Gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE P855

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE P855. Wij hopen dat dit TOSHIBA SATELLITE P855 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE P855 te teleladen.


TOSHIBA SATELLITE P855 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4252 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA SATELLITE P855 (5104 ko)
   TOSHIBA SATELLITE P855 (4223 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA SATELLITE P855

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Sony Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, een overeenkomst of om andere redenen, die voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan. Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de hierin beschreven software is onderworpen aan de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst. n8N Voor gebruik Documentatie In de documentatie vindt u gedrukte informatie en gebruikershandleidingen voor uw VAIO-computer om door te lezen. Gedrukte documentatie Handleiding Snel aan de slag: met de procedure vanaf het uitpakken tot en met het starten van uw VAIO. [. . . ] Als u de computer lange tijd niet gaat gebruiken en deze niet is aangesloten op de netstroom, zet u de computer in de sluimerstand of schakelt u deze uit. De computer in de slaapstand zetten Klik op Start, vervolgens op de pijl naast de knop Vergrendelen en daarna op Slaapstand. Wanneer de computer in de slaapstand staat, kunt u geen schijf plaatsen. De computer verbruikt in de slaapstand meer stroom dan in de sluimerstand. !Als de batterij leeg raakt terwijl de computer in de slaapstand staat, verliest u alle gegevens die nog niet zijn opgeslagen. Om te vermijden dat u gegevens verliest, moet u uw gegevens geregeld opslaan. Terugkeren naar de normale modus Druk op een willekeurige toets. !Als u de aan/uit-knop langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld. Alle nog niet opgeslagen gegevens gaan hierbij verloren. n 89 N Uw VAIO-computer aanpassen Als de computer enige tijd niet wordt gebruikt, wordt deze in de slaapstand gezet. U kunt dit aanpassen door de instellingen voor de slaapstand te wijzigen. De instellingen voor de slaapstand wijzigen 1 2 3 Rechtsklik op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer. Klik op De schema-instellingen wijzigen onder het huidige energieschema. Wijzig de tijd om de computer in de slaapstand te zetten en klik op Wijzigingen opslaan. n 90 N Uw VAIO-computer aanpassen De sluimerstand gebruiken In de sluimerstand wordt de toestand van het systeem opgeslagen op de harde schijf en wordt de stroom uitgeschakeld. Zelfs als de batterij leeg raakt, zullen er geen gegevens verloren gaan. In deze stand brandt het stroomlampje niet. Als u de computer lange tijd niet gaat gebruiken, zet u deze in de sluimerstand. Raadpleeg de online specificaties voor het type module en de hoeveelheid geheugen die op uw computer zijn geïnstalleerd. Neem als u hulp nodig hebt contact op met VAIO-Link. n 97 N Uw VAIO-computer uitbreiden Geheugen toevoegen en verwijderen Als u de functies van uw computer wilt uitbreiden, kunt u het geheugen uitbreiden door optionele geheugenmodules te installeren. Voordat u een upgrade uitvoert voor het geheugen van uw computer, leest u de opmerkingen en procedures op de volgende pagina's. Opmerkingen over het toevoegen/verwijderen van geheugenmodules Wees voorzichtig als u het geheugen vervangt. Onjuiste installatie van geheugenmodules kan schade aan het systeem veroorzaken. Als een geheugenmodule niet door de computer wordt gedetecteerd of het besturingssysteem Windows instabiel gedrag vertoont, neemt u contact op met de leverancier of de fabrikant van uw geheugenmodule. Elektrostatische ontlading (ESD) kan elektronische componenten beschadigen. Zorg voordat u een geheugenmodule aanraakt voor het volgende: Bij de stappen die worden beschreven in dit document wordt verondersteld dat u vertrouwd bent met algemene computerterminologie en met de veiligheidsgebruiken en wettelijke voorschriften inzake het gebruik en de aanpassing van elektronische apparatuur. Schakel de computer uit en koppel het systeem los van de voeding (dus van de batterij of de netadapter) en van alle telecommunicatieverbindingen, netwerken of modems voordat u een kap of paneel van de computer verwijdert. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade. Als geen ESD-werkstation beschikbaar is, mag u niet werken in een ruimte met een vloerbedekking en mag u geen materialen hanteren die statische elektriciteit kunnen opwekken of vasthouden (bijvoorbeeld cellofaanverpakking). Maak een verbinding tussen uzelf en de aarde door een ongelakt, metalen deel van de behuizing vast te houden terwijl u het werk uitvoert. [. . . ] e-Support: dit interactieve gedeelte van onze website http://www. vaio-link. com stelt u in staat contact op te nemen met ons gespecialiseerde ondersteuningsteam via het internet. Via een gepersonaliseerde account kunt u eenvoudig uw technische vragen stellen. De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te lossen door de gedrukte en niet-gedrukte documentatie te lezen. Bezoek de andere websites van Sony: http://www. club-vaio. com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende VAIO-gemeenschap. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA SATELLITE P855

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA SATELLITE P855 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag