Gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE L555

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE L555. Wij hopen dat dit TOSHIBA SATELLITE L555 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE L555 te teleladen.


TOSHIBA SATELLITE L555 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4253 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA SATELLITE L555 (4253 ko)
   TOSHIBA SATELLITE L555 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (4948 ko)
   TOSHIBA SATELLITE L555 (4300 ko)
   TOSHIBA SATELLITE L555 (5058 ko)
   TOSHIBA SATELLITE L555 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (4911 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA SATELLITE L555

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Macrovision: Dit product bevat technologie die onder het auteursrecht valt en wordt beschermd door patenten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze door het auteursrecht beschermde technologie dient te worden geautoriseerd door Macrovision en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik of andere beperkte weergavetoepassingen, tenzij anders beschikt door Macrovision. Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze handleiding of de hierin opgenomen informatie. Het gebruik van de hierin beschreven software is onderworpen aan de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst. Lees eerst dit Hardware gids nN 2 ENERGY STAR® Als ENERGY STAR ®-partner heeft Sony ervoor gezorgd dat dit product in overeenstemming is met de ENERGY STAR ® -richtlijnen voor een zuinig energieverbruik. [. . . ] Zet de notebook aan nadat u de randapparaten hebt uitgeschakeld. Randapparatuur aansluiten Hardware gids nN 70 De dubbele-weergavemodus gebruiken Dankzij de dubbele weergavefunctie kunt u specifieke delen van uw bureaublad weergeven op verschillende schermen. Als u bijvoorbeeld een externe monitor hebt aangesloten op de monitorconnector, kunnen uw LCD-scherm en de monitor functioneren als één bureaublad. een toepassingsvenster of een werkbalk) van het ene scherm naar het andere te slepen. Deze verdeling van één bureaublad over afzonderlijke schermen wordt een virtueel bureaublad genoemd. Het is mogelijk dat uw monitor- of TV-hardware de dubbele-weergavemodus niet ondersteunt. Het is mogelijk dat bepaalde software niet compatibel is met de instellingen voor dubbele weergave. Zorg ervoor dat de stand-by-modus of slaapmodus niet kan worden geactiveerd tijdens de weergave over twee schermen, anders bestaat de kans dat uw notebook niet terugkeert naar de normale modus. Als u voor elk scherm andere kleuren instelt, mag u één venster niet verdelen over twee schermen, anders is het mogelijk dat uw software niet behoorlijk werkt. Stel minder kleuren of een lagere resolutie in voor elk scherm. Randapparatuur aansluiten Hardware gids nN 71 De dubbele-weergavemodus selecteren Om de dubbele-weergavemodus te selecteren, gaat u als volgt te werk: 1 2 3 4 5 6 7 8 Klik op de knop Start op de taakbalk van Windows® . Schakel het selectievakje Het Windows-bureaublad uitbreiden naar deze monitor in. Klik op Toepassen en vervolgens op OK. Het is mogelijk dat uw monitor- of TV-hardware de dubbele-weergavemodus niet ondersteunt. De kleuren en de resolutie instellen voor elk scherm U kunt de weergavekleuren en resolutie instellen voor elk scherm dat deel uitmaakt van een virtueel bureaublad. Om de weergavekleuren en resolutie in te stellen voor elk scherm, gaat u als volgt te werk: 1 2 3 4 5 6 Klik op de knop Start op de taakbalk van Windows® . Mogelijk moet u software (stuurprogramma's) installeren die werd geleverd met uw USB-apparaat vóór u het apparaat kunt gebruiken. Randapparatuur aansluiten Hardware gids nN 77 Een printer aansluiten U kunt een Windows-compatibele printer aansluiten op de notebook om bestanden af te drukken. Een printer met een USB-connector aansluiten U kunt een USB-printer die compatibel is met uw versie van Windows aansluiten op de notebook. Om een printer aan te sluiten via de USB-connector, gaat u als volgt te werk: 1 2 Steek een optionele USB-printerkabel (1) in de USB-connector (2) aangeduid met het computer en printer. symbool op uw Randapparatuur aansluiten Hardware gids nN 78 Een printer met de printer-connector aansluiten Om een printer aan te sluiten via de printerconnector, gaat u als volgt te werk: 1 2 Steek de printerkabel (1) die werd geleverd met de printer in de printerconnector (2) (aangeduid met het symbool ). Steek het netsnoer (3) van de printer in een stopcontact. Vóór u de printer gebruikt, moet u mogelijk eerst de printerinstellingen wijzigen in het programma Sony Notebook Setup. Schakel de notebook en de printer uit en trek de netadapter en het netsnoer uit vóór u de printer aansluit. Randapparatuur aansluiten Hardware gids nN 79 Een i. LINKTM-apparaat aansluiten Uw notebook is voorzien van een i. LINKTM-connector (IEEE1394) waarmee u een i. LINKTM-apparaat (bv. een digitale videocamera) kunt aansluiten of waarmee u twee VAIO-notebooks met elkaar kunt verbinden om bestanden te kopiëren, te verwijderen of te bewerken. De i. LINKTM-connector van uw notebook levert geen stroom voor externe apparaten die doorgaans stroom ontvangen via een i. LINKTM-connector. De i. LINKTM-connector ondersteunt transmissiesnelheden van maximum 400 Mbps. De eigenlijke transmissiesnelheid is echter afhankelijk van de transmissiesnelheid van het externe apparaat. Welke i. LINKTM-functies beschikbaar zijn, is afhankelijk van de gebruikte toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de documentatie die werd geleverd bij uw software. [. . . ] Het systeem herstellen is nuttig als uw systeem zwaar is gecrasht of als u de grootte van de partities wenst te wijzigen. U kunt het systeemherstel vinden op de VAIO Herstel en Documentatie Disc. Raadpleeg voor meer informatie de Gids Probleemoplossing en De VAIO Herstel en Documentatie Disc gebruiken gebruiken. Speerpunttechnologie voor notebook-schermen, die een excellente beelkwaliteit oplevert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA SATELLITE L555

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA SATELLITE L555 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag