Gebruiksaanwijzing SEVERIN KA 4805

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SEVERIN KA 4805. Wij hopen dat dit SEVERIN KA 4805 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SEVERIN KA 4805 te teleladen.


SEVERIN KA 4805 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1033 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SEVERIN KA 4805

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor uitvoerige informatie over het schoonmaken van het apparaat, raadpleeg de sectie Onderhoud en schoonmaken. Om elektrische schokken te voorkomen dit apparaat nooit met vloeistoffen schoonmaken of onderdompelen. Waarschuwing: Verkeert gebruik van dit apparaat kan persoonlijk letsel veroorzaken. wordt zeer heet tijdens gebruik en blijft daarna nog enige tijd warm. [. . . ] Laat het snoer nooit los hangen: het snoer moet vrijgehouden worden van hete onderdelen van het apparaat. Wordt dit apparaat op een verkeerde manier gebruikt of worden de veiligheidsregels niet gevolgt, dan kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades. Automatische uitschakeling Om energie te besparen zal het apparaat na ongeveer 35 minuten automatisch uitschakelen, nadat de brouwcyclus is voltooid. Om opnieuw te starten, de aan/uit knop op stand `0' en dan weer terug naar `1' zetten. Gebruik voor de eerste keer Voordat men het apparaat voor het eerst gebruikt moet men eerst twee of drie keer het filtersysteem laten draaien met de maximale hoeveelheid water maar zonder het gebruik van koffiepoeder. Dit moet men ook doen wanneer men het apparaat voor een langere tijd gebruikt heeft, en na het ontkalken. Algemene informatie Een maat schaal op de watercontainer En op de glazen karaf helpt met het vullen van de container met de juiste hoeveelheid schoon water. Met een dubbele schaal, de linker schaal is gebruikt voor normale maat koffiekoppen van ongeveer 125 ml, terwijl de rechter schaal gebruikt wordt voor kleinere koppen. Zorg ervoor dat de maximale hoeveelheid water niet overschreden wordt. Wanneer meerdere brouwcycles nodig zijn moet men het koffiezetapparaat na iedere cycle uitschakelen en het apparaat voor ongeveer 5 minuten laten afkoelen. Belangrijke aanwijzing: Wanneer men het apparaat vult met vers water kort nadat men een brouwcycle volbracht heeft is er gevaar van verbranding van heet water of stoom wat ontsnapt van de wateruitgang. Maken van koffie Vullen met water: Open de watercontainerdeksel en vul de container met de gewenste hoeveelheid water. Inzetten van de papieren filter: Open de zwekfilter zijwaarts en plaats een maat-2 papieren filter in de filterhouder, men moet eerst de geperforeerde kanten van de filter omvouwen. Vullen met gemalen koffie: Voor een normale maat koffiekop (125 ml), een maat van ongeveer 6 g (= 1½ - 2 theelepels) fijngemalen koffie moet afgemeten worden. Wanneer het correct geplaatst is zal de deksel het dripstopmechanisme in de filterhouder afzetten tijdens de brouwcycle. Starten van de brouwcycle: Stop de stekker in het stopcontact en gebruik de Aan/Uit knop om het koffiezet apparaat aan te zetten. Wanneer het correct geplaatst is zal de deksel het dripstopmechanisme in de filterhouder afzetten tijdens de brouwcycle. Starten van de brouwcycle: Stop de stekker in het stopcontact en gebruik de Aan/Uit knop om het koffiezet apparaat aan te zetten. De koffie warm houden: De koffie kan warm gehouden worden in de karaf door deze op de hete plaat te laten staan. De plaat wordt ongeveer 35 minuten warm gehouden nadat de brouwcyclus is voltooid. [. . . ] Het apparaat mag schoongemaakt worden met een vochtige doek en een zachte zeep. Om het koffiedik te verwijderen, het zwenkfilter openen, het papieren filter met koffiedik eruit lichten en weggooien (het koffiedik mag als natuurlijke substantie gecomposteerd worden). Plaats het apparaat of zijn bijbehorende onderdelen niet in een vaatwasser. Afval weggooien Instrumenten gemerkt met dit symbool moeten apart weggegooit worden van het huishouidelijke afval, daar deze waardevolle materialen bevatten welke men kan recyclen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SEVERIN KA 4805

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SEVERIN KA 4805 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag