Gebruiksaanwijzing TOSHIBA RAS 13BAV E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA RAS 13BAV E. Wij hopen dat dit TOSHIBA RAS 13BAV E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA RAS 13BAV E te teleladen.


TOSHIBA RAS 13BAV E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4603 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA RAS 13BAV E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] — De aansluiting op het stroomnet moet zijn voorzien van een schakelaar die alle polen bedient en met een contactscheiding van minstens 3 mm. — Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of te weinig ervaring of kennis, tenzij onder toezicht van iemand die verantwoordelijk voor hun veiligheid en na instructie over het gebruik van de apparatuur. — Op kinderen moet toezicht worden gehouden zodat zij niet met de apparatuur kunnen spelen. [. . . ] — Helderheid van de display kan worden aangepast, volg procedure bij ". Plaats 2 nieuwe batterijen (type AAA) en hou daarbij rekening met de (+) en (–) aanduidingen. 8 HOOGVERMOGENSWERKING Om de kamertemperatuur en de luchtstroom automatisch te controleren voor een snellere koeling of verwarming (uitgezonderd in de bedrijfsfuncties DRY en FAN ONLY) Druk op : Werking starten en stoppen. 9 ECO-WERKING 15 ONDERHOUD Schakel eerst de stroomonderbreker uit. Voor automatisch controle van de ruimte, om energie te sparen (uitgezonderd in de bedrijfsfuncties DRY en FAN ONLY) Druk op : Werking starten en stoppen. Opmerking: koelfunctie in bedrijf; de ingestelde temperatuur stijgt gedurende 2 uur, met 1 graad per uur (maximaal 2 graad stijging). eN ES FR IT DE PT PL CZ CR HU NL GR FI DK RO BG EE LV SK SI LT 16 WERKING EN PRESTATIES 1. Beveiligingsfunctie van drie minuten: Voorkomt dat het toestel gedurende 3 minuten kan worden gestart nadat het plots werd herstart of aangeschakeld. Voorverwarming: Laat het toestel 5 minuten opwarmen voor het begint te verwarmen. Warmeluchtregeling: Wanneer de kamertemperatuur de insteltemperatuur bereikt, wordt het ventilatortoerental automatisch verlaagd en stopt de buitenmodule. Warmvermogen: Warmte wordt geabsorbeerd van buiten en binnen afgegeven. Wanneer het buiten te koud is, gebruikt u bij voorkeur een verwarmingstoestel samen met de airconditioning. Hou rekening met sneeuwophoping: Stel de buitenmodule zo op dat ze niet is blootgesteld aan ophoping van sneeuw, bladeren of dergelijke. Tijdens het bedrijf van het apparaat is soms een kraakgeluid te horen. Dit is normaal, daar een kraakgeluid veroorzaakt kan worden door de uitzetting/ krimping van kunststof. Houd 3 seconden ingedrukt tot het helderheidsniveau , of ) op de LCD van de afstandsbediening wordt ( , getoond, en laat de knop los. [. . . ] Houdt de RESET-toets op de binneneenheid 3 seconden ingedrukt, om de bedrijfsfunctie te annuleren. (3 pieptonen maar het OPERATION-lampje knippert niet) • AUTOMATISCHE HERSTART wordt niet geactiveerd als de ONtimer of de OFF-timer zijn ingesteld. 14 ZELFREINIGING (ALLEEN KOELING EN DROGE WERKING) knop eenmaal wordt ingedrukt tijdens 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA RAS 13BAV E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA RAS 13BAV E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag