Gebruiksaanwijzing THOMSON RT440

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing THOMSON RT440. Wij hopen dat dit THOMSON RT440 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing THOMSON RT440 te teleladen.


THOMSON RT440 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5448 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding THOMSON RT440

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Plaats 4 batterijen van het type LR14, 1, 5 V en let er daarbij op dat de polen de juiste kant op wijzen. GEBRUIK VAN DE RADIO • Draai de OFF/VOLUME-knop met de klok mee om het apparaat aan te zetten. € Draai om het apparaat uit te zetten de OFF/VOLUME-knop tegen de klok in. [. . . ] Dit symbool geeft aan dat het apparaat voldoet aan de geldende normen voor dit type producten. Afvoeren van het apparaat aan het einde van de levensduur Dit apparaat is voorzien van het AEEA-symbool (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). Dit betekent dat het aan het einde van zijn levensduur niet bij het huishoudelijk afval thuishoort, maar moet worden ingeleverd bij het plaatselijke inzamelpunt. Afvoeren van de batterijen aan het einde van de levensduur Denk aan het milieu en gooi de lege batterijen niet weg bij het huishoudelijk afval. Breng ze naar het plaatselijke inzamelpunt of naar een daartoe voorziene inzamelbak. WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE LET OP: Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om brandgevaar en kans op elektrische schokken te voorkomen. Gebruik het apparaat daarom niet in de buurt van een waterpunt of in een vochtige ruimte (badkamer, zwembad, gootsteen. € Zet het apparaat niet in de volle zon, in de buurt van een verwarmingstoestel of enige warmtebron, op een plaats die blootstaat aan overmatig stof of mechanische schokken. Dit apparaat is bedoeld om gebruikt te worden in een gematigd klimaat. € Installeer het apparaat op een plek met voldoende ventilatie om interne oververhitting te voorkomen. € Installeer het apparaat niet op een zacht oppervlak zoals een tapijt of een deken; hierdoor kunnen de ventilatieopeningen afgedekt worden. € Dit apparaat is geen speelgoed, laat kinderen het niet zonder toezicht gebruiken. , onder licentie gebruikt door: Parsons International France - 19 Boulevard Albert Einstein 77420 Champs sur Marne - France • De stekker van de voedingskabel dient ook voor het uitschakelen en moet gemakkelijk bereikbaar blijven. Om het apparaat volledig van de elektrische voeding af te halen, moet de stekker van de voedingskabel helemaal uit het stopcontact worden gehaald. € Het apparaat van de voeding halen: - als het voor langere tijd ongebruikt blijft, - in geval van onweer, - als het niet normaal werkt. € Wanneer de stroomkabel beschadigd is, moet die, om alle gevaar te vermijden, worden vervangen door de fabrikant, door een erkende hersteller of door een andere bevoegde persoon. INFORMATIE OVER DE BATTERIJEN (batterijen niet inbegrepen) • Om correct te kunnen functioneren, moet het apparaat voorzien zijn met de daarvoor meegeleverde batterijen. • Er mogen alleen batterijen van het aanbevolen type worden gebruikt. [. . . ] Gebruik geen schuurmiddel of oplosmiddelen die het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen. € Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterijen, als het apparaat lange tijd niet gebruikt wordt. N°Azur (+33)0825 745 770 kosten kunnen in rekening worden gebracht door uw (mobiele) netwerk provider. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING THOMSON RT440

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding THOMSON RT440 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag