Gebruiksaanwijzing SIME AQUA SCHEMA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIME AQUA. Wij hopen dat dit SIME AQUA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIME AQUA te teleladen.


SIME AQUA SCHEMA: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (288 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIME AQUASCHEMA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 26 Mandos de las funciones de la encimera Para poner en funcionamiento una zona de cocción y aumentar su potencia de calentamiento: • active la zona de cocción elegida mediante las correspondientes teclas de mando, luego regule la potencia accionando las teclas + y/o -. La correspondencia entre los mandos y las zonas de cocción es evidente: en efecto, la serigrafía de las teclas de mando y de los contadores de minutos es una reproducción de la serigrafía de las zonas de cocción. € fije el tiempo de cocción deseado mediante las teclas Funcionamiento de las zonas de cocción Las zonas de cocción se accionan mediante algunas teclas de selección cuyas serigrafías representan una reproducción de los dibujos de dichas zonas. Elija una olla de un diámetro adecuado para el de las zonas de cocción, reservando las zonas pequeñas para las ollas más pequeñas. [. . . ] 19 Richt de handvaten van de pannen altijd naar de binnenkant van de kookplaat zodat er niet per ongeluk tegen gestoten kan worden. 20 Instructies die gevolgd moeten worden voordat u de kookplaat laat functioneren: de lijm die gebruikt is voor de afdichtingen laat wat vetvlekjes achter op het glas. Voordat u de kookplaat gaat gebruiken raden wij aan dat u deze verwijdert met een niet-schurend schoonmaakmiddel. Het is mogelijk dat u de eerste uren van gebruik een lichte rubberlucht ruikt: deze verdwijnt spoedig. 21 Laat nooit een kookzone aan staan zonder een pan erop, aangezien de zone bijna onmiddelijk heet zou worden, hetgeen schade aan de verwarmingselementen kan veroorzaken 22 Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels of deksels mogen niet op de kookzones worden geplaatst om te vermijden dat ze te warm worden. 30 Het installeren Deze instrukties zijn voor de bevoegde installateur, zodat deze het installeren, regelen en onderhoud op de juiste wijze uitvoert en volgens de geldende normen. Belangrijk: sluit altijd eerst de stroom af voordat u overgaat tot regelen, onderhoud enz. Installeren van de inbouwkookplaten De kookplaten zijn voorzien van een protectiegraad tegen overmatige verhitting; het is dus mogelijk in te bouwen naast keukenkastjes die niet hoger zijn dan de aanrecht. Voor een juiste installering van de kookplaat moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen: a) De kappen moeten wordt geïnstalleerd volgens de speciale vereisten die u vindt in de gebruiksaanwijzingen van de kappen. B) De keramiekplaat voor inbouw kan op ieder soort aanrecht met een diepte van minstens 600mm worden geplaatst, mits deze gemaakt is van materiaal dat bestand is tegen temperaturen tot 100°C. 595 Voordat u overgaat tot het bevestigen aan de aanrecht moet de (bijgeleverde) afdichting langs de omtrek van de kookplaat worden aangebracht, zoals aangegeven in de afbeelding. Voor het aansluiten moet men controleren dat: • de hoofdzekering en uw huishoudapparatuur de belasting van het apparaat kunnen verdragen (zie typeplaatje); • de stroomvoorziening goed geaard is volgens de normen en voorschriften van de wet; • de stekker of schakelaar gemakkelijk te bereiken zijn als de kookplaat is geïnstalleerd. Spanning Frequentie FR-AT-BE-DE-GP-ES-IE-IL-IS-IT-LU-RE-FI-GB-GR-PT-SE-MA-NZ-NL 230V-1+N~50 Hz Smeltzekerheid Diameter 20 A 2, 5 mm² 1 L1 2 3 4 5 L2 FR-BE-NO 230V-2~50 Hz FR-AT-BE-DE-ES-IL-IS-IT-LU-PT-SE-MA-NZ-CH-NL-DK 400V-2-N~50 Hz 20 A 2, 5 mm² 1 L1 2 L2 3 4 5 N 16 A 1, 5 mm² 1 L1 1 L1 2 L2 2 L2 3 4 5 L3 FR-BE-NO 230V-3~50 Hz FR-AT-BE-DE-ES-IL-IS-IT-LU-PT-SE-MA-NZ-CH-DK-NL 400V-3+N~50 Hz 16 A 1, 5 mm² 3 L3 4 5 N 16 A 1, 5 mm² 1 L1 1 L 2 L2 2 3 4 N1 5 N2 5 N NL 230V-2+2-N~50 Hz CY-AU-NZ-KW 240V-1+N~50 Hz 16 A 1, 5 mm² 20 A 2, 5 mm² 3 4 * Toepassing van de simultaneïteitsfactor conform aan de normen EN 335-2-6 Belangrijk: De kookplaat is voorzien van de aanleg voor de draadbruggen voor eenfasige aansluiting (neutrale lijn). Belangrijk: In het geval dat de kookplaat boven een inbouwoven wordt geïnstalleerd moet de elektrische aansluiting van de kookplaat en die van de oven apart worden uitgevoerd, zowel voor elektrische veiligheidsredenen als voor het vergemakkelijken van eventueel naar voren trekken van de oven. 32 Technische gegevens Voltage en frequentie: 230V / 400V 3N AC 50Hz Maximum input: 6500 W Voltage en frequentie: 240V AC 50Hz Maximum input: 7070 W Deze apparatuur voldoet aan de volgende richtlijnen van de gemeeschap: - EEG/73/23 van 19/02/73 (Laagspanning) en successievelijke modificaties; - EEG/89/336 van 03/05/89 (Electromagnetische compatibiliteit) en successievelijke modificaties; - EEG/93/68 van 22/07/93 en successievelijke modificaties. 33 Bediening van de functies van de kookplaat Voor het in werking stellen van een kookzone en de stroomsterkte ervan te verhogen: • activeer de gewenste kookzone met de bijbehorende bedieningstoets en regel dan de stroomsterkte met de toetsen + en/of -. 25 8 8 Radiant 1700 w Radiant 1200 w 8 8 p Induction 1800 w Booster 3000 w Induction 1200 w Voor het snel bereiken van de maximum stroomsterkte: • druk kort op de toets "-", de display vertoont 9 , de kookzone functioneert voor 100 %. Voor het uitschakelen van de kookzone: • druk tegelijkertijd op de knoppen "+" en "-": de stroomsterkte gaat onmiddelijk terug op 0 en de lichtkolom gaat uit. € of druk op de toets "-": de stroomsterkte van de kookzone gaat langzamerhand omlaag totdat hij uit is. Een Het knipperend controlelampje kan betekenen: - een verkeerde pan (niet van ferromagnetisch materiaal), - een pan van onvoldoende diameter, - het oplichten van een pan. A A Kies een pan met een diameter die groot genoeg is voor de diameter van de kookzone, en gebruik de kleine kookzones voor kleine pannen. Vermogens-niveau 1-2 3 4 5-6 7-8 9 Maximale werkingsduur 10 uur 5 uur 4 uur 3 uur 2 uur 1 uur Blokkering van de bediening Als de kookplaat in werking is kunt u het bedieningspaneel blokkeren om ongewenste veranderingen te vermijden (kinderen, schoonmaken enz. [. . . ] € voor het onderbreken van het geluidssignaal moet de oorzaak van de storing worden verwijderd, en het apparaat moet worden uitgeschakeld. € voor het weer activeren van het bedieningspaneel schakelt u het apparaat weer in. Thermische protectie In het geval van oververhitting van de elektronische componenten van het apparaat gaat de kookplaat automatisch uit en op de display van de potentie verschijnt . * ONGESCHIKTE MATERIALEN GESCHIKTE MATERIALEN Automatische schakelaar Als u per ongeluk een of meer kookzones aan laat staan wordt na verloop van tijd de bediening automatisch buiten werking gesteld (zie tabel hiernaast). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIME AQUA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIME AQUA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag