Gebruiksaanwijzing TOSHIBA PX1215E-1NAC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA PX1215E-1NAC. Wij hopen dat dit TOSHIBA PX1215E-1NAC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA PX1215E-1NAC te teleladen.


TOSHIBA PX1215E-1NAC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (509 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA PX1215E-1NAC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 29 3D Timer Inschakelen instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Belangrijke 3D Info weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Het linker- en rechterbeeld omwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Geluidsinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk op B of b om de gebruikersnaam voor het met de televisie te gebruiken apparaat te markeren. Druk op B of b om de Annuleren, Alle, of Wis (Annuleren, Alle of Wissen) knoppen te selecteren en druk dan op Klaar. a Druk in het Voorkeuren menu op B of b om Netwerkapparaat instellingen te selecteren en druk dan op OK. Voorkeuren 3D Instelling Opname-instellingen Instelling HDMI CEC bediening Netwerk instellen TV-gids keuze Netwerkapparaat instellingen Teletekst Netwerkvergrendeling Automatisch Uit d e b c d Markeer Externe apparatuur instelling en druk op OK. Druk op B of b om Detectie nieuwe apparatuur te selecteren, druk op C c om Ingesch te selecteren en druk dan op OK. Als de Apps (tablet of smartphone) applicatie nog niet geregistreerd is, zal de verificatie automatisch beginnen en zal er een 4-cijferige code verschijnen op de televisie. Voer deze code in op uw apparaat. ID partnerapparaat : *********************** Gebruiken van de Apps-afstandsbediening De Apps-afstandsbediening biedt ondersteuning voor tekstinvoer, muisbediening en een touchpad zodat u uw apparaat (tablet of smartphone) kunt gebruiken als een aanraakpaneel met diverse bedieningsfuncties. OPMERKING: • De Apps-afstandsbediening zal onder bepaalde omstandigheden niet kunnen werken met de televisie. • Deze functies worden genegeerd wanneer de televisie in uit (standby) staat. • Er zijn ook bepaalde eisen voor de applicatie om te kunnen werken. TV inschakelen bediening (Actieve Standby) Wanneer de televisie is aangesloten op het thuisnetwerk via een Draadloos LAN met de instelling voor het inschakelen van de televisie aan, dan kan uw televisie worden ingeschakeld door Apps. 1 1 1 4 a b Druk in het Voorkeuren menu op B of b om Netwerkapparaat instellingen te selecteren en druk dan op OK. Druk op B of b om TV inschakelen bediening te selecteren en druk dan op C or c om Ingesch (Actieve Standby) te selecteren. e Voer de 4-cijferige code in uw Apps applicatie in. Als u de verificatie met succes afsluit, zal het 4-cijferige wachtwoord van de televisie verdwijnen en wordt de Gebruikersnaam opgeslagen in de televisie, sameen met het wachtwoord. Wanneer dezelfde gebruikersnaam opnieuw toegang zoekt tot de televisie, zal de 4-cijferige code opnieuw verschijnen op de televisie. Het 4-cijferige wachtwoord zal onder de volgende omstandigheden van de televisie verdwijnen: • Verificatie voltooid OPMERKING: • Afhankelijk van de met het netwerk verbonden apparatuur is het mogelijk dat het een poosje duurt voor de televisie wordt ingeschakeld. • Wanneer de USB-harde schijf geformatteerd wordt, zullen alle gegevens op de harde schijf worden gewist. Media Renderer instelling De televisie kan worden geconfigureerd als een Media Renderer (DMR). Bij gebruik als een DMR zal de televisie materiaal weergeven van een DMS. De televisie kan foto's, video's of audiobestanden weergeven bij gebruik als DMR. Nederlands a b c Druk in het Voorkeuren menu op B of b om Netwerkapparaat instellingen te selecteren en druk dan op OK. Druk op B of b om Media Renderer instelling te selecteren en druk dan op OK. Druk op B of b, selecteer Media Renderer en druk dan op C of c en selecteer Aan. Als er een DMC-verzoek binnenkomt, zal er een prompt verschijnen en zal de DMR opstarten. De Media Renderer sluiten: Druk op EXIT. Terminologie DMS: DLNA CERTIFIED™-server DMR: DLNA CERTIFIED™ Renderer DMC: DLNA CERTIFIED™ Controller OPMERKING: Bij gebruik als DMR kunt u geen gebruik maken van de 3D-functie. Apparaatsnaam instelling De toestelnaam van de van de tv kan worden gewijzigd. a b c d Druk in het Voorkeuren menu op B of b om Netwerkapparaat instellingen te selecteren en druk dan op OK. Druk op B of b om Apparaatsnaam instelling te selecteren en druk dan op OK. Voer de toestelnaam in met behulp van het softwaretoetsenbord (zie pagina 45). OPMERKING: De toestelnaam kan tot 15 tekens lang zijn. e Markeer Klaar en druk op OK om uw instelling op te slaan. 47 BEDIENINGSTOETSEN EN FUNCTIES De USB-harde schijf instellen voor opname Aansluiten van een USB-harde schijf (niet meegeleverd) USB1 of USB2 op de televisie Opnamen instellen via de Programmagids U kunt gemakkelijk een geprogrammeerde opname plannen met de Programmagids, of door de datum en de tijd op te geven. ATTENTIE Vlak voordat een programma waarvoor een programmatimer is ingesteld begint, wordt er een informatiescherm getoond waarop u kunt kiezen of u het programma wilt bekijken of annuleren. Tijdens een timergestuurd programma zijn andere kanalen niet beschikbaar zonder dat de programmatimer wordt geannuleerd. Het is alleen mogelijk om programmatimers aan te maken of te bewerken voor de DTV-invoer die op dit moment op is geselecteerd. Nederlands USB-kabel (niet meegeleverd) USB-harde schijf Wanneer u een USB-harde schijf aansluit op de USB-aansluiting van de televisie, zal er een melding verschijnen. De Programmagids gebruiken om opnamen in de toekomst in te stellen a b c a Druk op C of c , selecteer Nee en druk dan op OK. Druk op de GUIDE toets op de afstandsbediening (of selecteer het TVprogramma's / Gids menu via het menusysteem) om de Elektronische Programmagids (EPG) te openen. Het menu Bewerk timer zal verschijnen. Bewerk timer The Daily Politics 2 CABC Kanaal 11:30 - 12:30 Di, 26 Apr Timertype Opname OPMERKING: Er kan geen garantie worden gegeven dat de apparatuur werkt met alle USB-harde schijven. Opnemen van DTV-programma's (One Touch opname) Opnemen van het programma waar u op dit moment naar kijkt. 10:50 Di, 26 Apr a Druk op de REC toets op de afstandsbediening. [. . . ] • Ga niet rechtstaan of loop niet rond terwijl u de 3D-bril draagt. U kunt mogelijk uw evenwicht verliezen, wat ertoe kan leiden dat u valt of andere ongelukken veroorzaakt. • Laat de 3D-bril niet vallen, oefen er geen druk op uit of stap er niet op. Als u dit wel doet, kunt u de glazen beschadigen, wat tot letsels kan leiden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA PX1215E-1NAC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA PX1215E-1NAC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag