Gebruiksaanwijzing SIEMENS LF16VA570

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS LF16VA570. Wij hopen dat dit SIEMENS LF16VA570 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS LF16VA570 te teleladen.


SIEMENS LF16VA570 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6115 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS LF16VA570

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Damit die unterschiedlichen Oberflächen nicht durch falsche Reinigungsmittel beschädigt werden, beachten Sie die Angaben in der Tabelle. Die Metallfettfilter müssen gereinigt werden, wenn die Anzeige leuchtet oder mindestens nach zwei Monaten. Nach der Reinigung den Metallfettfilter einsetzen und die Lüfterklappen und die Magnetstreifen montieren. Stellen Sie die Metallfettfilter locker in die Geschirrspülmaschine. [. . . ] Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen. Personen met een pacemaker of een geïmplanteerde insulinepomp mogen echter niet in de buurt komen van het apparaat om het te bedienen. Het is onmogelijk om te garanderen dat 100% van deze mechanismen die op de markt zijn voldoen aan de geldige regelgeving omtrent elektromagnetische compatibiliteit en dat er zich geen interferenties voordoen die de juiste werking in gevaar brengen. Ook is het mogelijk dat personen met andere soorten mechanismen, zoals hoorapparaten, enige vorm van hinder kunnen ondervinden. Voor dragers van elektronische implantaten: het bedieningselement nooit in de zakken van kleding dragen. Voor mensen die elektronische implantaten dragen: Nooit direct naar het toestel gaan om het in te stellen of schoon te maken. Deze kunnen elektronische implantaten, zoals pacemakers, of insulinepompen beïnvloeden. Dragers van elektronische implantaten dienen een afstand van minstens 10 cm tot het bedieningspaneel aan te houden. Er kunnen kleine onderdelen in het apparaat vallen, waardoor het beschadigd kan raken. Het apparaat mag alleen worden gebruikt wanneer de metalen vetfilter is ingebracht en de ventilatiekleppen gemonteerd zijn. Schakel het apparaat wanneer u kookt altijd in om condensvorming te voorkomen. roestvrijstalen oppervlakken uitsluitend reinigen in de slijprichting. Gebruik voor de bedieningselementen geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal. Uw gnimrehcsebueiliM nieuwe apparaat is bijzonder energie-efficiënt. Hier krijgt u tips over de manier waarop u bij het gebruik van uw apparaat nog meer kunt besparen op energie en het apparaat op de juiste manier afvoert. Wanneer u slechts kort iets opwarmt dat niet sterk ruikt, kunt u de ventilator uitgeschakeld laten. Maak de vetfilter regelmatig schoon, hierdoor werkt Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af. dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. De aangezogen lucht wordt door de vetfilters gereinigd en via een buizensysteem naar de buitenlucht afgevoerd. Aanwijzing: De lucht mag niet worden afgevoerd in een schoorsteen die wordt gebruikt voor afvoergassen van apparaten bestemd voor het verbranden van gas of andere brandstoffen (dit geldt niet voor ventilatieapparatuur). Komt de afvoerlucht terecht in een rook- of afvoergasschoorsteen die niet in gebruik is, dan dient u een vakbekwame schoorsteenveger te raadplegen. [. . . ] Let op de volgende aanwijzingen voordat u contact opneemt met de klantenservice. Reparaties en de vervanging van beschadigde aansluitleidingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. Is het apparaat defect, haal dan de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit. Zekering defect Controleer in de meterkast of de zekering voor het apparaat in orde is Neem contact op met de servicedienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS LF16VA570

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS LF16VA570 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag