Gebruiksaanwijzing SMEG KDD90CNE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KDD90CNE. Wij hopen dat dit SMEG KDD90CNE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KDD90CNE te teleladen.


SMEG KDD90CNE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10843 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KDD90CNE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Alle regels voor de luchtafvoer moeten in acht worden genomen. Sluit de afzuigkap niet op rookkanalen aan die verbrandingsgassen afvoeren (bijv. Als de afzuigkap in combinatie met niet-elektrische apparaten wordt gebruikt (bijv. [. . . ] Het apparaat mag niet gebruikt worden door personen (waaronder kinderen) met geestelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen, of door personen zonder ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat. Tijdens het gebruik van de kooktoestellen kunnen de toegankelijke delen erg heet worden. De ruimte moet voldoende geventileerd zijn als de afzuigkap tegelijk met apparaten op gas of andere brandstoffen wordt gebruikt (niet van toepassing op apparaten die alleen lucht in de ruimte blazen). Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een speciaal verzamelcentrum worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Neem voor meer details over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente, de plaatselijke vuilophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. Deze afzuigkap kan worden gebruikt in combinatie met een gaskookplaat met de volgende kenmerken: · Gevaar voor blokkering tijdens het in- en uitschuiven van het apparaat. Blijf uit de buurt van de bewegende delen van het apparaat tijdens het in- of uitschuiven. De afzuigkap is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik om kookgeuren te verwijderen. Gebruik de afzuigkap nooit voor andere doeleinden dan waarvoor hij bedoeld is. Laat nooit hoog brandende branders onbedekt onder een werkende afzuigkap. Regel de vlammen altijd zo dat ze niet langs de pannen omhoogkomen. Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. - Hetsponzigegedeeltevanhetfiltermag minstens om de 4 maanden in de afwasmachine worden gewassen, of vaker bij een zeer intensief gebruik. De werking ervan is tot maximaal 5 wasbeurten gegarandeerd, voordat het vervangen moet worden (W). - De vetfilters moeten om de 2 maanden worden schoongemaakt, of vaker bij zeer intensief gebruik. Maak de afzuigkap schoon met een vochtige doek en een mild vloeibaar schoonmaakmiddel. [. . . ] Wanneer deze functie wordt ingeschakeld, wordt de motor in de eerste snelheid Als de functie eerder dan de ingestelde tijd wordt uitgeschakeld, blijft De motor op de eerste snelheid werken. Werkt zowel bij geopend als gesloten paneel. 2 seconden drukken = bij actief filteralarm wordt het filteralarm gereset. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KDD90CNE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KDD90CNE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag