Gebruiksaanwijzing TEAM KALORIK TKG OT 2025 BU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing TEAM KALORIK TKG OT 2025 BU. Wij hopen dat dit TEAM KALORIK TKG OT 2025 BU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing TEAM KALORIK TKG OT 2025 BU te teleladen.


TEAM KALORIK TKG OT 2025 BU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (765 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding TEAM KALORIK TKG OT 2025 BU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat uw toestel en zijn snoer nooit zonder toezicht en binnen het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar of van ontoerekeningsvatbare personen, vooral wanneer het onder spanning staat of wanneer het aan het afkoelen is. controleer of de netspanning overeenkomt met deze van het toestel vooraleer u het gebruikt. Gebruik het toestel niet indien het snoer of het toestel zelf enige beschadiging zouden vertonen maar laat het in dit geval nakijken en herstellen door een bekwame gekwalificeerde dienst(*) om ieder gevaar te vermijden. Gebruik het toestel enkel voor huishoudelijk gebruik en op de wijze zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing. [. . . ] Zorg ervoor dat de warme onderdelen van het toestel tijdens het gebruik niet in aanraking komen met gemakkelijk ontvlambare materialen, zoals gordijnen, een tafelkleed en dergelijke vermits Deze in brand zouden kunnen vliegen. Het is aangeraden om een warmt werende bedekking tussen het toestel en het steunoppervlak te leggen, eveneens om geen sporen ten gevolge van de warmte na te laten op de bekleding van het oppervlak. Indien u de oven onder een dampkap gebruikt, gelieve de door de fabrikant aanbevolen minimumafstand na te leven. Trek de stekker uit het stopcontact indien de deur van de oven een barst of andere beschadiging zou vertonen en neem contact op met een bekwame gekwalificeerde dienst(*). Uw toestel mag nooit worden aangezet door middel van een externe timer of een separaat systeem met afstandsbediening. Opgelet: Wanneer het symbool op een bepaald oppervlak gekleefd is, moet u voorzichtig zijn. Dit symbool betekent het volgende: OPGELET, dit oppervlak kan tijdens het gebruik heel warm worden. Het symbool is altijd aangebracht op het oppervlak waarvan de temperatuur het hoogst is, maar ook de andere metalen of niet-metalen oppervlakken kunnen heel warm worden tijdens het gebruik en het is daarom aangeraden om ze altijd voorzichtig te behandelen en indien mogelijk met behulp van warmte-isolerende handschoenen of een andere thermische bescherming. In geval van twijfel wat betreft de temperatuur van een bepaald oppervlak is het altijd het best om zich te beschermen. (*) Bekwame gekwalificeerde dienst: klantendienst van de fabrikant of de invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat elk gevaar vermeden wordt. Het apparaat wordt met een kort snoer geleverd, zodat u niet over het snoer zou struikelen. Een verlengsnoer van minder dan 16 ampère zou kunnen oververhitten en beschadigd worden. Zorg ervoor dat het verlengsnoer nergens in de weg hangt (bijvoorbeeld over de rand van een tafel of op de grond), en dit om eender welk risico te vermijden. Pak het toestel en de accessoires uit, spoel de accessoires en droog ze af. Het is normaal dat rook en geur ontsnappen wanneer u uw toestel voor de eerste maal gebruikt. Daarom is het raadzaam eerst het toestel leeg te laten werken vóór het eerste gebruik. Zet daartoe de timer op 15 minuten en kies de functie "grill en oven". Reinig het oppervlak van de lade voor het eerste gebruik met een vochtige doek en droog ze af. Om betere kookprestaties te krijgen, wordt aanbevolen om de oven ongeveer 10-15 Gebruik de gewenste accessoires (bakplaat, grillrooster) naargelang het soort bereiding. Het controlelampje gaat branden om aan te Geven dat het apparaat aan het verwarmen is. [. . . ] Zoals op het typeplaatje of op de verpakking aangegeven door het symbool , niet met het gewone huisvuil weggegooid worden. De gebruiker heeft het recht het toestel naar een gemeentelijk centrum van gescheiden inzameling te brengen waar het overeenkomstig de richtlijn hergebruikt, gerecycleerd of voor andere doeleinden gebruikt zal worden. Wij, TKG Sprl/Bvba, bevestigen hierbij dat ons product voldoet aan de vereisten van Verordening 1275/2008 / EG. Toegegeven, ons product beschikt niet over een functie om het stroomverbruik te minimaliseren, wat volgens verordening 1275/2008 / EG het product in de uitstand of de standby-modus zou moeten zetten na het beëindigen van de hoofdfunctie, maar dit is praktisch onmogelijk omdat het een compromis zou vormen de belangrijkste functie van het product zo sterk, dat het gebruik van het product niet langer mogelijk zou zijn! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING TEAM KALORIK TKG OT 2025 BU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding TEAM KALORIK TKG OT 2025 BU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag