Gebruiksaanwijzing TOSHIBA AS200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA AS200. Wij hopen dat dit TOSHIBA AS200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA AS200 te teleladen.


TOSHIBA AS200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2133 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   TOSHIBA AS200 (2112 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA AS200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 22 Bedieningstoetsen voor volume en onderbreken van de geluidsweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Tweetalig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Balans, lage tonen en hoge tonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Surroundinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk op B of b om Informatie draadloze verbinding te selecteren en druk vervolgens op OK. Snelmenu Beeldweergavestand Beeldgrootte Persoonlijke stand Meer Informatie Kanaalopties Slaaptimer REGZA-LINK bediening Luidsprekers Niveau hoofdtelefoon Informatie draadloze verbinding TV-luidsprekers 50 00:00 AutoView Super live Nederlands Geavanceerde netwerkinstelling OPMERKING: · Wanneer de DHCP-functie van de router die verbonden is met de tv ingesteld is op Aan, kunt u Automatisch instellen instellen op Aan of Uit. (Normaal dient dit te worden ingesteld op Aan. ) · Wanneer de DHCP-functie van de router ingesteld is op Uit, stelt u Automatisch instellen in op Uit en stelt u het IP-adres handmatig in. c Wanneer de verbinding met het toegangspunt lukt, wordt een venster met gegevens over het draadloze netwerk weergegeven. OPMERKING: Druk op de RODE knop om te scannen naar alle beschikbare toegangspunten. Item Omschrijving Verbonden wordt weergegeven wanneer de tv verbonden is met het toegangspunt. Niet verbonden wordt weergegeven wanneer de tv niet is verbonden met het toegangspunt. Verbindingssignaalsterkte met toegangspunt (STERK/ GEMIDDELD/ZWAK) Verbinding met toegangspunt Gebruikte modus (11a, 11b, 11g, 11n) Gebruikt kanaal (1-165) Ingestelde SSID Gebruikte verificatie Gebruikte codering Gebruikte beveiligingscode Het MAC-adres van het toegangspunt wordt weergegeven wanneer de tv verbonden is met het toegangspunt. Het IP-adres van de tv Waarde van het subnetmasker Adres van de DNS IP-adres instellen Automatisch instellen: Status a b In het menu Voorkeuren drukt u op b om Netwerk instellen te markeren en drukt u op OK. Druk op B of b om Geavanceerde netwerkinstelling te markeren en druk vervolgens op OK. Netwerk instellen Netwerktype Draadloze instelling Geavanceerde netwerkinstelling Via bedrading Signaal Snelheid Modus Kanaal Naam netwerk Verificatie Codering Beveiligingscode MAC-adres toegangspunt MAC-adres USB DHCP c Druk op B of b om IP-adres instellen te markeren en druk vervolgens op OK. Geavanceerde netwerkinstelling IP-adres instellen DNS-instelling MAC-adres Wired IP-adres Subnetmasker DNS Standaardgateway Adres van de standaardgateway OPMERKING: Zelfs als een toegangspunt voor IEEE 802. 11n wordt gebruikt wanneer Codering ingesteld is op WEP of TKIP, is het mogelijk dat de snelheidswaarde laag is. Het wordt aanbevolen om Codering te wijzigen in AES (zie "Handmatige instelling" op zie pagina 34). 35 BEDIENINGSTOETSEN EN FUNCTIES d Markeer Automatisch instellen en druk vervolgens op C of c om Aan te selecteren. IP-adres instellen Automatisch instellen IP-adres Subnetmasker Standaardgateway 133 255 . 157 0 DNS-instelling OPMERKING: wanneer de DHCP-functie van de router die verbonden is met deze tv ingesteld is op Uit, stelt u Automatisch instellen in op Uit en stelt u de DNS-adressen handmatig in. Normaal hebt u deze ontvangen van uw internetserviceprovider. Automatisch instellen: a b c d Nederlands OPMERKING: Andere items worden uitgegrijsd wanneer Automatisch instellen ingesteld is op Aan. In het menu Voorkeuren drukt u op b om Netwerk instellen te markeren en drukt u op OK. Druk op B of b om Netwerk verbindingstest te markeren en druk dan op OK. Er wordt een melding weergegeven om aan te tonen of de verbinding gelukt is of niet kon worden doorgevoerd. OPMERKING: het resultaat van de netwerk verbindingstest garandeert niet altijd een goede verbinding. Afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat u YouTube niet kunt gebruiken. Aa 1 @ AAA| ABCDE H I J OPQRS VWX YZ FG T U KLMN De netwerk verbindingstest annuleren: Gebruik van de knoppen op de afstandsbediening: Knop Omschrijving Het gewenste teken invoeren. Schakelen tussen hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen, indien beschikbaar. Een versie van de huidige letter met accent kiezen, indien beschikbaar. Wijzigingen opslaan en het venster van het softwaretoetsenbord sluiten. Het venster van het softwaretoetsenbord sluiten zonder wijzigingen op te slaan. OK 0-9 a Druk op BACK terwijl er naar de internetverbinding wordt gezocht. BbCc CC cc Z z ROOD GROEN GEEL BLAUW BACK 37 BEDIENINGSTOETSEN EN FUNCTIES De functie Media Renderer instellen Terminologie: DMS: DLNA CERTIFIEDTM-server DMR: DLNA CERTIFIEDTM-renderer DMC: DLNA CERTIFIEDTM-controller Media Controller instelling U kunt beperken welke DMC deze tv kan bedienen. Als Toegangsregeling ingeschakeld is, zullen alleen de aangevinkte DMC's de tv kunnen bedienen. a b c d Druk in het menu Media Renderer instelling op B of b om Media Controller instelling te selecteren en druk op OK. Druk op B of b om Access Control (Toegangsregeling) te selecteren en druk dan op C of c om Aan te selecteren. [. . . ] Schakel het toestel uit en reinig het scherm en de behuizing met een zachte, droge doek. Wij adviseren u om geen poets- of oplosmiddelen te gebruiken op het scherm of de behuizing aangezien dit schade kan veroorzaken. Afvalverwijdering Onderstaande informatie geldt uitsluitend voor EU-lidstaten: Producten verwijderen Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak geeft aan dat producten gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden ingezameld en verwerkt. Ingebouwde batterijen en accu's kunnen samen met het product worden weggedaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA AS200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA AS200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag