Gebruiksaanwijzing SEVERIN KP 1071

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SEVERIN KP 1071. Wij hopen dat dit SEVERIN KP 1071 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SEVERIN KP 1071 te teleladen.


SEVERIN KP 1071 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (936 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SEVERIN KP 1071

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Aansluiting op de netvoeding Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een, volgens de voorschriften geïnstalleerd geaard, stopcontact. Zorg ervoor dat de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning. Dit product komt overeen met de richtlijnen aangegeven op het CE-label. Om risico te voorkomen, en te voldoen aan de veiligheidseisen, mogen reparaties aan dit elektrische Apparaat of het power snoer slechts uitgevoerd worden door onze klantenservice. [. . . ] Wanneer een lege pot of pan verhit wordt, zal de oververhitting beveiliging het toestel automatisch uitschakelen. Desondanks kan in dit geval schade aan het kookgerei niet volledig uitgesloten worden. voorzichtig: Door de hitteafgifte van het kookgerei kan het keramisch glas oppervlak heet zijn. Voorzichtig: Voedsel wat vet of olie bevat kan in brand vliegen als het oververhit wordt. Probeer het toestel niet te verplaatsen terwijl er kookgerei op het keramisch oppervlak staat. Trek of schuif het kookgerei niet over het bedieningspaneel, en plaats er geen kookgerei op. Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact: - na gebruik, - wanneer het apparaat niet werkt, - voordat men het apparaat schoonmaakt. Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact , trek aan de stekker zelf. Het netsnoer moet goed uit de nabijheid Verantwoordelijkheid wanneer dit apparaat verkeerd gebruikt word of wanneer de veiligheidsinstructies niet gevolgd worden. Opstarten Voordat het toestel voor de eerste keer gebruikt wordt, alle resterende verpakking verwijderen en de buitenkant afvegen met een vochtige doek. geschikt kookgerei Dit toestel mag alleen gebruikt Worden met kookgerei wat geschikt is voor gebruik met inductieachtige kookplaten, bijv. roestvrijstaal met een ferromagnetische bodem , of gietijzer of geëmailleerd stalen kookgerei. Het kookgerei kan voor geschiktheid getest worden door simpelweg een magneet tegen de bodem te houden; als de magneet aangetrokken wordt is het kookgerei geschikt voor gebruik met dit toestel. Alleen potten en pannen met een diameter van 12 tot circa 22 cm mogen gebruikt worden. Als er ongeschikt kookgerei gebruikt wordt, zal het toestel reageren met een foutmelding (zie tabel `Foutopsporing'). gecoate potten en pannen kunnen door overmatige hitte beschadigd worden. Het is daarom belangrijk het juiste temperatuur niveau te kiezen voor het kookgerei wat gebruikt wordt en Een maximum gewicht van 6 kg voor de kookplaat mag niet overschreden worden. instellen van vermogen / temperatuur Dit toestel kan door zijn beide regelaars bediend worden , `Vermogen' of `Temperatuur' . Voor het verhitten van water, stoom en vergelijkbare kooktoepassingen, adviseren wij de `Vermogen' regelaar te gebruiken. Voor het bakken, frituren en dergelijke moet de `Temperatuur' regelaar gebruikt worden. Gebruik de + en ­ selectietoetsen, dan kan het vermogen naar wens ingesteld worden van 1 tot 10. Gebruik de + en ­ selectietoetsen, dan kan het gewenste temperatuur niveau geselecteerd worden in stappen van 20 °C binnen een bereik 60 °C tot 240 °C. [. . . ] Deze garantieverklaring heeft geen invloed op uw wettelijke rechten, en ook niet op uw legale rechten welke men heeft als een consument onder de toepasselijke nationale wetgeving welke de aankoop van goederen beheerst. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons bevoegde instellingen. In het geval er problemen ontstaan, kunnen de volgende foutmeldingen op het display zichtbaar worden: Sluit het toestel aan op een stopcontact wat volgens de voorschriften is geïnstalleerd, met een voedingsspanning tussen 220 en 240 V. Sluit het toestel aan op een stopcontact wat volgens de voorschriften is geïnstalleerd, met een voedingsspanning tussen 220 en 240 V. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SEVERIN KP 1071

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SEVERIN KP 1071 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag