Gebruiksaanwijzing SAUTER ESSENTIEL 100 L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAUTER ESSENTIEL 100 L. Wij hopen dat dit SAUTER ESSENTIEL 100 L handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAUTER ESSENTIEL 100 L te teleladen.


SAUTER ESSENTIEL 100 L : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1936 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAUTER ESSENTIEL 100 L

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De passende onderdelen Universele voetsteun Bevestigingsplaat voor het snel monteren van verticale wandmodellen ª of wanneer er geen ruimte is voor het vastschroe- Capaciteit 50 tot 100 liter 150 tot 200 liter Aantal plaatjes 1 2 Extra voet voor verticale modellen van 150 L tot 300 L - 33 NL NL Installatiehandleiding Bevestigingsset voor het plafond voor verticale wandmodellen Universele bevestigingssteunen voor verticale wandmodellen de oude bevestigingsgaten van de vorige boiler Ombouwset voor 400V (drie fasen) 400V drie fasen. diëlektrische verbinding Ø 20 / 27 (3/4’’) 34 NL Installatiehandleiding Installatie 1. Plaatsen van de boiler De omgevingstemperatuur van de ruimte waarin de boiler geplaatst wordt mag wordt voldoende ondersteuning biedt voor het gewicht van de met water gevulde boiler. [. . . ] De elektrische aansluiting moet voldoen aan de NF C 15-100 installatienormen en aan alle geldende voorschriften in het land waar de boiler De installatie bestaat uit : 2 2 in X De elektrische generator van uw boiler met een anode met Opgelegde voorwaarden niet meer van toepassing. Het is officieel verboden om direct aan te sluiten op de weerstanden (waarbij de thermostaat wordt overgeslagen), dit is namelijk gevaarlijk, omdat de temperatuur van het water dan niet meer begrensd wordt. 2 Aansluitprocedure (Boiler zonder stroomkabel) Controleer, voordat u met aansluiten begint, of de stroom is onderbroken. Voor 400 V driefase moet u de originele monofaseplaat vervangen door een driefase 400 V kit. Sluit de uiteinden van de kabels aan op de thermostaat op de hiervoor 6. 3 Instructies voor het omzetten naar driefasestroom Maak de aansluiting van het verwarmingselement los Clip de stroomaansluiting los Clip de stroomaansluiting vast op de 400 V kaart ª Zet de aansluiting van het verwarmingselement vast op de 400 V kaart Sluit de voedingskabel aan en vergeet hierbij de aardeaansluiting niet 3. Na 15 tot 30 minuten moet er water gaan druppelen uit de aftapopening - bij verwarming. De veiligheidsklep laat hierdoor een bepaalde hoeveelheid de boiler bedragen bij volledige opwarming. 42 NL Installatiehandleiding Aanbevelingen van GIFAM Aanbevelingen goedgekeurd door de Groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils ménagers (GIFAM) over de juiste installering en het juiste gebruik van het apparaat. Mechanische risico’s Hanteren Het hanteren en het plaatsen van het apparaat moeten uitgevoerd worden in overeenstemming met diens gewicht en volume. Plaatsen Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een plaats beschermd tegen Stand Het apparaat moet staan volgens de voorschriften van de fabrikant. Elektrische risico’s Aansluiting gedaan worden volgens de door de fabrikant voorgeschreven schema’s. Risico’s met betrekking tot water Druk De apparaten moeten gebruikt worden in de serie drukapparaten waarvoor Aansluiting en evacuatie 43 NL NL Installatiehandleiding aansluiten op het vuil water. De druk in de boiler of bij het legen van de boiler snel weg kan lopen. 44 NL Onderhoudshandleiding Presentatie van uw boiler Buis voor afvoer heet water kuip habillage hybride anode* droge weerstand straalbreker Controlelampje * voor 50 liter : een anode in titanium de boiler eenvoudig gecontroleerd kan worden. Veiligheid instructie gehouden of vooraf de nodige instructies hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat. Moet u het elke twee jaar laten controleren door een erkend installateur. Bij gebruik van een ontharder moet het kalkgehalte hoger blijven 46 NL Onderhoudshandleiding BELANGRIJK: HET IS NOODZAKELIJK HET VEILIGHEIDSELEMENT REGELMATIG STAND VOOR HET AFTAPPEN TE ZETTEN. [. . . ] Storingsherkenning het functioneren van controlelampje Controlelampje Controlelampje verwarming Oranje Stand van het controlelampje Brandt constant (oranje) Betekenis Normaal gebruik : - Water wordt verwarmd - Bescherming tegen corrosie gewaarborgd Normaal gebruik bij daluren/permanent : - Warm water beschikbaar - Bescherming tegen corrosie gewaarborgd Normaal gebruik (geen abonnement op piek- en daluren) : - Warm water beschikbaar - Bescherming tegen corrosie gewaarborgd Abnormaal functioneren Opmerking Het apparaat is aangesloten op elektriciteitsnet Brandt constant (groen) Het apparaat is aangesloten op elektriciteit Controlelampje Het apparaat werkt op batterij 5s Snel flikkeren (groen) installateur of met uw leverancier Abnormaal functioneren Geen verbinding met elektriciteitsnet : - Probeer de boiler via een andere schakelaar in de meterkast te laten functioneren en/of - Controleer de elektrische stop ¨ Als het controlelampje niet gaat branden, neem dan contact op met uw installateur of leverancier 52 NL Onderhoudshandleiding Gevaar van niet beschermde onderdelen die onder spanning staan. Controlelampje defect Stand van het controlelampje 1 knipperend Betekenis Fout 1 : batterij werkt niet meer Opmerking reparatie Batterij vervangen 3s 3s 6 knipperend Fout 6 : Anticorrosiebeschermingssysteem werkt niet goed 3s 7 knipperend Fout 7 : waarschuwing voor “droog verhitten” 3s Er zit kortsluiting in het systeem : - Verwarmingselement vervangen Geen water in de boiler : - Vul de boiler met water Water dat te weinig geleidt (zacht water) : uw installateur of uw leverancier Fout 7 : Anticorrosiebeschermingssysteem werkt niet goed Systeem in open circuit : met schakelaars - als klacht blijft bestaan, het verwarmingselement vervangen Rouge 3. De duur van de garantie bedraagt twee jaar gerekend vanaf de datum van installatie of aankoop en zal nooit langer kunnen zijn dan 30 maanden gerekend vanaf de datum van fabricage in het geval de nodige bewijsstukken ontbreken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAUTER ESSENTIEL 100 L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAUTER ESSENTIEL 100 L zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag