Gebruiksaanwijzing SIEMENS TE501201RW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS TE501201RW. Wij hopen dat dit SIEMENS TE501201RW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS TE501201RW te teleladen.


SIEMENS TE501201RW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5991 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS TE501201RW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met deze draaiknop (13) kan de koffiesterkte worden ingesteld of bereiding met voorgemalen koffie worden geselecteerd. Zeer mild Mild Normaal Sterk Voorgemalen koffie Met deze draaiknop (14) worden de gewenste drank en hoeveelheid geselecteerd. Melkopschuimer De melkopschuimer (6a) kan worden geopend door deze uit te trekken en worden gesloten door deze in te drukken. Algemeen Vul het waterreservoir uitsluitend met zuiver, koud water zonder koolzuur en het bonenreservoir uitsluitend met geroosterde bonen (bij voorkeur espressobonen of bonenmelanges voor volautomatische koffiemachines). [. . . ] Ga als volgt te werk als u een andere waterhardheid dan de vooringestelde waarde wilt invoeren of als u een waterfilter aanbrengt: 1. Het aantal brandende LED's geeft de ingestelde waterhardheid aan. Druk net zo vaak op de starttoets (10) tot de gewenste waterhardheid wordt aangegeven. Belangrijk: ga bij gebruik van een waterfilter (zie "Accessoires") als volgt te werk, zie "Waterfilter". Opmerking: als er niet binnen 90 seconden op een toets wordt gedrukt, wordt het apparaat weer in gereedheid geschakeld zonder dat de instelling wordt opgeslagen. Hier kan worden ingesteld hoe lang na de Tijd kan op 15 minuten tot 4 uur worden Het aantal brandende LED's geeft de Druk net zo vaak op de starttoets (10) D = 15 minuten D en E = 30 minuten D, E en F = 45 minuten D, E, F en G = 1 uur D, E, F, G en H = 2 uren D, E, F, G, H en I = 4 uren Druk ten minste 5 seconden op de start- Opmerking: als er niet binnen 90 seconden op een toets wordt gedrukt, wordt het apparaat weer in gereedheid geschakeld zonder dat de instelling wordt opgeslagen. Het aantal brandende LED's geeft de Druk net zo vaak op de starttoets (10) LED D = laag LED D en E = gemiddeld LED D, E en F = hoog Druk ten minste 5 seconden op de start- Opmerking: als er niet binnen 90 seconden op een toets wordt gedrukt, wordt het apparaat weer in gereedheid geschakeld zonder dat de instelling wordt opgeslagen. Instellen van de maalfijnheid Met de draaischakelaar (3) voor de maalfijnheid kunt u de gewenste korrelgrootte van de gemalen koffiebonen instellen. Info: De nieuwe instelling is pas merkbaar vanaf de tweede kop koffie. Tip: Stel bij donker gebrande bonen een fijnere, en bij lichtere bonen een grovere maling in. koffiezetten met koffiebonen Deze espressoautomaat gebruikt telkens wanneer u koffie zet een vers maalsel. Tip: gebruik bij voorkeur espressobonen of bonenmengsels voor automaten. Bewaar de bonen voor een optimale kwaliteit gekoeld of diepgevroren, en in een afgesloten verpakking. Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet de watertank (16) steeds voldoende water bevatten. Er kunnen verscheidene koffiedranken op simpele wijze met één knopindruk worden gezet. Stel de draaischakelaar (3) bij draaiend maalwerk in op een fijner maalsel (door a:linksom te draaien) of op een grover maalsel (door b: rechtsom te draaien). Tip: verwarm het kopje voor een kleine espresso altijd voor, bijvoorbeeld met heet water. Selecteer met de bovenste draaiknop (14) de gewenste koffie en gewenste hoeveelheid. Koffiezetten met gemalen koffie Deze automaat kan ook met voorgemalen koffie (geen oploskoffie) worden gebruikt. Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet de watertank (16) steeds voldoende water bevatten. Tip: schuim eerst de melk op en neem dan pas koffie of schuim de melk afzonderlijk op voeg deze vervolgens toe aan de koffie. Melkopschuimer reinigen De melkopschuimer (6) moet na elk gebruik worden gereinigd om alle resten te verwijderen. [. . . ] Spoel deze doekjes daarom altijd vóór gebruik grondig uit. J Gooi verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier weg Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment ­ WEEE) De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten Raadpleeg uw gespecialiseerde handelaar voor de geldende voorschriften inzake afvalverwijdering garantie Voor dit apparaat gelden de garantievoor-waarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop De leverancier, bij wie u het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover graag meer informatie Om aanspraak te maken op de garantie heeft u altijd uw aankoopbewijs nodig Wijzigingen voorbehouden Maalwerk maalt geen De bonen vallen niet in het Maak het bonenreservoir (1) leeg en veeg deze met een droge doek schoon. De maalfijnheid is te grof Stel een fijnere maling in of gebruik Als de storing niet kan worden verholpen, neem dan in elk geval contact op met de hotline!De telefoonnummers staan op de laatste pagina's van de gebruiksaanwijzing. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS TE501201RW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS TE501201RW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag