Gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE C50D-A-13L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE C50D-A-13L. Wij hopen dat dit TOSHIBA SATELLITE C50D-A-13L handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE C50D-A-13L te teleladen.


TOSHIBA SATELLITE C50D-A-13L : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3208 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA SATELLITE C50D-A-13L (3179 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA SATELLITE C50D-A-13L

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1-7 ENERGY STAR®-programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11 Verwijdering van de computer en de computeraccu's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11 Veiligheidsinstructies voor optische schijfstations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12 Algemene voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] In dat geval zijn de knoppen voor dergelijke functies mogelijk niet beschikbaar. Gebruikershandleiding 4-20 Afhankelijk van de systeemomgeving kan de speler automatisch overschakelen naar 2D als u een van de volgende bewerkingen uitvoert tijdens 3D-weergave. Bovendien kunt u enige vertraging ondervinden wanneer de omschakeling plaatsvindt. - Vensters of pop-upmenu's openen zoals het menu van de rechtermuisknop, het instellingenvenster, [Bestand selecteren] of een foutbericht. Zorg dat u de netadapter aansluit wanneer u de functie voor 3Dweergave gebruikt. Afhankelijk van de systeemomgeving kan de 3D-weergave mogelijk alleen worden gebruikt als het videovenster schermvullend wordt weergegeven. Als u 3D-weergave wilt gebruiken op een extern beeldscherm of een tv, moet u een beeldscherm/tv met 3D-ondersteuning en een HDCPcompatibele HDMI-poort gebruiken. 3D-video-inhoud kan alleen worden afgespeeld op een extern beeldscherm dat is aangesloten via HDMI 'met 3D'. De 3D-instellingen kunnen worden gewijzigd in het venster 'Settings' (Instellingen), maar het wordt ten zeerste aanbevolen de standaardinstellingen te gebruiken. Als u de instellingen wijzigt, kan het stereoscopische 3D-effect sterker worden, wat kan leiden tot vermoeide ogen. Stop de weergave en controleer de instellingen van de apparatuur als u dubbele videobeelden ziet of het stereoscopische 3D-effect niet ziet wanneer u 3D-videobeelden kijkt. Kijk geen 3D-videobeelden of stop met kijken als u zich ziek voelt of een onaangenaam gevoel krijgt. Verwijder de accueenheid nooit terwijl de slaapstand op de computer is geactiveerd. Verwijder de accu-eenheid nooit terwijl de functie Activering op LAN is ingeschakeld aangezien er dan gegevens verloren gaan. Schakel de functie Activering op LAN uit alvorens de accu-eenheid te verwijderen. De accu opladen Als de accu bijna leeg is, gaat het DC IN-/acculampje oranje knipperen om aan te geven dat er nog slechts enkele minuten op accustroom kan worden gewerkt. Als u de computer blijft gebruiken terwijl het DC IN-/acculampje knippert, wordt de sluimerstand geactiveerd (zodat u geen gegevens verliest) en wordt de computer automatisch afgesloten. U moet een accu opladen wanneer deze leeg raakt. Procedures Als u een accu-eenheid wilt opladen, steekt u het ene uiteinde van de netadapter in de gelijkstroomingang (DC IN 19V) en het andere uiteinde in Gebruikershandleiding 4-23 een functionerend stopcontact. Gebruik voor het opladen van de accu-eenheid alleen de computer (aangesloten op het stopcontact) of de optionele accu-oplader van TOSHIBA. Probeer nooit de accu met een andere lader op te laden. Oplaadtijd In de volgende tabel wordt aangegeven hoe lang het ongeveer duurt om een lege accu volledig op te laden. Type accu Accu-eenheid (24 Wh, 3 cellen) Accu-eenheid (48 Wh, 6 cellen) Accu-eenheid (67 Wh, 6 cellen met hoge capaciteit) Let erop dat de oplaadtijd als de computer is ingeschakeld, wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur, de temperatuur van de computer en hoe u de computer gebruikt. Als u bijvoorbeeld intensief gebruik maakt van externe apparaten, wordt de accu tijdens gebruik wellicht nauwelijks opgeladen. 3 uur Ingeschakeld 3~5 uur Opmerkingen over het opladen van de accu In de volgende omstandigheden kan het gebeuren dat de accu niet direct wordt opgeladen: De accu is te heet of te koud (als de accu erg heet is, wordt deze helemaal niet opgeladen). Om te zorgen dat de accu maximaal wordt opgeladen, dient u deze bij een kamertemperatuur tussen 5°C en 35°C op te laden. [. . . ] Dit is een normale beschermende maatregel ter voorkoming van gegevensverlies of beschadiging van het product bij gebruik buiten de aanbevolen omstandigheden. Vermijd het risico van gegevensverlies door altijd back-ups van gegevens te maken. Dit doet u door de gegevens van tijd tot tijd op een extern opslagmedium op te slaan. Voor optimale prestaties dient u uw computer alleen onder de aanbevolen omstandigheden te gebruiken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA SATELLITE C50D-A-13L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA SATELLITE C50D-A-13L zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag