Gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE P500-12N CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE P500-12N. Wij hopen dat dit TOSHIBA SATELLITE P500-12N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE P500-12N te teleladen.


TOSHIBA SATELLITE P500-12N CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6103 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA SATELLITE P500-12N CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (6042 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA SATELLITE P500-12NCARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding P500/P500D/X500 computers. toshiba-europe. com TOSHIBA P500/P500D/X500 Copyright © 2009 by TOSHIBA Corporation. Krachtens de auteurswetten mag deze handleiding op geen enkele wijze worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOSHIBA. Met betrekking tot het gebruik van de informatie in deze handleiding wordt geen octrooirechtelijke aansprakelijkheid aanvaard. TOSHIBA P500/P500D/X500Gebruikershandleiding voor de draagbare personal computer Eerste druk september 2009 Het auteursrecht voor muziek, films, computerprogramma's, databases en ander auteursrechtelijk beschermd intellectueel eigendom berust bij de maker of de copyrighthouder. [. . . ] Voer geen programma's uit die de processor belasten, zoals een schermbeveiliging. Gebruik de computer met het energiebeheerschema High Performance (Hoge prestaties). Wacht tot de viruscontrole is beëindigd en schakel vervolgens de antivirussoftware (en eventuele op de achtergrond uitgevoerde bestandscontroleprogramma's) uit. Gebruik geen hulpprogramma's voor vaste schijven, met inbegrip van hulpprogramma's voor snelle schijftoegang. Doet u dit toch, dan loopt u het risico van storingen en gegevensverlies. CD-RW-schijven (Ultra Speed) moeten niet worden gebruikt omdat gegevens verloren kunnen gaan of kunnen worden beschadigd. Probeer niet te schrijven vanaf gedeelde apparaten zoals een LAN-server of andere netwerkapparaten. Het gebruik van andere schrijfsoftware dan Corel DVD Moviefactory for TOSHIBA wordt niet aanbevolen. Gebruikershandleiding 4-31 Basisbeginselen Schrijven of herschrijven Neem de volgende punten in acht wanneer u CD-R-/CD-RW-schijven, DVD-R-/DVD-RW-/DVD-RAM-schijven, DVD+R-/DVD+RW-schijven of BDR-/BD-RE-schijven beschrijft of herschrijft. Vermijd de volgende handelingen tijdens het schrijf-/herschrijfproces: wisselen van gebruiker in het besturingssysteem Windows® 7; gebruik van de computer zoals het hanteren van het aanwijsapparaat en het sluiten/openen van het LCD-scherm; Communicatietoepassingen starten (bijvoorbeeld een modemprogramma); handelingen waardoor de computer wordt blootgesteld aan schokken of trillingen; het installeren, verwijderen of aansluiten van externe apparaten zoals: ExpressCard, USB-apparaten, extern beeldscherm, optische digitale apparaten. gebruik van de audio-/videobedieningsknoppen om geluid te reproduceren. Gebruik tijdens het schrijven of herschrijven niet de afsluit-/ afmeldprocedure of de sluimer-/slaapstand. Zorg ervoor dat het schrijven of herschrijven is voltooid voordat u overschakelt naar de sluimer- of slaapstand. Het schrijfproces is voltooid als u de lade van het BD- of DVD Super Multi-station kunt openen. Plaats de PC op een vlak, horizontaal oppervlak en vermijd plaatsen waar trillingen waarneembaar zijn, bijvoorbeeld auto's, treinen en vliegtuigen. Houd mobiele telefoons en andere draadloze-communicatieapparaten uit de buurt van de computer. Kopieer gegevens altijd van de vaste schijf naar de CD-R-/CD-RW- of DVD-R-/DVD-RW-/DVD-RAM- of DVD+R-/DVD+RW- of BD-R-/BD-REschijf. In het geval van schrijffouten gaan de originele gegevens verloren. Gebruikershandleiding 4-32 Basisbeginselen Disclaimer (DVD Super Multi- of BD-R-/BD-RE-station) TOSHIBA is niet aansprakelijk voor: Beschadiging van CD-R's/CD-RW's of DVD-R's/DVD-R's (DL)/DVDRW's/DVD+R's/DVD+R's (DL)/DVD+RW's/DVD-RAM's of BD-R's/BDRE's als gevolg van het schrijf- of herschrijfproces. Wijzigingen of verlies van de opgenomen inhoud van de CD-R-/CDRW- of DVD-R-/ DVD-R(DL)-/DVD-RW-/DVD+R-/DVD+R (DL)/DVD+RW-/DVD-RAMschijf als gevolg van het schrijf- of herschrijfproces, of eventuele hieruit voortvloeiende winstderving of bedrijfsschade. Schade die is veroorzaakt door het gebruik van hardware of software van andere leveranciers. Hedendaagse optische stations zijn onderhevig aan dusdanige technologische beperkingen dat er onverwachte schijf- of herschrijffouten kunnen optreden als gevolg van de schijfkwaliteit of problemen met de gebruikte apparaten. Het is dan ook raadzaam om ten minste twee kopieën te maken van belangrijke gegevens, voor het geval de opgenomen inhoud onverhoopt wordt veranderd of verloren gaat. Gegevensverificatie Om te controleren of het schrijf-/herschrijfproces naar CD/DVD correct verloopt, voert u de volgende stappen uit voordat u begint met het (her)schrijfproces: 1. Geef het dialoogvenster Instellingen op een van de volgende twee manieren weer: Klik op Recording settings (Opname-instellingen) ( ) voor schrijven op de hoofdwerkbalk in de modus Data Disc (Gegevensschijf). [. . . ] Gebruikt actieve-matrixtechnologie met dunne-laagtransistors (TFT's). toepassing: een reeks programma's die gezamenlijk voor een specifieke taak worden gebruikt, zoals boekhouding, financiële planning, spreadsheets, tekstverwerking en games. toetsenbord: een invoerapparaat met schakelaars die worden geactiveerd door het indrukken van toetsen met opschriften. Elke toetsaanslag activeert een schakelaar die een specifieke code naar de computer zendt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA SATELLITE P500-12N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA SATELLITE P500-12N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag