Gebruiksaanwijzing SENSEO HD7864

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SENSEO HD7864. Wij hopen dat dit SENSEO HD7864 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SENSEO HD7864 te teleladen.


SENSEO HD7864 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2064 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SENSEO HD7864

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -- Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. -- Deze machine kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over veilig gebruik van de machine en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. -- Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht. -- Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor -- Plaats het SENSEO® apparaat nooit op zijn kant nadat u het apparaat hebt uitgepakt. [. . . ] problemen oplossen In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande informatie, gaat u naar www. Com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met het Consumer Care Center in uw land. Er kwam geen of heel weinig koffie uit het apparaat toen ik het voor het eerst gebruikte. U hebt het apparaat niet doorgespoeld vóór het eerste gebruik. Wanneer het apparaat een volledig waterreservoir heeft geleegd, kunt u nieuwe koffie zetten. Als dit langer dan twee minuten duurt, neemt u contact op met het Philips Consumer Care Center in uw land. Vul het waterreservoir en zorg dat u het reservoir goed terugplaatst in het apparaat. Leeg het waterreservoir en schud er een paar keer mee zodat de vlotter loskomt. Maak het waterreservoir schoon met warm water en een beetje afwasmiddel of reinig het in de vaatwasmachine. Als deze oplossingen het probleem niet verhelpen, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Center in uw land. Die te groot of te dik Dunwandige koppen U kunt het koffiezetapparaat en de kop voorverwarmen door eerst een kop warm water te tappen met een lege padhouder. Zorg altijd dat de padhouders schoon zijn en de zeef niet verstopt is om te voorkomen dat er een vacuüm ontstaat. Als de zeef verstopt is, kunt u de zeef ontstoppen met een afwasborstel. Als u de zeef niet goed kunt ontstoppen met de afwasborstel, plaatst u de padhouder in het apparaat en ontkalkt u het apparaat Ontkalk het apparaat (zie het hoofdstuk 'CALC'). Stel de knop in op milde koffie als u een normale hoeveelheid koffie wilt. Misschien zit er een gebruikte koffiepad tegen de waterverdeelschijf aan. U hebt mogelijk niet het juiste aantal pads gebruikt of op de verkeerde knop gedrukt. Gebruik één pad in combinatie met de 1-kops padhouder en de 1-kops knop. Gebruik twee pads in combinatie met de 2-kops padhouder en de 2-kops knop. Plaats de koffiepad(s) goed in het midden van de padhouder, zodat er geen water langs de pad(s) kan lopen. Wanneer u twee koffiepads boven op elkaar legt, plaats ze dan allebei met de bolle zijde naar beneden en druk ze lichtjes aan in de padhouder. [. . . ] speciale koffiesoorten Plaats voor een speciale koffiesoort een cappuccinopad, een pad voor warme chocolademelk of een andere speciale koffiepad in de 2-kops padhouder en druk op de 1-kops knop. reinigen Gebruik nooit schuursponzen, schuurmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals wasbenzine of aceton om het apparaat schoon te maken. De ontkalkingsprocedure bestaat uit twee ontkalkingscycli en twee doorspoelcycli. Voor elke ontkalkingssessie giet u een halve fles ontkalkingsvloeistof in het waterreservoir en vult u het reservoir verder met vers water. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SENSEO HD7864

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SENSEO HD7864 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag