Gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE L505-10N CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE L505-10N. Wij hopen dat dit TOSHIBA SATELLITE L505-10N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE L505-10N te teleladen.


TOSHIBA SATELLITE L505-10N CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5367 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA SATELLITE L505-10N CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (5287 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA SATELLITE L505-10NCARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding L500/L505/L500D/L505D computers. toshiba-europe. com L500/L505/L500D/L505D Copyright ©2009 by TOSHIBA Corporation. Krachtens de auteurswetten mag deze handleiding op geen enkele wijze worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOSHIBA. Met betrekking tot het gebruik van de informatie in deze handleiding wordt geen octrooirechtelijke aansprakelijkheid aanvaard. Gebruikershandleiding voor TOSHIBA L500/L505/L500D/L505D draagbare personal computer Eerste druk september 2009 Het auteursrecht voor muziek, films, computerprogramma's, databases en ander auteursrechtelijk beschermd intellectueel eigendom berust bij de maker of de copyrighthouder. [. . . ] Storing van een magnetron of andere bron kan tot onderbreking van de Wi-Fi- of Bluetooth-functie leiden. Schakel Wi-Fi- en Bluetooth-functies uit in de buurt van mensen bij wie mogelijk een pacemaker of een ander medisch elektrisch apparaat is geïmplanteerd. Radiogolven kunnen de werking van de pacemaker of het medische apparaat beïnvloeden met mogelijk ernstig letsel tot gevolg. Volg de instructies bij uw medische apparaat als u gebruikmaakt van een Wi-Fi- of Bluetooth-functie. Schakel altijd de Wi-Fi- of Bluetooth-functie uit als de computer in de buurt komt van automatische besturingsapparatuur of -toestellen, zoals automatische deuren of brandmelders. Radiogolven kunnen storingen veroorzaken in dergelijke apparatuur met mogelijk ernstig letsel tot gevolg. Er kan mogelijk geen netwerkverbinding tot stand worden gebracht met een opgegeven netwerknaam via de functie voor ad hoc-netwerk. Als dit het geval is, moet het nieuwe netwerk(*) worden geconfigureerd voor alle computers die zijn aangesloten op hetzelfde netwerk om zo de netwerkverbindingen opnieuw tot stand te brengen. * Let erop dat u de nieuwe netwerknaam gebruikt. LAN De computer heeft ingebouwde ondersteuning voor Ethernet LAN (10 megabits per seconde, 10BASE-T) en Fast Ethernet LAN (100 megabits per seconde, 100BASE-TX). In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de computer koppelt aan en ontkoppelt van een LAN. Installeer of verwijder geen geheugenmodule zolang Activering op LAN is ingeschakeld. De verbindingssnelheid (10/100 megabits per seconde) verandert automatisch, afhankelijk van de netwerkomstandigheden (aangesloten apparaat, kabel of ruis en dergelijke). Gebruikershandleiding 4-29 L500/L505/L500D/L505D Typen LAN-kabels De computer moet correct worden geconfigureerd voordat u verbinding met een LAN maakt. Als u zich bij een LAN aanmeldt terwijl de standaardinstellingen van de computer van kracht zijn, kunnen storingen in het LAN optreden. Als u Fast Ethernet LAN (100 megabits per seconde, 100BASE-TX) gebruikt, dient u de computer met een CAT5-kabel of hoger aan te sluiten. Gebruikt u Ethernet LAN (10 megabits per seconde, 10BASE-T), dan kunt u de computer aansluiten met een CAT3-kabel of hoger. De LAN-kabel aansluiten Sluit de netadapter aan alvorens de LAN-kabel aan te sluiten. Als u de netadapter ontkoppelt terwijl de computer gegevens uitwisselt met een LAN, wordt de verbinding wellicht verbroken. Sluit geen voedingsapparaat aan op de LAN-kabel die aan de LAN-poort is gekoppeld. Duw voorzichtig tot de vergrendeling vast klikt. Afbeelding 4-10 De LAN-kabel aansluiten 3. Koppel het andere uiteinde van de kabel aan een LAN-hubconnector of router. Raadpleeg de netwerkbeheerder en hardware- of softwareleverancier voordat u een netwerkverbinding gebruikt of configureert. Wanneer de computer gegevens met het LAN uitwisselt, brandt het LANactief-lampje geel. Wanneer de computer op een LAN-hub is aangesloten maar geen gegevens uitwisselt, brandt het verbindingslampje. 4-30 Gebruikershandleiding L500/L505/L500D/L505D De LAN-kabel ontkoppelen Zorg dat het LAN-actief-lampje (het oranje lampje) uit is voordat u de computer loskoppelt van het LAN. [. . . ] Een systeemschijf wordt ook wel `opstartbare schijf' of `opstartschijf' genoemd. Vergelijk nietsysteemschijf. T teken: elke letter en elk cijfer, leesteken of symbool waarvan de computer gebruikmaakt. telefonie: de overdracht van spraak of geluiden tussen twee verafgelegen punten met of zonder gebruik van kabels, met name via een telefoon. terminal: een toetsenbord (zoals dat van een schrijfmachine) en een CRT-beeldscherm die op de computer zijn aangesloten en waarmee gegevens worden ingevoerd/weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA SATELLITE L505-10N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA SATELLITE L505-10N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag