Gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE A500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE A500. Wij hopen dat dit TOSHIBA SATELLITE A500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE A500 te teleladen.


TOSHIBA SATELLITE A500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6185 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA SATELLITE A500 (5743 ko)
   TOSHIBA SATELLITE A500 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (6844 ko)
   TOSHIBA SATELLITE A500 (6162 ko)
   TOSHIBA SATELLITE A500 (5709 ko)
   TOSHIBA SATELLITE A500 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (6803 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA SATELLITE A500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mogelijk worden kosten aangerekend en worden creditcardgegevens gevraagd voor abonnementen op on line services. Mogelijk zijn voor financiële diensten voorafgaande regelingen met deelnemende financiële instellingen vereist. Het is verboden deze software of de bijbehorende documentatie geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen. Gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker Deze gebruiksrechtovereenkomst voor de eindgebruiker is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u en Sony Corporation (hierna Sony genoemd), een vennootschap naar Japans recht en de fabrikant van uw Sony-computersysteem (de TOSHIBA-HARDWARE). Lees deze gebruiksrechtovereenkomst aandachtig vóór u de software die samen met deze gebruiksrechtovereenkomst wordt verdeeld (de TOSHIBASOFTWARE) installeert of gebruikt. [. . . ] Het e-mailvenster verschijnt met het geselecteerde bestand als bijlage bij het bericht. Verzend het e-mailbericht. U dient MAPI (Messaging Application Programming Interface) in te stellen als u de e-mailsoftware gebruikt. MAPI is een programma-interface van Microsoft® Windows waarmee u e-mailberichten kunt verzenden vanuit een Windows-toepassing en het bestand waarmee u werkt als bijlage kunt toevoegen aan het e-mailbericht. Smart Capture gebruiken Software op uw Sony notebook nN 18 Videoclips opnemen Met Smart Capture kunt u videoclips opnemen van een videocamera die is aangesloten op uw notebook en kunt u deze clips afspelen of verzenden via e-mail. Om videoclips op te nemen, gaat u als volgt te werk: 1 2 3 4 5 6 7 8 Start Smart Capture. Klik op de knop Capture om een videoclip op te nemen (u kunt maximum 60 seconden opnemen, afhankelijk van de instellingen die u hebt gekozen in het deel Recording options). Het venster Movie Player wordt geopend en geeft de opgenomen videoclip weer. om de clip te onderbreken, of klik op om de clip te U kunt videoclips opnemen in de volgende indelingen: Niet-gecomprimeerd: - Video 160 x 120, 24 bits, max. - Audio PCM, 11, 025 kHz, 16 bits, mono Gecomprimeerd: - Video MPEG1 160 x 112, maximum 30 frames/sec. - Audio MPEG1, 44, 1 kHz (effectief maximum gelijk aan 11, 025 kHz), mono. Er kunnen 'hiaten' zijn als een snel bewegend object wordt weergegeven. Dit is echter geen storing. Smart Capture gebruiken Software op uw Sony notebook nN 19 Videoclips verzenden via e-mail Als u een videoclip opneemt in een indeling met een lage resolutie, blijft de grootte beperkt en kunt u de clip verzenden via e-mail. Als u het wachtwoord vergeet, kunt u deze instelling niet meer wijzigen en kunt u uw notebook niet opstarten. Op dit tabblad kunt u de poortvrijgavebronnen voor het systeem uitschakelen. Om de seriële instellingen te wijzigen, klikt u op Advanced op het tabblad Basic / Advanced. Schakelt tussen de weergavemodi Advanced (bijkomende schermen met geavanceerde instellingen) en Basic. De modus Advanced omvat de tabbladen Serial en View Resources. Printer Initial Setting Touchpad Power On Password Enable Ports Basic/Advanced Voor meer informatie over elke optie, klikt u op Help in het venster Notebook Setup om het Help-bestand weer te geven. Uw notebook aanpassen Software op uw Sony notebook nN 23 Energiebeheer Met het hulpprogramma PowerPanel kunt u het energiebeheer van uw notebook instellen en belangrijke informatie over de activiteit van het systeem en de batterijlading weergeven. De optie voor automatisch energiebeheer selecteert de zuinigste energiebeheerprofielen of laat u de gekozen profielen aanpassen aan uw eigen behoeften met de bedoeling de batterij zo weinig mogelijk te belasten. PowerPanel bevat de volgende functies: Automatische profielselectie (APS) op basis van de actieve toepassing; De mogelijkheid om specifieke energieprofielen handmatig te selecteren in het menu; De mogelijkheid om nieuwe profielen te maken en bestaande profielen te bewerken; De mogelijkheid om gedetailleerde informatie over de batterij weer te geven; 1 PowerPanel activeren Als u de notebook opstart, verschijnt standaard het pictogram van PowerPanel in het systeemvak. Dit Performance pictogram verschijnt als u uw notebook gebruikt met de netadapter: Dit Battery Life pictogram verschijnt als u uw notebook gebruikt met een batterij: Als u het pictogram PowerPanel aanwijst met de muis, verschijnt knopinfo evenals het actieve energiebeheerprofiel en informatie over de processor. U kunt een energiebeheerprofiel selecteren als u met de rechtermuisknop op dit pictogram klikt. Om energieprofielen te selecteren, gaat u als volgt te werk: Klik met de rechtermuisknop op het pictogram PowerPanel en selecteer Profiles. Uw notebook aanpassen Software op uw Sony notebook nN 24 2 Selecteer een profiel in het Profiles menu. De overeenkomstige energiebeheerinstelling wordt geactiveerd. Als u de batterij gebruikt als stroombron, selecteert het systeem standaard het energiebeheerprofiel Maximum Battery Life. Als u een ander energiebeheerprofiel selecteert terwijl de notebook op de batterijstroom werkt, wordt hetzelfde profiel automatisch geselecteerd als u de volgende keer op de batterijstroom werkt. PowerPanel laat u kiezen uit verschillende vooraf gedefinieerde energiebeheerprofielen. [. . . ] Wacht tot de nieuwe partities zijn gemaakt en de notebook opnieuw opstart. Na het herstelproces moet u de herstel-CD-ROM verwijderen uit het station vóór u de notebook opnieuw opstart. Druk op een willekeurige toets om de notebook opnieuw op te starten. 3 4 5 6 7 8 !Deze optie verwijdert alle bestaande gegevens, zowel op station C: als op station D: vóór het herstellen van het systeem begint. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA SATELLITE A500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA SATELLITE A500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag