Gebruiksaanwijzing TOSHIBA NB10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA NB10. Wij hopen dat dit TOSHIBA NB10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA NB10 te teleladen.


TOSHIBA NB10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2096 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA NB10 (2069 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA NB10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding NB10-A/NB15-A Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 TOSHIBA: wet- en regelgeving en veiligheid Copyright, afwijzing van aansprakelijkheid en handelsmerken . . . . . . . 1-1 Voorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Verklaring met betrekking tot videostandaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8 Licentiekwesties met de OpenSSL Toolkit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Verwijder de netadapter en alle kabels en randapparaten die op de computer zijn aangesloten. Draai de computer ondersteboven en verwijder de accu-eenheid (raadpleeg zo nodig het gedeelte De accu-eenheid vervangen). Draai de schroef los van het plaatje dat de geheugenmodule op zijn plaats houdt. Schuif uw nagel of een dun voorwerp onder het klepje en til het op. Afbeelding 4-5 Het afdekplaatje van de geheugenmodule verwijderen 2. Afdekplaatje geheugenmodule De vormgeving van het product verschilt per model. 7. Til het beschermvel over het geheugen op. Eén uiteinde van de module komt schuin omhoog. Gebruikershandleiding 4-14 8. Pak de module bij de randen vast en verwijder hem uit de computer. Bij langdurig computergebruik worden de geheugenmodules en de nabijgelegen schakelingen heet. Laat de geheugenmodules in dat geval afkoelen tot kamertemperatuur alvorens ze te hanteren. Vuil op de connectoren kan problemen met de toegang tot het geheugen veroorzaken. Afbeelding 4-6 De geheugenmodule verwijderen 1 1 1. Klemmetjes De vormgeving van het product verschilt per model. 9. Plaats het afdekplaatje van de geheugenmodule terug en bevestig het met de schroef. Zorg ervoor dat het afdekplaatje goed vastzit. Afbeelding 4-7 Het afdekplaatje over de geheugenmodule plaatsen 1 2 1. Schroef De vormgeving van het product verschilt per model. Gebruikershandleiding 4-15 10. Draai de computer om. Een geheugenmodule installeren Voer de volgende stappen uit om een geheugenmodule te installeren : 1. Klik op Energie in de charm Instellingen en klik vervolgens op Uitschakelen terwijl u de SHIFT-toets ingedrukt houdt. Verwijder de netadapter en alle kabels en randapparaten die op de computer zijn aangesloten. Draai de schroef los van het plaatje dat de geheugenmodule op zijn plaats houdt. Breng het uitstekende gedeelte van de geheugenmodule op één lijn met de geheugensleuf en plaats de module voorzichtig in de sleuf onder een hoek van ongeveer 30 graden. Duw de module vervolgens omlaag tot deze aan weerszijden vastklikt. Afbeelding 4-8 De geheugenmodule plaatsen 2. Inkeping De vormgeving van het product verschilt per model. Let erop dat er nooit metalen voorwerpen, zoals schroeven, nietjes of paperclips in de computer terechtkomen. Vreemde metalen voorwerpen kunnen tot kortsluiting leiden, waardoor de computer beschadigd raakt en er brand ontstaat, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg. Gebruikershandleiding 4-16 Raak de connectoren op de geheugenmodule en op de computer niet aan. Vuil op de connectoren kan problemen met de toegang tot het geheugen veroorzaken. Plaats de groeven aan de randen van de geheugenmodule tegenover de vergrendellipjes op de connector en sluit de module stevig aan op de connector. Als het u in eerste instantie niet lukt de geheugenmodule te installeren, duwt u de vergrendellipjes voorzichtig naar buiten met uw vinger. [. . . ] Neem voor meer informatie contact op met de TOSHIBA-afdeling voor service en ondersteuning of raadpleeg het gedeelte TOSHIBA-ondersteuning. Gebruikershandleiding 7-15 64-bits computergebruik Bepaalde 32-bits apparaatstuurprogramma's en/of toepassingen zijn mogelijk niet compatibel met 64-bits processors/besturingssystemen en werken daarom niet correct. Hoofdgeheugen Een deel van het hoofdsysteemgeheugen kan door het grafische systeem worden gebruikt om de grafische prestaties te verbeteren, waardoor de beschikbare hoeveelheid systeemgeheugen voor andere computeractiviteiten afneemt. De hoeveelheid systeemgeheugen die wordt toegewezen om de grafische prestaties te verbeteren, hangt af van het grafische systeem, de gebruikte toepassingen, de grootte van het systeemgeheugen en andere factoren. Als uw computer is geconfigureerd met meer dan 3 GB, kan de geheugencapaciteit worden weergegeven als slechts circa 3 GB (afhankelijk van de hardwarespecificaties van de computer). Dit is correct aangezien het besturingssysteem gewoonlijk de beschikbare hoeveelheid geheugen weergeeft in plaats van de hoeveelheid fysiek geheugen (RAM) die in de computer is ingebouwd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA NB10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA NB10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag