Gebruiksaanwijzing SAUTER OLIVINE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAUTER OLIVINE. Wij hopen dat dit SAUTER OLIVINE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAUTER OLIVINE te teleladen.


SAUTER OLIVINE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1585 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAUTER OLIVINE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 36 U bent langer dan 24 uur niet thuis: gebruik van de Vorstvrij modus . 47 25 Het apparaat dat u zojuist heeft aangeschaft is onderworpen aan talrijke tests en controles om de kwaliteit ervan te verzekeren. de referenties van uw stralingspaneel Deze referenties zitten op de rechterkant van het apparaat. De verkoopcode en het serienummer geven de fabrikant aan welk stralingspaneel u zojuist hebt gekocht. [. . . ] de aangeraden Eco temperatuur is -3 , 5°C ten opzichte van de Confort temperatuur (voorbeeld instelling: 19°C in de Confort modus en 15 , 5°C in de Eco modus). Als het pictogram niet op de display verschijnt, wil dit zeggen dat het verschil ten opzichte van de ingestelde Confort temperatuur niet -3, 5°C bedraagt. Als u de Confort temperatuur onder de Eco temperatuur instelt, gaat de Eco temperatuur met -0, 5°C naar beneden ten opzichte van de Confort temperatuur. Indien gewenst, kunt u de temperatuur die op de display verschijnt wijzigen door te drukken op de toetsen + (D) of - (F). F 35 PROGRAMMEREN VAN DE VERWARMINGSTIJDSDUUR : GEBRUIK VAN DE MODUS PROG U kunt de periodes waarin u een Confort temperatuur wenst in te stellen, programmeren met behulp van de drie vooringestelde programma’s of door de piloot draad aan te sluiten op een programmaregelaar (modus Piloot Draad (FP), deze modus wordt bij verstek aangeboden – zie hiertoe de handleiding gevoegd bij uw programmaregelaar). 3 programma’s zijn vooringesteld en deze kunnen niet gewijzigd worden. 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h is aangeraden als u altijd thuis bent, bijvoorbeeld in het weekend (Eco modus van 23 u tot 5 u, Confort modus van 5 u tot 23 u). is aangeraden als u overdag niet thuis bent (Eco modus van 23 u tot 5 u en van 9 u tot 17 u , Confort modus van 5 u tot 9 u en van 17 u tot 23 u). Is aangeraden als u overdag niet thuis bent maar wel tussen de middig (Eco modus van 23 u tot 5 u, van 9 u tot 12 u en van 14 u tot 17 u, Confort modus van 5 u tot 9 u, van 12 u tot 14 u en van 17 u tot 23 u). Opmerking: Als er geen opdrachten doorgegeven worden op de piloot draad, werkt het apparaat in de Confort modus. Bij het overgaan van de Confort modus naar de Eco modus, bedraagt de hiervoor benodigde tijd 12 seconden. Voordat u een programma gaat instellen, moet u het straalpaneel op de juiste tijd instellen of even controleren of dit al in orde is, dat wil zeggen of de juiste datum en het juiste uur zijn ingesteld. Om bij de instellingen van de datum en het uur te komen, moet u enkele seconden lang de Programmering toets C ingedrukt houden. C De letters op de display gaan knipperen: u kunt nu de dag instellen. U moet op dezelfde manier te werk gaan voor alle dagen van de week, tot aan zondag. U kunt de programma's die u voor elke dag van de week gekozen heeft valideren door op toets Scroll (E) te drukken. E U hebt al uw dagprogramma’s bevestigd, u moet nu de programmering PROG modus activeren. Nota: De instellingen blijven opgeslagen zelfs bij een stroomonderbreking. Drukken op de toets Scrollen (E) totdat de pijl op de Prog modus PROG komt te staan. E PROG De modus selectie pijl knippert enkele seconden en PROG blijft dan op de display staan evenals het pictogram van de modus die geprogrammeerd wordt. U WILT PROGRAMMERING VAN NL U moet drukken op de toets Scrollen (E) totdat de pijl op de Vorstvrij modus komt te staan. E PROG De modus selectie pijl knippert enkele seconden, daarna blijft het pictogram op de display staan. [. . . ] Indien naar uw mening dit tijdbestek te lang is, kunt u het straalpaneel handmatig uitzetten. Als de instelling al in de maximale stand staat, moet u de volgende punten controleren: - Kijken of er een andere verwarming in het vertrek aanwezig is. - Controleren of het straalpaneel alleen het vertrek verwarmt (deur gesloten). - Controleren of het vermogen van het straalpaneel geschikt is voor de grootte van het vertrek (wij raden gemiddeld 100 W/m2 bij een plafond hoogte van 2, 50 m). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAUTER OLIVINE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAUTER OLIVINE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag