Gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE PRO R950

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE PRO R950. Wij hopen dat dit TOSHIBA SATELLITE PRO R950 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE PRO R950 te teleladen.


TOSHIBA SATELLITE PRO R950 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4418 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA SATELLITE PRO R950 (4389 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA SATELLITE PRO R950

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sony Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan. Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de hierin beschreven software is onderworpen aan de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst. n6N Voor gebruik ENERGY STAR Als ENERGY STAR-partner heeft Sony ervoor gezorgd dat dit product in overeenstemming is met de ENERGY STAR-richtlijnen voor een zuinig energieverbruik. Het International ENERGY STAR Office Equipment Program is een internationaal programma dat energiebesparing bij het gebruik van computers en kantoorapparatuur bevordert. [. . . ] De eigenlijke transmissiesnelheid is echter afhankelijk van de transmissiesnelheid van het externe apparaat. De i. LINK-kabels die compatibel zijn met de VAIO computer zijn onder meer kabels met de volgende artikelnummers: VMC-IL4415 (een 1, 5 meter lange kabel met een 4-pins connector aan elk uiteinde), VMC-IL4408-serie (een 0, 8 meter lange kabel met een 4-pins connector aan elk uiteinde). Een i. LINK-verbinding met andere compatibele apparaten wordt niet volledig gegarandeerd. De i. LINK-verbinding varieert afhankelijk van de toepassing, het besturingssysteem en de i. LINK-compatibele apparaten die u gebruikt. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding die werd meegeleverd met de software. Controleer de gebruiksvoorwaarden en de besturingssysteemcompatibiliteit van i. LINK-compatibele PC-randapparaten (bijvoorbeeld een harde-schijfstation of CD-RW-station) voordat u deze aansluit op de computer. n 84 N Randapparaten gebruiken Een digitale videocamera aansluiten Ga als volgt te werk om een digitale videocamera aan te sluiten: 1 2 Steek het ene uiteinde van de i. LINK-kabel (1) in de i. LINK-poort (2) van de computer en het andere uiteinde in de DV In-/Out-poort (3) van de digitale videocamera. Start de DVgate Plus -software. Bij digitale videocamera's van Sony zijn de poorten met de aanduiding DV Out, DV In/Out of i. LINK i. LINK-compatibel. De digitale videocamera van Sony die hier wordt weergegeven is maar een voorbeeld. Mogelijk moet uw digitale videocamera anders worden aangesloten. U kunt niet werken met afbeeldingen die op een Memory Stick worden bewaard wanneer u een i. LINK-verbinding gebruikt. n 85 N Randapparaten gebruiken Aansluiten op een netwerk (LAN) U kunt de computer aansluiten op netwerken van het type 100BASE-TX/10BASE-T via een Ethernet-netwerkkabel. Sluit het ene uiteinde van een optionele netwerkkabel aan op de netwerkpoort (Ethernet) van de computer of op de (optionele) poortreplicator en het andere uiteinde op het netwerk. Raadpleeg de netwerkbeheerder voor de gedetailleerde instellingen en de apparaten die nodig zijn voor de aansluiting op het netwerk. Uw computer kan op het netwerk worden aangesloten met de standaardinstellingen. Controleer of in het scherm Setup Confirmation Yes is geselecteerd en druk vervolgens op Enter. 6 n 89 N De VAIO computer aanpassen De computer instellen met VAIO Control Center Met het hulpprogramma VAIO Control Center kunt u systeeminformatie controleren en voorkeuren voor de werking van het systeem instellen. VAIO Control Center gebruiken: 1 2 3 Klik op Start, ga naar Alle programma's en klik vervolgens op VAIO Control Center. De instelling van het gewenste item is gewijzigd. Klik voor meer informatie over de verschillende opties op Help in het venster VAIO Control Center om het Help-bestand weer te geven. Niet alle besturingselementen zijn zichtbaar als u VAIO Control Center opent als een gebruiker met beperkte toegangsrechten. n 90 N De VAIO computer aanpassen Energiebesparende modi gebruiken Als u een batterij gebruikt als stroombron voor de computer, kunt u via de instellingen voor energiebeheer ervoor zorgen dat de batterij minder snel leeg raakt. Naast de normale werkingsmodus, die u in staat stelt specifieke apparaten uit te schakelen, heeft de computer twee andere energiebesparende modi: Standby en Slaap. Als de computer werkt op batterijstroom, schakelt deze automatisch over op de Slaap-modus wanneer de batterij bijna leeg is, ongeacht de geselecteerde instelling voor energiebeheer. !Als de batterijlading minder dan 10 procent bedraagt, moet u de netadapter aansluiten zodat de batterij weer kan worden opgeladen of de computer uitschakelen en een volledig opgeladen batterij plaatsen. De standaardmodus gebruiken Dit is de normale toestand als de computer in gebruik is. Om stroom te besparen, kunt u een specifiek apparaat (bijvoorbeeld het LCD-scherm of de harde schijf) uitschakelen. n 91 N De VAIO computer aanpassen De Standby-modus gebruiken Met de Standby-stand wordt het LCD-scherm uitgeschakeld en worden de harde schijf en de CPU ingesteld op laag energieverbruik. In deze modus knippert het stroomlampje (oranje). De Standby-modus activeren 1 2 Klik op Start en selecteer Computer uitschakelen. Klik op Standby. Terugkeren naar de normale modus Druk op een willekeurige toets. !Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld. Nog niet opgeslagen gegevens gaan hierbij verloren. Als de Standby-modus is geactiveerd, kunt u geen schijf plaatsen. [. . . ] Gebruik de zoekfunctie in Help en ondersteuning door te drukken op de Microsoft Windows-toets en de toets F1. De VAIO-Link website: als u problemen hebt met de computer, gaat u naar de website van VAIO-Link voor het oplossen van deze problemen. e-Support: dit interactieve gedeelte van onze website http://www. vaio-link. com stelt u in staat contact op te nemen met ons toegewijd ondersteuningsteam via het internet. Via een gepersonaliseerde account kunt u eenvoudig uw technische vragen stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA SATELLITE PRO R950

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA SATELLITE PRO R950 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag