Gebruiksaanwijzing SHARP QW-NS22F47EI-DE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP QW-NS22F47EI-DE. Wij hopen dat dit SHARP QW-NS22F47EI-DE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP QW-NS22F47EI-DE te teleladen.


SHARP QW-NS22F47EI-DE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9055 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP QW-NS22F47EI-DE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die beeinträchtigt die Spül-, Trocknungs- und Glanzleistung Ihrer Maschine. Schalten Sie die Spülmaschine aus, um die Einstellung zu speichern. Die Ein/Aus-Anzeige leuchtet, solange die Spülmaschine eingeschaltet ist. Wählen Sie die Option, indem Sie die Taste , , Auswählen" drücken. [. . . ] Elektrische aansluiting De aansluitingsstekker met randaarde van de machine moet worden aangesloten op een geaard stopcontact dat de juiste spanning en stroom levert. Als er geen stopcontact met randaarde aanwezig is, laat dat dan door een bevoegde elektricien aanleggen. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor defecten bij gebruik van een niet-geaarde elektriciteitsvoorziening. De elektrische installatie van het pand moet voorzien zijn van een smeltzekering van 10 ­ 16 A. Als de voedingspanning in huis 110 V bedraagt dan dient er een transformator van 110/220 V/3. De stekker van de machine mag zich tijdens het plaatsen niet in het stopcontact bevinden. Het elektriciteitsnoer van de machine mag alleen door een bevoegde onderhoudsdienst of door een bevoegde elektricien worden vervangen. Om veiligheidsredenen moet u altijd, nadat een wasprogramma beëindigd is, de stekker uit het stopcontact halen. Om een elektrische schok te voorkomen, mag u niet met natte handen de stekker uit het stopcontact halen. Het inbouwen van de machine Als u de machine wilt inbouwen ga dan eerst na of er genoeg ruimte is en of de elektriciteit- en wateraansluiting daarvoor geschikt zijn. 1 Als de ruimte geschikt is voor inbouw, verwijder dan het werkblad zoals weergegeven in de afbeelding. De instelling voor het glansspoelniveau volgt de instelling voor het waterhardheidsniveau. HOOFDSTUK-5: LADEN VAN UW VAATWASMACHINE LADEN VAN UW VAATWASMACHINE Volg deze laadrichtlijnen voor de beste resultaten. Door de huishoudelijke vaatwasmachine te laden volgens de capaciteit die door de fabrikant wordt aangegeven, draagt bij aan besparing van energie en water. Handmatig voorspoelen van vaatgoed leidt tot verhoogd water- en energieverbruik en wordt niet aanbevolen. Laat lange tere glazen niet tegen elkaar staan want ze kunnen niet stabiel blijven staan en beschadigd raken. Zet glazen en bokalen met lange stelen tegen de rand van de mand of het rek en niet tegen andere voorwerpen. Plaats alle voorwerpen zoals kopjes, glazen en pannen met hun opening naar beneden in de vaatwasmachine, anders vullen ze zich met water. Als uw machine een bestekmand heeft wordt u aangeraden om voor de beste resultaten deze te gebruiken. WAARSCHUWING:Zorg er na het laden van de vaat voor dat het openen van het vaatwasmiddelvak niet wordt belemmerd. - Aanbevelingen Verwijder grote resten van de vaat voordat u het in de machine zet. WAARSCHUWING: Om mogelijk letsel te vermijden moeten messen met lange handvaten en scherpe punten met handvat/scherpe punt naar beneden of horizontaal in de mand worden gelegd. [. . . ] Selecteer een programma met Een hoge temperatuur en draai dit met een lege vaatwasmachine. Als dit uw vaatwasmachine niet voldoende reinigt, kunt u een reinigingsmiddel gebruiken dat bestemd is voor vaatwasmachines. Reinig het apparaat regelmatig iedere maand om zijn levensduur te verlengen. Veeg de deurrubbers regelmatig met een vochtige doek om eventuele opgehoopte resten of vreemde voorwerpen te verwijderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP QW-NS22F47EI-DE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP QW-NS22F47EI-DE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag