Gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE L350-23J CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE L350-23J. Wij hopen dat dit TOSHIBA SATELLITE L350-23J handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE L350-23J te teleladen.


TOSHIBA SATELLITE L350-23J CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5459 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA SATELLITE L350-23J CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (5121 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA SATELLITE L350-23JCARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding TOSHIBA Satellite L350/Satellite Pro L350/ Satellite L350D/ Satellite Pro L350D-serie computers. toshiba-europe. com Satellite L350/Satellite Pro L350/Satellite L350D/Satellite Pro L350D-serie Copyright © 2009 by TOSHIBA Corporation. Krachtens de auteurswetten mag deze handleiding op geen enkele wijze worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOSHIBA. Met betrekking tot het gebruik van de informatie in deze handleiding wordt geen octrooirechtelijke aansprakelijkheid aanvaard. TOSHIBA Satellite L350/Satellite Pro L350/Satellite L350D/ Satellite Pro L350D-serie Draagbare personal computer Gebruikershandleiding Eerste editie oktober 2009 Het auteursrecht voor muziek, films, computerprogramma's, databases en ander auteursrechtelijk beschermd intellectueel eigendom berust bij de maker of de copyrighthouder. [. . . ] Til de computer niet op aan uitstekende delen. Gebruikershandleiding 4-26 Basisbeginselen Warmteverspreiding De CPU heeft een interne temperatuursensor ter bescherming tegen oververhitting. Als de interne temperatuur van de een bepaald niveau bereikt, wordt de ventilator ingeschakeld of wordt de CPUverwerkingssnelheid verlaagd. U kunt opgeven of u de CPU-temperatuur wilt regelen door eerst de ventilator aan te zetten en dan zo nodig de CPUverwerkingssnelheid te verlagen, of vice versa. Of door eerst de CPUsnelheid te verlagen en vervolgens, indien nodig, de ventilator in te schakelen. Zodra de CPU-temperatuur tot een normaal niveau is gedaald, wordt de ventilator uitgeschakeld en gaat de CPU weer op standaardsnelheid werken. Als de CPU-temperatuur met een van beide instellingen een onaanvaardbaar hoog niveau bereikt, wordt het systeem automatisch uitgezet om beschadiging te voorkomen. In dat geval zullen gegevens in het geheugen verloren gaan. Gebruikershandleiding 4-27 Het toetsenbord Hoofdstuk 5 Het toetsenbord Het aantal toetsen op uw toetsenbord is afhankelijk van de toetsenbordindeling waarmee uw computer is geconfigureerd. Er zijn vier soorten toetsenbordtoetsen: typemachinetoetsen, functietoetsen, zogenoemde "softkeys" en speciale Windows-toetsen. Typemachinetoetsen De typemachinetoetsen produceren de hoofdletters en kleine letters, cijfers, leestekens en speciale symbolen die op het scherm verschijnen. Er zijn echter enkele verschillen tussen het gebruik van een typemachine en het gebruik van een computertoetsenbord: Letters en cijfers die met de computer zijn geproduceerd, verschillen van breedte. Spaties, die door een "spatieteken" worden gecreëerd, kunnen ook variëren, al naar gelang uitlijning en andere factoren. Op computers zijn de kleine letter l (el) en het cijfer 1 (één) niet verwisselbaar. CAPS LOCK, de functietoets voor hoofdlettervergrendeling, is alleen van invloed op de lettertoetsen, niet (zoals op typemachines) op de cijfer- en symbooltoetsen. De SHIFT-toetsen, de TAB-toets en de BACK SPACE-toets hebben dezelfde functie als de gelijknamige typemachinetoetsen, maar hebben bovendien speciale computerfuncties. Functietoetsen: F1 . . . F9 De functietoetsen, niet te verwarren met de FN-toets, zijn de 9 toetsen boven aan het toetsenbord. Deze toetsen zijn donkergrijs, maar werken anders dan de andere donkergrijze toetsen. Gebruikershandleiding 5-1 Het toetsenbord F1 tot en met F9 worden functietoetsen genoemd, omdat u hiermee geprogrammeerde functies kunt uitvoeren. Als u pictogramtoetsen in combinatie met de FN-toets gebruikt, worden specifieke functies op de computer uitgevoerd. De werking van individuele toetsen is afhankelijk van de software die u gebruikt. Softkeys: FN-toetscombinaties De toets FN (functie) is een bijzondere toets die alleen op Toshibacomputers aanwezig is en die in combinatie met andere toetsen "softkeys" vormt. Softkeys zijn toetscombinaties die specifieke voorzieningen activeren, uitschakelen of configureren. In sommige softwareprogramma's werken softkeys niet naar behoren of werken ze in het geheel niet. De softkey-instellingen worden niet hersteld door de functie Hervatten. Sneltoetsen Met sneltoetsen (FN + een functietoets of de ESC-toets) kunt u bepaalde computerfuncties in- en uitschakelen. Geluid dempen Als u in een Windows-omgeving op FN + ESC drukt, wordt het geluid in- of uitgeschakeld. Wanneer u op deze sneltoets drukt, wordt de huidige instelling als pictogram weergegeven. [. . . ] De moederkaart bevat meestal geïntegreerde schakelingen die voorzien in de basisfuncties van de processor, en connectoren voor het toevoegen van andere kaarten die speciale functies verrichten. systeemschijf: een schijf die is geformatteerd met een besturingssysteem. In het geval van MS-DOS bevindt het besturingssysteem zich in twee verborgen bestanden en het bestand COMMAND. COM. Wordt ook wel besturingssysteemschijf genoemd. Gebruikershandleiding Woordenlijst-13 Woordenlijst T teken: elke letter en elk cijfer, leesteken of symbool waarvan de computer gebruikmaakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA SATELLITE L350-23J

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA SATELLITE L350-23J zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag