Gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE L70-A-12Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE L70-A-12Z. Wij hopen dat dit TOSHIBA SATELLITE L70-A-12Z handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE L70-A-12Z te teleladen.


TOSHIBA SATELLITE L70-A-12Z : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3293 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA SATELLITE L70-A-12Z (3264 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA SATELLITE L70-A-12Z

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding C70/C70t/C70D/C75/C75t/ C75D/L70/L70t/L70D/L70Dt/ S70/S70t/S70D/S70Dt Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 TOSHIBA: wet- en regelgeving en veiligheid Copyright, afwijzing van aansprakelijkheid en handelsmerken . . . . . . . 1-1 Voorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Verklaring met betrekking tot videostandaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7 Licentiekwesties met de OpenSSL Toolkit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Schakel de functie Activering op LAN uit alvorens de accu-eenheid te verwijderen. De accu opladen Als de accu bijna leeg is, gaat het DC IN-/acculampje oranje knipperen om aan te geven dat er nog slechts enkele minuten op accustroom kan worden gewerkt. Als u de computer blijft gebruiken terwijl het DC IN-/acculampje knippert, wordt de sluimerstand geactiveerd (zodat u geen gegevens verliest) en wordt de computer automatisch afgesloten. U moet een accu opladen wanneer deze leeg raakt. Procedures Als u een accu-eenheid wilt opladen, steekt u het ene uiteinde van de netadapter in de gelijkstroomingang (DC IN 19V) en het andere uiteinde in Gebruikershandleiding 4-24 een functionerend stopcontact. Gebruik voor het opladen van de accu-eenheid alleen de computer (aangesloten op het stopcontact) of de optionele accu-oplader van TOSHIBA. Probeer nooit de accu met een andere lader op te laden. Oplaadtijd In de volgende tabel wordt aangegeven hoe lang het ongeveer duurt om een lege accu volledig op te laden. Type accu Accu-eenheid (24 Wh, 3 cellen) Accu-eenheid (48 Wh, 6 cellen) Accu-eenheid (66 Wh, 6 cellen met hoge capaciteit) Let erop dat de oplaadtijd als de computer is ingeschakeld, wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur, de temperatuur van de computer en hoe u de computer gebruikt. Als u bijvoorbeeld intensief gebruik maakt van externe apparaten, wordt de accu tijdens gebruik wellicht nauwelijks opgeladen. Maximaal circa 4 uur Circa 4~6 uur Maximaal circa 3 uur Circa 3~5 uur Uitgeschakeld Maximaal circa 3 uur Ingeschakeld Circa 3~5 uur Opmerkingen over het opladen van de accu In de volgende omstandigheden kan het gebeuren dat de accu niet direct wordt opgeladen: De accu is te heet of te koud (als de accu erg heet is, wordt deze helemaal niet opgeladen). Om te zorgen dat de accu maximaal wordt opgeladen, dient u deze bij een kamertemperatuur tussen 5°C en 35°C op te laden. Laat de netadapter in dat geval enkele minuten aangesloten; hierna begint het opladen. Als u een accu in de volgende omstandigheden probeert op te laden, kan het gebeuren dat het DC IN-/acculampje een snelle daling in de gebruiksduur van de accu aangeeft: De accu is lange tijd niet gebruikt. De accu is na verlies van zijn lading lange tijd in de computer gelaten. Voer in dergelijke gevallen de volgende stappen uit: Gebruikershandleiding 4-25 1. 3. Ontlaad de accu volledig door deze in de ingeschakelde computer te laten tot het systeem zichzelf automatisch uitschakelt. Sluit de netadapter aan op de gelijkstroomingang (19 V) van de computer en op een werkend stopcontact. Laad de accu op totdat het DC IN-/acculampje wit brandt. Herhaal deze stappen twee of drie keer tot de accucapaciteit het normale niveau heeft bereikt. Accucapaciteit controleren De resterende accu-energie kan als volgt worden gecontroleerd: Door te klikken op het accupictogram op de taakbalk Via de accustatus in het venster Windows Mobiliteitscentrum Wacht ten minste zestien seconden na het inschakelen van de computer voordat u probeert de resterende gebruiksduur te controleren. Dit omdat de computer deze tijd nodig heeft om de resterende capaciteit van de accu te controleren en om de resterende bedrijfstijd uit te rekenen op basis van het huidige energieverbruik. Let er wel op dat de werkelijke resterende gebruiksduur enigszins kan afwijken van de berekende tijd. Bij herhaald ontladen en opladen zal de capaciteit van de accu geleidelijk afnemen. Een veelgebruikte oudere accu zal derhalve niet zo lang werken als een nieuwe accu, zelfs indien beide volledig opgeladen zijn. Bedrijfstijd van de accu maximaliseren De bruikbaarheid van een accu is afhankelijk van de gebruiksduur die één acculading levert, terwijl de gebruiksduur van de lading in een accu afhangt van het volgende: Processorsnelheid Helderheid van scherm Slaapstand Sluimerstand Tijd waarna het beeldscherm wordt uitgeschakeld Tijd waarna de vaste schijf wordt uitgeschakeld Hoe vaak en hoe lang u de vaste schijf en externe stations, zoals het optische station, gebruikt. De wijze waarop u gebruikmaakt van optionele apparaten (zoals een USB-apparaat) die door de accu van stroom worden voorzien. Of de slaapstand is ingeschakeld, zodat accu-energie kan worden bespaard als u de computer regelmatig in- en uitschakelt. [. . . ] Voor optimale prestaties dient u uw computer alleen onder de aanbevolen omstandigheden te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met de TOSHIBA-afdeling voor service en ondersteuning of raadpleeg het gedeelte TOSHIBA-ondersteuning. 64-bits computergebruik Bepaalde 32-bits apparaatstuurprogramma's en/of toepassingen zijn mogelijk niet compatibel met 64-bits processors/besturingssystemen en werken daarom niet correct. Hoofdgeheugen Een deel van het hoofdsysteemgeheugen kan door het grafische systeem worden gebruikt om de grafische prestaties te verbeteren, waardoor de beschikbare hoeveelheid systeemgeheugen voor andere computeractiviteiten afneemt. De hoeveelheid systeemgeheugen die wordt toegewezen om de grafische prestaties te verbeteren, hangt af van het grafische systeem, de gebruikte toepassingen, de grootte van het systeemgeheugen en andere factoren. Als uw computer is geconfigureerd met meer dan 3 GB, kan de geheugencapaciteit worden weergegeven als slechts circa 3 GB (afhankelijk van de hardwarespecificaties van de computer). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA SATELLITE L70-A-12Z

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA SATELLITE L70-A-12Z zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag