Gebruiksaanwijzing SIEMENS EU612FEF1J

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SIEMENS EU612FEF1J. Wij hopen dat dit SIEMENS EU612FEF1J handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SIEMENS EU612FEF1J te teleladen.


SIEMENS EU612FEF1J : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5183 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SIEMENS EU612FEF1J

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet: www. Berg de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en de apparaatpas goed op voor later gebruik of om ze door te geven aan volgende eigenaren. Indien het apparaat schade heeft opgelopen tijdens het transport, schakel het dan niet in, maar neem contact op met de technische dienst en leg de veroorzaakte schade schriftelijk vast. Alleen een daartoe bevoegd vakman mag apparaten zonder stekker aansluiten. [. . . ] Aanwijzingen Als er geen pan op de inductiekookzone wordt geplaatst , gaat de geselecteerde vermogensstand knipperen. Als er een pan op de kookzone staat voordat de plaat wordt ingeschakeld, zal deze worden gedetecteerd binnen 20 seconden na het indrukken van de hoofdschakelaar en zal de kookzone automatisch worden geselecteerd. Selecteer, zodra deze is gedetecteerd, de vermogensstand binnen 20 seconden, anders wordt de kookzone uitgeschakeld. Ook al worden er meerdere pannen geplaatst, bij het inschakelen van de kookplaat wordt er maar één gedetecteerd. In de paragraaf ~ "Basisinstellingen" vindt u informatie over de manier waarop de bereidingstijd automatisch kan worden geprogrammeerd. Wijzig de kooktijd in de programmeerzone of stel af op << om de tijd te annuleren. Als op het symbool 0 wordt gedrukt, gaan de indicators uit en stopt het akoestische signaal. Aanwijzingen Is er een bereidingstijd voor meerdere kookzones Geprogrammeerd, dan verschijnt altijd de tijdsopgave van de gekozen kookzone in de timerindicatie. Met PowerBost-functie de PowerBoost-functie kunnen grote hoeveelheden water sneller worden verwarmd dan met de betreffende kookstand S. Deze functie is beschikbaar voor alle kookzones wanneer er geen andere kookzone in gebruik is. Aanwijzing: Wordt er een kookzone ingeschakeld terwijl de PowerBoost-functie is geactiveerd, dan knipperen > en S in de kookstand-indicatie. Aanwijzing: Onder bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat de PowerBoost-functie automatisch uitgaat, ter bescherming van de elektronische componenten binnenin de kookplaat. Met Kinderslot het kinderslot kunt u voorkomen dat kinderen de kookplaat inschakelen. Met deze functie wordt het kinderslot altijd automatisch ingeschakeld als de kookplaat wordt uitgeschakeld. In- en uitschakelen In het hoofdstuk ~ "Basisinstellingen" kunt u lezen hoe u het automatische kinderslot inschakelt. Wanneer Wrijfbeveiliging u over het bedieningspaneel wrijft als de kookplaat ingeschakeld is, kunnen er instellingen veranderen. Om dit te voorkomen kan het bedieningspaneel voor reinigingsdoeleinden worden geblokkeerd. U kunt over het oppervlak van het bedieningspaneel wrijven zonder de instellingen te veranderen. Wanneer een kookzone langere tijd in gebruik is en er Automatischeveiligheidsuitschakeling geen instellingen gewijzigd zijn, wordt de automatische veiligheidsuitschakeling geactiveerd. Deze basisinstellingen kunnen aan uw persoonlijke behoeften worden aangepast. Begrensd: de kookzone blijft slechts enkele seconden lang geselecteerd. Zo komt u bij de basisinstellingen: In de volgende 10 seconden het symbool ' ca. [. . . ] Meer informatie voor de reiniging en het onderhoud van uw kookplaat vindt u in het hoofdstuk ~ "Reinigen" De regel gaat het bij storingen om kleinigheden ie gemakkelijk op te lossen zijn. Neem alstublieft de aanwijzingen in de tabel in acht voor u de servicedienst belt. Zorg ervoor dat het apparaat volgens het schakelschema is aangesloten. De indicatie Ù knippert in de Er is een storing in het elektronisch systeem Om de storing ongedaan te maken, dient u het bedieningspaneel Kort met de hand af te dekken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SIEMENS EU612FEF1J

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SIEMENS EU612FEF1J zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag