Gebruiksaanwijzing TOSHIBA 46WM48

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TOSHIBA 46WM48. Wij hopen dat dit TOSHIBA 46WM48 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TOSHIBA 46WM48 te teleladen.


TOSHIBA 46WM48 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6546 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TOSHIBA 46WM48

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 26 Stereo- en tweetalige uitzendingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3D-functies gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3D-beelden bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 De weergavemodus wijzigen of het 3D-formaat selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Deze normen en aanbevelingen weerspiegelen een consensus binnen de wetenschappelijke wereld en zijn het resultaat van overleg tussen panels en comités van wetenschappers die de uitgebreide onderzoeksliteratuur voortdurend evalueren en interpreteren. In bepaalde situaties of omgevingen is het gebruik van draadloos LAN mogelijk verboden door de eigenaar van een gebouw of een vertegenwoordiger van een organisatie. Dergelijke beperkingen gelden mogelijk in omgevingen waar een risico op storingen voor andere apparaten of diensten werd vastgesteld of als schadelijk werd geïdentificeerd. Als u niet zeker bent van de geldende regelgeving aangaande het gebruik van draadloze apparaten in een specifieke organisatie of omgeving, raden wij u aan toestemming te vragen voor het gebruik van het apparaat voor draadloos LAN vooraleer u het apparaat inschakelt. Deze Dual Band-adapter voor draadloos LAN mag worden gebruikt in de volgende landen: AT BE CH CY CZ DE DK ES FI FR GB GR EE HU IT IE Oostenrijk België Zwitserland Cyprus Tsjechië Duitsland Denemarken Spanje Finland Frankrijk Verenigd Koninkrijk Griekenland Estland Hongarije Italië Ierland IS LI LT LU LV MT NL NO PL PT SE SI SK BG RO TR IJsland Liechtenstein Litouwen Luxemburg Letland Malta Nederland Noorwegen Polen Portugal Zweden Slovenië Slowakije Bulgarije Roemenië Turkije Gebruik van de Dual Band-adapter voor draadloos LAN · Als dit apparaat wordt gebruikt binnen het frequentiebereik 5, 15 GHz tot 5, 35 GHz, is dit gebruik beperkt tot binnenhuisomgevingen. · Als dit apparaat wordt gebruikt voor de functie 802. 11 b/g/n binnen het frequentiebereik 2, 454 GHz tot 2, 4835 GHz in Frankrijk, is dit gebruik beperkt tot binnenhuisomgevingen. · U hebt een algemene toestemming nodig om dit apparaat buitenshuis of op openbare plaatsen te mogen gebruiken in Italië. · Dit apparaat MAG NIET worden gebruikt in de geografische regio binnen een straal van 20 km rond het centrum van Ny-Alesund in Noorwegen. 42 BEDIENINGSTOETSEN EN FUNCTIES Het netwerk instellen U kunt het netwerktype selecteren. Instelling met hulp (instellen met behulp van de informatie van het toegangspunt) De naam van het netwerk, de verificatie en de codering worden ingesteld op basis van de informatie van het toegangspunt. Handmatige instelling (alle instellingen handmatig invoeren) a b c Druk op MENU / C c om het Instelling pictogram te markeren. Druk op B / C c om het Voorkeuren pictogram te markeren en druk dan op OK. Druk op B of b om Netwerk instellen te selecteren en druk op OK. Voorkeuren 3D Instelling Persoonlijke TV-instellingen REGZA-LINK instellen Netwerk instellen Netwerkapparaat instellingen Fotolijst instellen Teletekst Netwerkvergrendeling Automatisch Gemakkelijke instelling met PBC (Push Button Configuration) a b c Druk in het menu Voorkeuren op B of b om Netwerk instellen te selecteren en druk op OK. · Er is slechts één sleutel-ID voor WEP-codering. a Nederlands Druk in het menu Voorkeuren op B of b om Netwerk instellen te selecteren en druk op OK. Druk op B of b om het gewenste toegangspunt te selecteren en druk vervolgens op OK. OPMERKING: Controleer het MAC-adres op het etiket of in de handleiding van het toegangspunt, en selecteer uw toegangspunt. b c d e f Markeer Beveiligingscode en druk op OK. Voer de beveiligingscode in met behulp van het softwaretoetsenbord (zie pagina 47). OPMERKING: · De beveiligingscode moet aan de volgende voorwaarden voldoen: - TKIP/AES: 8-63 ASCII- of 64 Hex-tekens - WEP: 5 of 13 ASCII- of 10 of 26 Hex-tekens · Er is slechts één sleutel-ID voor WEP-codering. h i Druk op B of b om Beveiligingscode te selecteren en druk op OK. Voer de beveiligingscode in met behulp van het softwaretoetsenbord (zie pagina 47). OPMERKING: Dit item is uitgegrijsd wanneer Codering ingesteld is op Geen. j Markeer Klaar en druk vervolgens op OK. OPMERKING: Wanneer Codering ingesteld is op Geen, wordt er een melding weergegeven. Druk op C of c om Ja te selecteren en druk op OK. g Markeer Klaar en druk dan op OK. OPMERKING: Als Naam netwerk niet wordt weergegeven, voert u stap 4 en 5 van Handmatige instelling hieronder uit om Naam netwerk in te stellen voor u op Klaar drukt. OPMERKING: De instellingen worden niet opgeslagen als u op BACK drukt voor Klaar geselecteerd is. OPMERKING: De instellingen worden niet opgeslagen als u op BACK drukt voor Klaar geselecteerd is. Verbeterde 11n Wanneer Verbeterde 11n is ingesteld op Aan, is de Dubbelkanaals (Dual Channel) (40MHz) functie beschikbaar. OPMERKING: daarnaast worden bepaalde andere optionele 11n-functies ingeschakeld. Handmatige instelling a b c d e Druk in het menu Voorkeuren op B of b om Netwerk instellen te selecteren en druk op OK. [. . . ] Audyssey EQ maakt gebruik van filters die zowel tijdsgebonden als ruimtelijke factoren omvatten om problemen te corrigeren die voortkomen uit de gebruikte luidsprekertypen en ­ boxen en is gekalibreerd om rekening te houden met de akoestische moeilijkheden van de typische luisteromgeving. 84 INFORMATIE Nederlands Afvalverwijdering Onderstaande informatie geldt uitsluitend voor EU-lidstaten: Producten verwijderen Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak geeft aan dat producten gescheiden van het huishoudelijk afval moeten worden ingezameld en verwerkt. Ingebouwde batterijen en accu's kunnen samen met het product worden weggedaan. De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht. Door producten en batterijen gescheiden in te zamelen, helpt u de producten en batterijen op de juiste manier te verwerken en voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TOSHIBA 46WM48

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TOSHIBA 46WM48 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag