Gebruiksaanwijzing SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995. Wij hopen dat dit SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995 te teleladen.


SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2228 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat geheel afkoelen voordat men het schoonmaakt. Voor uitvoerige informatie, het hoofdstuk Onderhoud en schoonmaken raadplegen. Het apparaat mag alleen gebruikt worden voor het bereiden van koffie uit geroosterde en gemalen koffiebonen. Waarschuwing: Elk ander gebruik dan datgene wat in deze instructies beschreven is (verkeerd gebruik), moet als onjuist beschouwd worden en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. [. . . ] Voor het eerste gebruik Pak het apparaat geheel uit en verwijder al het inpakmateriaal. Maak alle losse onderdelen schoon zoals beschreven in de sectie Onderhoud en schoonmaken. Voordat er voor de eerste keer espresso gemaakt wordt, het system doorspoelen door het aftappen van 2-3 grote koppen water zoals beschreven in Maken van espresso, maar zonder gebruik van koffiepoeder. Gedurende dit proces de pannarello herhaaldelijk gebruiken zoals beschreven in Afgifte van heet water. Dit moet men ook doen wanneer men het apparaat voor een langere tijd gebruikt heeft. Voordat het apparaat ingeschakeld wordt, ervoor zorgen dat de draaiknop ingesteld staat op . Anders zullen alle functieknoppen gaan knipperen en kan het apparaat niet gebruikt worden. De druk hangt af van hoe vast de espresso poeder met de stamper aangedrukt is, en de hoeveelheid espresso poeder dat gebruikt is. Spoel de kopjes af met heet water of plaats deze aan de bovenkant op de kopjes warmer. Espresso poeder gebruiken: Plaats de filterinzet voor één of twee kopjes in de filterhouder. Gebruik de tamper (stamper) om de espresso koffiepoeder met een druk van circa 15 kg gelijkmatig en vast aan te drukken. Tip: Na het aandrukken moet het aangedrukt oppervlak zich circa 2 mm onder de rand in de filterhouder bevinden. Plaats de filterhouder met de handgreep naar links gericht richting boileruitlaat. Zet de filterhouder vast door de handgreep naar rechts te draaien waardoor hij vergrendeld wordt onder het symbool . Plaats één of twee kop(jes) op de druipplaat onder de uitlaat opening. De kopjes symbolen beginnen langzaam te knipperen, terwijl het apparaat voorverwarmt. Zodra de kopjes symbolen permanent gaan branden, kan het brouwproces gestart worden door op de knop of te drukken. Laat de filterhouder afkoelen, dan verwijderen en schoonmaken zoals beschreven in Onderhoud en schoonmaken. Om morsen te voorkomen, de druipplaat opvang altijd tijdig leegmaken, daarbij letten op de rode vlotterindicator. Tip: Als het apparaat gebruikt is voor het opschuimen of heet water, moet hij eerst afkoelen voordat er espresso gemaakt wordt. De en knoppen zullen snel knipperen om aan te geven dat het apparaat te heet is. om het afkoelen te versnellen , kan er via de pannarello water afgetapt worden. [. . . ] Zodra de watercontainer half leeg is, de draaiknop Mocht de container leeg zijn voordat het ontkalken Zodra het ontkalken klaar is gaan er drie pieptonen Watercontainer leeg, spoel hem dan om en vul Hem weer tot aan de max markering met schoon Daarna, de pannarello twee maal kort activeren zoals Tip: Als de draaiknop nog steeds in de stand staat, gaan alle vier knoppen branden. Het ontkalkingsproces kan alleen onderbroken worden door de stekker uit het stopcontact te nemen. Instrumenten gemerkt met dit symbool moeten apart weggegooid worden van het huishoudelijke afval, daar deze waardevolle materialen bevatten welke men kan recyclen. Voor dit apparaat geldt een garantie van twee jaar na de aankoopdatum voor materiaal- en fabrieksfouten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SEVERIN ESPRESA PLUS KA 5995 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag