio (R - L) en Video uitgang (2) en het andere uiteinde in de Audio (R -L) en Video connectors van uw TV. Steek het ene uiteinde van de S-videokabel (3) (optioneel) in de S-Video-uitgang (4) en het andere uiteinde in de S-Videoconnector van uw TV. Stel het TV-configuratiesysteem in. 3 4 5 Randapparatuur aansluiten Sony notebook handleiding nN 86 Een projector aansluiten U kunt een projector (zoals de Sony LCD-projector) rechtstreeks op de notebook of via de port replicator aansluiten. Om een projector aan te sluiten, gaat u als volgt te werk: 1 Steek de RGB-signaalkabel (1) in de monitor/ VGA-connector (2) aangeduid met het symbool . Steek de audiokabel (3) (niet meegeleverd) in de hoofdtelefoonconnector (4) aangeduid met het symbool . [. . . ] U kunt het systeemherstel vinden op de VAIO Herstel en Documentatie Disc. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding Probleemoplossing / De VAIO Herstel en Documentatie Disc gebruiken. Speerpunttechnologie voor notebook-schermen, die een excellente beelkwaliteit oplevert. De TFT-technologie levert voor platte beeldschermen de scherpste resolutie op. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA SATELLITE T110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA SATELLITE T110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag