Gebruiksaanwijzing SIEMENS KG39NAIBT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS KG39NAIBT. Wij hopen dat dit SIEMENS KG39NAIBT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS KG39NAIBT te teleladen.


SIEMENS KG39NAIBT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7508 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS KG39NAIBT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für Um die Verunreinigung von Lebensmitteln zu vermeiden, sind die folgenden Anweisungen zu beachten. Dus schaltet sich die Beleuchtung Die tiefen Temperaturen verlangsamen oder stoppen den Verderb. Die Lebensmittel in die Verpa- Die Ausstattungsteile einsetzen und die Geräteteile einbauen. Selbsttests 2 akustische Signale ertönen und die Temperaturanzeige die eingestellte Temperatur Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Gerät LagernundEntsorgen für die Lagerung vorbereiten. [. . . ] Om het flessenrek naar wens te variëren, kunt u het flessenrek verwijderen en op een andere plaats weer terugzetten. Om temperaturen in de buurt van 0°C in de bewaarladen te bereiken, de koelvaktemperatuur op 2°C instellen. Gebruik de lagere temperaturen in de lade om snel bedervende levensmiddelen te bewaren, bijv. Afhankelijk van de soort levensmiddelen en de hoeveelheid kan zich in de fruit- en groentelade condenswater vormen. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en het aroma behouden blijven, moet u koudegevoelig fruit en groente buiten het apparaat bewaren bij temperaturen van ca. Om het deurrek naar behoefte te variëren kunt u het deurrek er uit nemen en op een andere positie weer plaatsen. IJsblokjes maken Gebruik voor het maken van ijsblokjes uitsluitend drinkwater. Om de ijsblokjesschaal los te maken de ijsblokjesschaal iets torderen of kort onder stromend water houden. Opmerking: Wanneer het apparaat eerder via het bedieningspaneel werd uitgeschakeld, 3 seconden ingedrukt houden. A Er weerklinkt een waarschuwingssignaal en de temperatuurindicatie knippert omdat het vriesvak nog te warm is. Wanneer u het apparaat heeft ingeschakeld, duurt het tot enkele uren voordat de ingestelde temperatuur wordt bereikt. Plaats geen levensmiddelen in het apparaat voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Koelt het vriesvak duidelijk op een la- Bij het Supervriezen koelt het vriesvak zo koud mogelijk. Schakel Supervriezen 4 tot 6 uur voor het inladen van een hoeveelheid levensmiddelen vanaf 2 kg in het vriesvak in. Als u langere tijd afwezig bent, kunt u het apparaat in de energiebesparende vakantiemodus schakelen. Door de verhoogde temperatuur kunnen bacteriën zich vermenigvuldigen en de levensmiddelen bederven. Met de energiebesparingsmodus schakelt u het apparaat naar de energiebesparende werking om. Om de levensmiddelen langer vers te houden kunt u de verskoelmodus van het apparaat inschakelen. Opdat u het apparaat ook op sabbat kunt gebruiken, schakelt de Sabbatmodus alle niet absoluut benodigde functies uit. Tijdens de Sabbat-modus zijn de volgende functies uitgeschakeld: ¡ Superkoelen ¡ Automatische Supervriezen en Houden, tot een akoestisch signaal Houden, tot een akoestisch signaal Als de deur van het apparaat langere tijd open staat wordt het deuralarm ingeschakeld. Wanneer het te warm is in het vries- Bij het ontdooien kunnen bacteriën zich vermeerderen en kunnen de diepvrieswaren bederven. Het voedsel pas na koken of bra- Het temperatuuralarm kan in de volgende gevallen inschakelen: ¡ Het apparaat wordt in gebruik ge- Voor het in het apparaat inruimen van grote hoeveelheden levensmiddelen Supervriezen inschakelen. [. . . ] Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden. De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Als Servicedienst u vragen hebt, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst. Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS KG39NAIBT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS KG39NAIBT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag