Gebruiksaanwijzing SIEMENS KI22LVF40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS KI22LVF40. Wij hopen dat dit SIEMENS KI22LVF40 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS KI22LVF40 te teleladen.


SIEMENS KI22LVF40 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2938 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS KI22LVF40

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het apparaat uitsluitend laten repareren door de fabrikant, de klantenservice of een andere gekwalificeerde persoon. De fabrikant garandeert dat deze onderdelen voldoen aan de veiligheidseisen. Een verlengsnoer voor de aansluitkabel mag uitsluitend via de klantenservice worden aangeschaft. verbrandingsgevaar door kou Diepvrieswaren nadat u ze uit het vriesvak hebt gehaald, nooit onmiddellijk in de mond nemen. [. . . ] Apparaat hoeft minder vaak te koelen en verbruikt daardoor minder stroom. Warme levensmiddelen en dranken eerst laten afkoelen en daarna in het apparaat leggen. Gebruik van het apparaat Altijd wat ruimte openlaten tussen de levensmiddelen en de achterwand. Het apparaat hoeft minder vaak te koelen en verbruikt daardoor minder stroom. Het apparaat verbruikt minder stroom wanneer de warme lucht kan wegtrekken. Een laag rijp of ijs in het vriesvak vermindert de afgifte van koude aan de diepvrieswaren en verhoogt het energieverbruik. Voor het eerste gebruik Het apparaat niet aansluiten op een elektronische electronische energiebesparende stekker. aanwijzing: U kunt het apparaat aansluiten op netvoedingsinverters en sinusinverters. Netvoedingsinverters worden gebruikt bij fotovoltaïsche installaties met rechtstreekse aansluiting op het openbare elektriciteitsnet. Minstens 1 uur wachten met Het stopcontact moet voldoen aan Buiten Europa: controleren of de Klap neneknereltarapateH het laatste blad met afbeeldingen open. Afhankelijk van de uitrusting kunnen er verschillen zijn tussen uw apparaat en de afbeeldingen. U kunt het legplateau variëren: Legplateau eruit trekken en U kunt de lade verwijderen: Reservoir tot aan de aanslag Na het inschakelen kan het een aantal uren duren voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Geen levensmiddelen inruimen voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. De voorzijde van het apparaat achter de deur wordt gedeeltelijk licht verwarmd waardoor de vorming van condenswater in de buurt van de deurafdichting wordt voorkomen. Hoger ingestelde koelruimtetemperaturen zorgen voor hogere vriesvaktemperaturen. Sticker OK (niet bij alle modellen) Met de sticker OK kunt u controleren of de temperatuur in het koelvak +4 °C of kouder wordt. Als de sticker niet OK aangeeft, moet de temperatuur stapsgewijs worden verlaagd. Na ingebruikneming van het apparaat kan het 12 uur duren voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. 6 uur vóór opslag van een Aanwijzing: Als de super-functie ingeschakeld is, wordt het apparaat iets luider. Het kavleoK koelvak is geschikt voor het bewaren van vlees, worst, vis, melkproducten, eieren, bereide gerechten en bakproducten. Door de koelopslag kunt u ook zeer bederfelijke levensmiddelen op korte of middellange termijn bewaren. Hoe lager de temperatuur, hoe langzamer de gistingsprocessen, de chemische processen en het bederf door micro-organismen verloopt. [. . . ] Een laag rijp of ijs in het vriesvak vermindert de afgifte van koude aan de diepvrieswaren en verhoogt het energieverbruik. Een laag rijp of ijs niet met een mes De levensmiddelen worden daardoor tot zeer lage temperaturen afgekoeld, zodat u deze langer op kamertemperatuur kunt bewaren. Diepvrieswaren verwijderen en tussentijds op een koele plaats bewaren. Om het ontdooiproces te versnellen: een pan met heet water op een onderzetter in het vriesvak zetten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS KI22LVF40

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS KI22LVF40 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag