Gebruiksaanwijzing TOSHIBA RL838

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA RL838. Wij hopen dat dit TOSHIBA RL838 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA RL838 te teleladen.


TOSHIBA RL838 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6518 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA RL838 (6425 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA RL838

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Digitale RL83*-reeks Inhoud UW TV PLAATSEN Voorzorgen voor de veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Installatie en belangrijke informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 De afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Batterijen plaatsen en werkingsbereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 BEDIENINGSTOETSEN EN FUNCTIES Algemene bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Snelmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Kanalen kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tijdweergave ­ alleen analoog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] OPMERKING: Als Naam netwerk niet wordt weergegeven, voert u stap 4 en 5 van Handmatige instelling hieronder uit om Naam netwerk in te stellen voor u op Klaar drukt. OPMERKING: De instellingen worden niet opgeslagen als u op BACK drukt voor Klaar geselecteerd is. Handmatige instelling a b c d e Druk in het menu VOORKEUREN op B of b om Netwerk instellen te selecteren en druk op OK. Voer de naam van het netwerk in met behulp van het softwaretoetsenbord (zie pagina 33). Druk op de BLAUWE knop om de instelling te bewaren. Er zijn 2 methodes voor draadloze instelling: Instelling met hulp met gebruik van de notificatie-informatie van de WiFi Router De naam van het netwerk, de verificatie en de versleuteling worden ingesteld op basis van de informatie van de Wi-Fi router. Handmatige instelling De netwerknaam, verificatie, versleuteling en beveiligingscode moeten allemaal met de hand worden ingesteld. 29 BEDIENINGSTOETSEN EN FUNCTIES f g Druk op B of b om Verificatie te selecteren en druk dan op C of c om Open systeem, Gedeelde code, WPA-PSK of WPA2-PSK te selecteren. Druk op B of b om Codering te selecteren en druk dan op C of c om Geen, WEP, TKIP of AES te selecteren. OPMERKING: · Bepaalde coderingstypes zijn alleen compatibel met specifieke verificatietypes. - Wanneer Verificatie ingesteld is op Open systeem, is alleen WEP of Geen compatibel. - Wanneer Verificatie ingesteld is op Gedeelde code, is alleen WEP compatibel. - Wanneer Verificatie ingesteld is op WPA-PSK of WPA2-PSK, is alleen TKIP of AES compatibel. · Wanneer incompatibele combinaties van Verificatie/Codering gedetecteerd worden, wordt er een waarschuwing weergegeven en wordt de verbinding niet ingesteld zolang de incompatibiliteit niet opgelost is. · Er is slechts één sleutel-ID voor WEP-codering. Informatie draadloze verbinding Hier kunt u de instellingen controleren die geconfigureerd zijn bij Draadloze instelling. a b Druk op QUICK om het Snelmenu te openen. Druk op B of b om Informatie draadloze verbinding te selecteren en druk vervolgens op OK. Snelmenu Beeldweergavestand Beeldgrootte Meer Informatie Kanaalopties Toshiba Places YouTube USB Media Player Netwerk Media Player Slaaptimer Niveau hoofdtelefoon Informatie draadloze verbinding 50 00:00 AutoView Super live Nederlands h i Druk op B of b om Beveiligingscode te selecteren en druk op OK. Voer de beveiligingscode in met behulp van het softwaretoetsenbord (zie pagina 33). OPMERKING: Dit item is uitgegrijsd wanneer Codering ingesteld is op Geen. c Wanneer het Netwerktype wordt ingesteld op Draadloos, verschijnt het venster Informatie draadloze verbinding. Item Omschrijving Verbonden wordt weergegeven wanneer de tv verbonden is met het toegangspunt. Niet verbonden wordt weergegeven wanneer de tv niet is verbonden met het toegangspunt. Verbindingssignaalsterkte met toegangspunt (STERK/ GEMIDDELD/ZWAK) Verbinding met toegangspunt Gebruikte modus (11a, 11b, 11g, 11n) Ingestelde SSID Gebruikte verificatie Gebruikte codering Gebruikte beveiligingscode Het MAC-adres van het toegangspunt wordt weergegeven wanneer de tv verbonden is met het toegangspunt. Het IP-adres van de tv Waarde van het subnetmasker Adres van de DNS j Markeer Klaar en druk vervolgens op OK. OPMERKING: Wanneer Codering ingesteld is op Geen, wordt er een melding weergegeven. Druk op C of c om Ja te selecteren en druk op OK. Status Signaal Snelheid Modus Naam netwerk Verificatie Codering Beveiligingscode AP MAC-adres TV MAC-adres DHCP OPMERKING: De instellingen worden niet opgeslagen als u op BACK drukt voor Klaar geselecteerd is. IP-adres Subnetmasker DNS Standaardgateway Adres van de standaardgateway 30 BEDIENINGSTOETSEN EN FUNCTIES OPMERKING: Zelfs als een toegangspunt voor IEEE 802. 11n wordt gebruikt wanneer Codering ingesteld is op WEP of TKIP, is het mogelijk dat de snelheidswaarde laag is. Het wordt aanbevolen om Codering te wijzigen in AES (zie "Handmatige instelling" op zie pagina 29). d Markeer Automatisch instellen en druk vervolgens op C of c om Aan te selecteren. IP-adres instellen Automatisch instellen IP-adres Subnetmasker Standaardgateway xxx 255 . xxx 0 Opmerkingen betreffende een omgeving met draadloos LAN: · De werking van alle types IEEE802. 11 wordt niet gegarandeerd. [. . . ] · Hybrid TV Standard wordt geïmplementeerd in overeenstemming met ETSI TS 102 796 v1. 1. 1. 58 INFORMATIE Nederlands Afvalverwijdering Onderstaande informatie geldt uitsluitend voor EU-lidstaten: Producten verwijderen Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak geeft aan dat producten gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden ingezameld en verwerkt. Ingebouwde batterijen en accu's kunnen samen met het product worden weggedaan. De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht. Door producten en batterijen gescheiden in te zamelen, helpt u de producten en batterijen op de juiste manier te verwerken en voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA RL838

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA RL838 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag