Gebruiksaanwijzing SIME FUEL SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIME FUEL. Wij hopen dat dit SIME FUEL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIME FUEL te teleladen.


SIME FUEL SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (222 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIME FUELSCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] het verpakkingsmateriaal (plastic zakken , polystyrene , spijkers enz. ) moet buiten het bereik van kinderen worden gelegd, aangezien het potentieel gevaarlijk kan zijn. 4 Het installeren moet uitgevoerd worden door een bevoegde installateur en volgens de instrukties van de fabrikant. Een verkeerde aansluiting kan schade veroorzaken aan personen, dieren of dingen en voor deze gevallen kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld. [. . . ] 7 Let er op dat het elektrische vermogen van uw net en van de stopkontakten voldoende is voor het maximum vermogen van het apparaat, zoals aangegeven op het typeplaatje. In geval van twijfel moet men zich tot een bevoegde installateur wenden. 8 Bij het installeren moet men een veelpolige schakelaar aanbrengen met een gelijke ondelinge afstand tussen de kontaktpunten van minstens 3 mm. 9 Deze apparatuur mag alleen voor het ervoor bestemde doel gebruikt worden. De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade die voortkomt uit onjuist, ongeschikt of onredelijk gebruik. 10 Het gebruik van elektrische apparatuur brengt het in acht nemen van enkele fundamentele regels met zich mee. In het bijzonder: • raak de apparatuur niet aan met natte of vochtige handen of voeten; • gebruik de apparatuur niet als u blootvoets bent; • gebruik verlengsnoeren slechts met de uiterste voorzichtigheid; • niet aan de hoofdkabel of de apparatuur zelf trekken • • 11 om de stekker uit het stopkontakt te trekken; laat de apparatuur niet aan weersomstandigheden (regen, zon enz. ) blootstaan; laat de apparatuur niet door kinderen of gehandicapte personen gebruiken zonder toezicht. Voordat men enige handeling verricht voor het schoonmaken of onderhoud van het fornuis, moet men altijd eerst de stroom afsluiten door of de stekker uit het stopkontakt te trekken of door middel van de schakelaar. Mocht de oppervlakte van het glas barcten vertonen dan moet u meteen de stroom uitschakelen. Voor eventuele reparaties wendt men zich uitsluitend tot een bevoegde technische service en eist men het gebruik van originele onderdelen. A A 30 A A Posities van bevestiging Elektrische aansluiting KC 60 Positie klemmen voor Top van 30-40 mm KERAMISCH KOOKVLAK 505 39 49 555 0 +0 560 +0 -2 WIT ROOT GEEL BLAUW GROEN 572 601 min in m 23 5 54 50 m in OVEN 595 558 min 54 3 595 20 Elektrische aansluiting KC 62 KERAMISCH KOOKVLAK Monteren van het vlak • Maak de 4 bijgeleverde haakjes in de 4 gaatjes; • Sluit de kabels aan het aansluitblokje van de keuken volgens het schema van Afb. ; • Breng het vlak op de oven, druk goed op de lijst zodat het vlak en de Top goed op elkaar gaan passen. BLAUW WIT ROOT GEEL GROEN OVEN 19 40 Beschrijving van kookvlak De keramische kookvlakken zijn voorzien van verwarmingselementen, die zich onder het glas bevinden. De positie van de warmtebronnen is aangegeven door grafische tekeningen en worden rood als ze in werking zijn: A. 4 warmteverklikkers, één voor iedere kookzone: deze geven aan dat de corresponderende zone warmer is dan 60°C, ook nadat het verwarmingselement uit is gedaan verhittingssterkte instellen tussen 12 en 1. 0 1 2 Kookgids Uit Gesmolten boter, warmhouden van gerechten Hoog 3 A A 4 Sausjes, cremes 5 6 Groente 7 8 Pates - Riz 9 A B KC 60 A A A B KC 62 A 10 Biefstuk - Omelet 11 A 12 Frituren Straalelementen met dubbele diameter Straalelementen met dubbele diameter Vanuit een functioneel oogpunt gezien werken deze hetzelfde als de traditionele straalelementen. Ze zijn te herkennen aan de aanwezigheid van een dubbele verhittingszone. U kunt of alleen het binnenste gedeelte of beide gedeelten tegelijk aanzetten. De bedieningsknoppen Elke zone van de kookplaat is voorzien van een schakelaar waarmee de temperatuur traploos kan worden ingesteld tussen 1 (de laagste waarde) en 12 (de hoogste waarde). De tabel hierna geeft aan met welk type bereiding de op de bedieningsknop aangegeven standen overeenstemmen. Bij vitrokeramische kookplaten met kookzones met dubbele diameter gaat bij het eerste gedeelte van het traject van de bedieningsknop de kleinste (binnenste) kookzone branden. [. . . ] Het belangrijke is dat de bodem perfekt plat is; pannen met een dikke bodem verdelen de warmte beter. € Gebruik pannen met een doorsnee die groot genoeg is om de kookzone geheel te bedekken zodat men alle beschikbare warmte benut. € Zorg er voor dat de bodem van de pan altijd schoon en droog is voor een goed kontakt met en een lange duurzaamheid van het kookvlak en van de pannen zelf. De concentratie van de hitte van de gaspitten is zodanig dat het de bodem van de pan kan vervormen en daarom verkrijgt men nooit het gewenste resultaat als men hem op een keramisch kookvlak gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIME FUEL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIME FUEL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag