Gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE L870

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE L870. Wij hopen dat dit TOSHIBA SATELLITE L870 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA SATELLITE L870 te teleladen.


TOSHIBA SATELLITE L870 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5454 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA SATELLITE L870 (5427 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA SATELLITE L870

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De Gebruikershandleiding wordt als PDF-bestand geleverd, zodat u deze gemakkelijk kunt weergeven en afdrukken. U geeft deze handleiding als volgt op het scherm weer: 1 Dubbelklik op het bureaubladpictogram VAIO-gebruikershandleiding (VAIO User Guide). Specificaties In de online specificaties wordt de hardware- en softwareconfiguratie van de VAIO-computer beschreven. U bekijkt de online specificaties als volgt: 1 Maak verbinding met het internet. 2 Ga naar de Sony-website met online ondersteuning op http://www. vaio-link. com. Belangrijk Aangezien er geen herstelschijven worden geleverd bij de computer, moet u herstelschijven maken onmiddellijk nadat u de computer klaar hebt gemaakt voor gebruik. [. . . ] Volg de instructies op het scherm. Als er onvoldoende vrije schijfruimte op de harde schijf beschikbaar is, kunt u geen herstelschijven maken. Als u dit toch doet, kan het maken van de schijf mislukken. 16 Voordat u de computer gebruikt Back-up van uw gegevens maken en de gegevens herstellen met Back-upcentrum U kunt een back-up van uw gegevens maken, de gegevens herstellen en een herstelpunt instellen met Back-upcentrum. Back-up van uw gegevens maken Het is heel belangrijk dat u een back-up van uw gegevens maakt. Als u dat niet doet, gaan verschillende soorten gegevens op de harde schijf, zoals documenten of afbeeldingen, verloren wanneer onverwachte gebeurtenissen optreden of de computer geïnfecteerd raakt met een computervirus. U kunt op drie manieren een back-up van uw gegevens maken: Met de wizard Back-up van bestanden maken. U kunt een back-up van uw gegevens maken op een CD, DVD of verwisselbaar medium, zoals een externe harde schijf. Voor instructies over het gebruik van deze wizard raadpleegt u "Back-up van uw bestanden maken met de wizard Back-up van bestanden maken" op pagina 18. Met de functie Windows Complete PC Back-up (alleen beschikbaar op modellen met Windows Vista Ultimate of Windows Vista Business). U kunt een back-up maken van alles op uw computer, inclusief programma's, systeeminstellingen en bestanden. U kunt uw computersysteem herstellen naar de status waarin het zich bevond op het moment dat u de back-up maakte. Voor instructies over het gebruik van deze functie raadpleegt u "Back-up van uw bestanden maken met de functie Windows Complete PC Back-up" op pagina 19. Mogelijk wordt uw computer instabiel of traag nadat u nieuwe software hebt geïnstalleerd of Windows-instellingen hebt gewijzigd. Als u een back-up van uw gegevens hebt opgeslagen op een externe harde schijf of ze met een extern optisch station hebt geschreven naar schijven, sluit u het externe apparaat aan op de computer. Als u de back-up hebt opgeslagen op CD's of DVD's, plaatst u een schijf in het (externe) optische station. Volg de instructies op het scherm. Op modellen met een analoge TV-tuner herstelt u de back-upgegevens van de map Recorded TV, waarin de videobeelden worden opgeslagen die zijn opgenomen met Windows Media Center, handmatig naar de map C:\Users\Public. Raadpleeg de online specificaties om na te gaan of uw model is uitgerust met een analoge TV-tuner. 5 6 20 Voordat u de computer gebruikt Herstelpunt instellen Wat is een herstelpunt? Een herstelpunt wordt automatisch ingesteld wanneer u bijvoorbeeld een softwarestuurprogramma installeert, en wordt gebruikt om de systeembestanden van uw computer te herstellen naar een vorige status. Het herstelpunt wordt weliswaar automatisch ingesteld maar het wordt toch aanbevolen handmatig een herstelpunt in te stellen voordat u software of een softwarestuurprogramma op uw computer installeert omdat de computer mogelijk instabiel of traag wordt nadat u nieuwe software hebt geïnstalleerd of de Windows-instellingen hebt gewijzigd. Als u het herstelpunt hebt ingesteld tijdens de normale werking van de computer, gebruikt u het herstelpunt om de systeembestanden te herstellen naar de vorige status. Herstelpunt handmatig instellen 1 2 3 4 Start VAIO Herstelcentrum (zie pagina 14). Klik in het linkerdeelvenster op Een herstelpunt maken of instellingen wijzigen. Als u momenteel bij uw computer bent aangemeld met standaard gebruikersrechten, voert u een beheerdersnaam en het wachtwoord in, en klikt u op Doorgaan. Klik op het tabblad Systeembeveiliging in het venster Systeemeigenschappen. Schakel onder Automatische herstelpunten het selectievakje in naast het station waarvoor u een herstelpunt wilt instellen. Volg de instructies op het scherm. 5 6 7 8 Herstelpunt gebruiken om systeembestanden te herstellen Als u Windows kunt starten, gaat u als volgt te werk: 1 Volg stap 1 tot 4 in "Herstelpunt handmatig instellen" zoals hierboven wordt beschreven. [. . . ] Volg de stappen na stap 1 in "De C-schijf herstellen" op pagina 31 of "Het volledige computersysteem herstellen" op pagina 31, afhankelijk van de status van uw computer. 2 3 4 5 Uw computersysteem herstellen vanaf de herstelpartitie 1 2 3 Zet de computer aan. Volg de stappen na stap 1 in "De C-schijf herstellen" op pagina 31 of "Het volledige computersysteem herstellen" op pagina 31, afhankelijk van de status van uw computer. Nadat het herstelproces is voltooid, herstelt u uw gegevens vanaf de back-up die u hebt gemaakt met de software Back-upprogramma. Voor het herstellen van uw gegevens vanaf de back-up raadpleegt u "Back-up van uw gegevens maken en de gegevens herstellen met de VAIO-software" op pagina 22. 32 Partitiegroottes wijzigen Partitiegroottes wijzigen In dit deel wordt beschreven hoe u partitiegroottes wijzigt. Partitioneren van harde schijf Het partitioneren van een harde schijf is het verdelen van een harde schijf in meerdere partities. Hierdoor kunt u uw gegevens of software efficiënter groeperen op elke harde-schijfpartitie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA SATELLITE L870

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA SATELLITE L870 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag