Gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE R930

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE R930. Wij hopen dat dit TOSHIBA SATELLITE R930 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE R930 te teleladen.


TOSHIBA SATELLITE R930 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4418 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA SATELLITE R930 (4389 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA SATELLITE R930

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Voorschriften, Garantie, Licentie-overeenkomst voor eindgebruikers en Ondersteuning: met de bepalingen van Sony's garantie, veiligheidsvoorschriften, modemvoorschriften, draadloze LAN voorschriften, draadloze WAN voorschriften, Bluetooth voorschriften, softwarelicentie-overeenkomst voor eindgebruikers en informatie over Sony ondersteuning. n 10 N Voor gebruik Niet-gedrukte documentatie Gebruikershandleiding (deze handleiding): verklaart de functies van de computer. Deze handleiding bevat ook informatie over de softwareprogramma's die bij de computer worden geleverd en informatie over veelvoorkomende problemen. De Gebruikershandleiding wordt als PDF-bestand geleverd, zodat u deze gemakkelijk kunt weergeven en afdrukken. [. . . ] Zorg dat uw vingertopje en de vingerafdruksensor schoon zijn voordat u gaat vegen om de prestaties bij het herkennen te optimaliseren. n 119 N Uw VAIO-computer aanpassen Aanmelden bij het systeem Als u de functie voor vingerafdrukverificatie wilt gebruiken in plaats van het invoeren van een wachtwoord om u aan te melden bij het systeem, moet u het wachtwoord voor inschakelen, de harde schijf en Windows instellen en de computer configureren voor vingerafdrukverificatie. Raadpleeg Het wachtwoord instellen (pagina 103) voor meer informatie over het instellen van het wachtwoord voor inschakelen, de vaste schijf en Windows. Zie het Help-bestand van Protector Suite QL voor meer informatie. Aanmelden bij Windows Als u uw vingerafdrukken hebt geregistreerd voor uw gebruikersaccounts, kunt u in plaats van het wachtwoord vingerafdrukverificatie gebruiken om u bij Windows aan te melden. U meldt zich aan bij Windows door met de vinger met de geregistreerde vingerafdruk over de vingerafdruksensor te vegen wanneer het aanmeldingsvenster van Windows wordt weergegeven. De functie Power-on Security Als u het opstartwachtwoord (pagina 103) en/of het wachtwoord voor de vaste schijf (pagina 108) hebt ingesteld, kunt u in plaats van het wachtwoord vingerafdrukverificatie gebruiken als u de computer inschakelt. n 120 N Uw VAIO-computer aanpassen De Wachtwoorddatabank (Password Bank) gebruiken Nadat u uw gebruikersgegevens (gebruikersaccounts, wachtwoorden, enz. ) voor websites hebt geregistreerd in de Wachtwoorddatabank (Password Bank), kunt u vingerafdrukverificatie gebruiken voor het invoeren van benodigde gegevens en het verkrijgen van toegang tot websites die met een wachtwoord zijn beveiligd. Het is mogelijk dat u de functie Wachtwoorddatabank (Password Bank) niet kunt gebruiken. Dit is afhankelijk van de website die u opent. De functie File Safe gebruiken Met de functie File Safe kunt u een gecodeerd archief maken om een bestand en/of map op te nemen om te beveiligen tegen onbevoegde toegang. Het gecodeerde archief kan worden gedecodeerd of ontgrendeld om een bestand of map te openen door met uw vinger over de vingerafdruksensor te vegen of door het back-upwachtwoord in te voeren die u voor codering hebt opgegeven. Zie het Help-bestand van Protector Suite QL voor meer informatie. De toepassingsstarter gebruiken Met de toepassingsstartfunctie van uw computer kunt u uw voorkeurstoepassing (een programmabestand) starten als deze is toegewezen aan een vinger met een geregistreerde vingerafdruk. Nadat u een toepassing hebt toegewezen aan uw vinger, opent u de toegewezen toepassing door met de vinger over de vingerafdruksensor te vegen. Zie het Help-bestand van Protector Suite QL voor meer informatie. n 121 N Uw VAIO-computer aanpassen Vingerafdrukverificatie gebruiken met de TPM Met de gegevenscodeerfunctie TPM kan het gebruik van de vingerafdrukverificatie de computerbeveiliging verhogen. Zie De Trusted Platform Module (TPM) gebruiken (pagina 122) voor instructies over hoe u de TPM gebruikt. Als het venster met het selectievakje Run automatic backup now na de installatie wordt weergegeven, schakelt u het selectievakje in en werkt u de back-upbestanden bij. Het herstelproces dat gebruik maakt van de back-upbestanden werkt mogelijk niet als u de automatische back-upbewerkingen niet instelt. Het onderhoud en beheer van gegevens die via TPM's zijn beveiligd, moet op eigen risico worden uitgevoerd. Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige defecten die voortvloeien uit uw gegevensonderhoud en -beheer. n 124 N Uw VAIO-computer aanpassen Belangrijke opmerking Codeer geen bestanden met sleutels die voor codering worden gebruikt of mappen met dergelijke bestanden. Wanneer u de bestanden in de mappen met basisgebruikerssleutels en andere bestanden die verderop in dit gedeelte worden genoemd, codeert met het Encrypting File System (EFS), kunt u de TPM-software niet meer starten en de gecodeerde gegevens niet meer decoderen als: De TPM-software is geïnstalleerd Het platform is geïnitialiseerd De EFS-functionaliteit is ingeschakeld tijdens het proces voor gebruikersinitialisatie Met de standaardinstellingen kunnen de bestanden in de mappen hieronder niet worden gecodeerd, doordat ze systeemkenmerken hebben. Wijzig de systeemkenmerken van de bestanden in de mappen hieronder niet. !De volgende mappen zijn standaard onzichtbaar. Mappen met basisgebruikerssleutels en andere mappen C:\<username>\All Users\Infineon\TPM Software 2. 0\BackupData C:\<username>\All Users\Infineon\TPM Software 2. 0\PlatformKeyData C:\<username>\All Users\Infineon\TPM Software 2. 0\RestoreData (C:\<username>\All Users is een snelkoppeling naar C:\ProgramData. ) C:\<username>\<account>\AppData\Roaming\Infineon\TPM Software 2. 0\UserKeyData n 125 N Uw VAIO-computer aanpassen U moet onderstaande archief-, back-up- of token-bestanden niet coderen. U kunt deze op geen enkele manier herstellen als u ze niet correct codeert. Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor problemen en schadegevallen die voortvloeien uit het per ongeluk coderen van de onderstaande mappen en bestanden. Automatisch back-upbestand Standaardbestandsnaam: SPSystemBackup. xml Standaardpad: Geen (door te klikken op Browse wordt het venster <userfolder>\Documents\Security Platform geopend. ) Opslagmap voor automatische back-upgegevens Standaardmapnaam: SPSystemBackup De map wordt gemaakt als de submap voor het bestand SPSystemBackup. xml. Token-bestand voor het herstellen van de TPM-configuratie Standaardbestandsnaam: SPEmRecToken. xml Standaardpad: verwisselbaar medium (diskette, USB-geheugen, enz. ) Back-upbestand voor sleutels en certificaten Standaardbestandsnaam: SpBackupArchive. xml Standaardpad: Geen (door te klikken op Browse wordt het venster <userfolder>\Documents\Security Platform geopend. ) PSD-back-upbestand Standaardbestandsnaam: SpPSDBackup. fsb Standaardpad: Geen (door te klikken op Browse wordt het venster <userfolder>\Documents\Security Platform geopend. ) n 126 N Uw VAIO-computer aanpassen U moet het onderstaande token-bestand voor wachtwoordherstel of geheime bestanden niet coderen. [. . . ] Bezoek de andere websites van Sony: http://www. club-vaio. com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende VAIOgemeenschap. http://www. sonystyle-europe. com voor het online aanschaffen van producten. http://www. sony. net voor overige Sony-producten. U kunt de hier beschreven online voorzieningen pas raadplegen nadat er een internetverbinding tot stand is gebracht. n 209 N Ondersteuningsopties e-Support Wat is e-Support? U hebt onze handleidingen doorgenomen, bent op onze website (http://www. vaio-link. com) geweest, maar u hebt geen antwoord gevonden op uw vraag/probleem?Ons e-Support-webportaal is een interactieve website waar u terecht kunt met al uw technische vragen over de computer en waar een gespecialiseerd ondersteuningsteam klaar staat met antwoorden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA SATELLITE R930

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA SATELLITE R930 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag