Gebruiksaanwijzing TOSHIBA FPT-AG02G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA FPT-AG02G. Wij hopen dat dit TOSHIBA FPT-AG02G handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA FPT-AG02G te teleladen.


TOSHIBA FPT-AG02G : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1767 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA FPT-AG02G

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit nalaten kan brand of tijdens het bekijken van 3D-beelden duizeligheid veroorzaken. € Stel de bril niet aan hitte van bijvoorbeeld het directe zonlicht, vuur, verwarming, etc. [. . . ] ON OFF Nederlands USB-aansluiting Verbind voor het opladen van de batterij middels de batterij-oplaadkabel met de TV. Voor het bekijken van een 3D-programma is behalve een compatibele Toshiba 3D-TV tevens mogelijk het volgende vereist (Zie de aanwijzingen van de Toshiba 3D-TV): • Compatibel 3D-weergavetoestel en compatibele 3D-data of andere 3D-bron. Nederlands 1 2 3 Maak de vereiste instellingen met de TV zodat de 3D-beelden juist worden weergegeven. Opmerking: • De 3D-bril wordt ter energiebesparing automatisch uitgeschakeld indien er gedurende 5 minuten geen infrarood-communicatie tussen de TV en de 3D-bril is. • Het gebruik van de 3D-bril kan andere IR-communicatietoestellen storen. € De 3D-bril werkt mogelijk onjuist vanwege de invloed van andere IR-communicatietoestellen. Opladen van de batterij De stroomindicator knippert 5 keer indien de 3D-bril wordt ingeschakeld wanneer de batterij bijna leeg is. (De stroomindicator knippert niet en licht niet op wanneer de batterij uitgeput is. ) • De stroomindicator licht 2 seconden op wanneer de batterij wordt opgeladen. 1 Schakel de 3D-bril met de stroomschakelaar uit en verbind middels de batterij-oplaadkabel (bijgeleverd) met de TV. Indb 4 5/19/11 2:47:40 PM Opmerking: • De batterij wordt niet opgeladen terwijl de 3D-bril is ingeschakeld. € De batterij wordt niet opgeladen terwijl de TV is uitgeschakeld of standby is geschakeld. [. . . ] Indien de batterij of accumulator een hoger gehalte aan lood (Pb), kwik (Hg) en/of cadmium (Cd) bevat dan de waarden die worden opgegeven in Richtlijn 2006/66/EC betreffende batterijen, dan zullen de chemische symbolen voor lood (Pb), kwik (Hg) en/of cadmium (Cd) te zien zijn onder het symbool van de doorkruiste vuilnisbak met wielen. Door mee te werken aan de gescheiden inzameling van batterijen, draagt u bij tot het verzekeren van de correcte verwijdering van producten en batterijen en zo helpt u potentiële negatieve gevolgen te voorkomen voor het milieu en de menselijke gezondheid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA FPT-AG02G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA FPT-AG02G zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag