Gebruiksaanwijzing SAUTER BOOGIE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SAUTER BOOGIE. Wij hopen dat dit SAUTER BOOGIE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SAUTER BOOGIE te teleladen.


SAUTER BOOGIE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (361 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SAUTER BOOGIE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsmechanisme (slechts op enkele modellen aanwezig) - Dit treedt in werking als de vlam per ongeluk is uitgegaan (overkoken, tocht enz. Controlelampje kookplaten (slechts op enkele modellen aanwezig) Hoe het fornuis te gebruiken Op iedere knop is de positie van de betreffende gasbrander of electrische kookplaat (indien aanwezig) aangegeven. Kies de brander die het beste past bij de doorsnede van de pan die u gaat gebruiken. De bedieningsknop werkt als volgt: • Uit Maximum Minimum Voor het aansteken van één van de gasbranders houdt u er een vlammetje bij of een gasaansteker, drukt u de knop in en draait u hem tegen de klok in tot aan de positie van maximum sterkte. [. . . ] ); - het apparaat, gedurende en net na gebruik, gezien de hitte ervan; - het niet meer in gebruik zijnde apparaat; in dit geval worden de onderdelen die gevaar kunnen opleveren onklaar gemaakt. De volgende handelingen moeten vermeden worden: - het apparaat aanraken met vochtige lichaamsdelen; In de volgende gevallen is het absoluut noodzakelijk zich tot een erkende installateur te wenden: - het installeren (volgens de instructies van de fabrikant); - als er twijfel bestaat betreffende het functioneren; - het vervangen van het stopcontact in het geval de stekker van het apparaat er niet in past. In de volgende gevallen wendt u zich tot de door de fabrikant erkende technische dienst: - als u na het uitpakken onzeker bent over de conditie van het apparaat; - schade of vervanging van de voedingskabel; - bij een storing of slecht functioneren; eis altijd originele onderdelen; Houd u zich aan de volgende regels: - gebruik het fornuis alleen voor koken en voor niets anders; - controleer na het uitpakken dat het apparaat onbeschadigd is; - sluit de stroom altijd af in het geval van slecht functioneren en voordat u gaat schoonmaken en onderhoud uitvoeren; - als het apparaat niet in gebruik is moet u de stroom afsluiten en de gaskraan dicht doen (indien aanwezig); - controleer altijd of de knoppen in de positie “•”/”o” staan als het fornuis niet in gebruik is; - snijd de voedingskabel door na het afsluiten van de stroom in het geval u het apparaat niet meer gebruikt. € De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die te wijten is aan foute installatie of onjuist en onredelijk gebruik. 29 - het gebruik van het fornuis als u blootsvoets bent; aan het apparaat of de voedingskabel trekken om deze uit het stopcontact te trekken; verkeerde en gevaarlijke handelingen; het afsluiten van de ventilatie-openingen of hitte-afvoer; dat de snoer van kleine keukenapparatuur op de warme delen van het apparaat terecht komen; het blootstellen aan atmosferische invloeden (regen, zon); het gebruik van ontvlambare vloeistoffen in de nabijheid; het gebruik van adapters, dubbelstekkers en/of verlengsnoeren; het gebruik van wankele of vervormde pannen; Instrukties voor het installeren Deze instrukties zijn voor de bevoegde installateur, zodat deze het installeren, regelen en onderhoud op de juiste wijze uitvoert en volgens de geldende normen. Belangrijk: sluit altijd eerst de stroom af voordat U tot onderhoud of regelen overgaat. De apparaten zijn gebruiksklaar gemaakt in de fabriek voor de functies (zie typeplaatje en plaatje van de gas instelling van het apparaat) : Natuurlijk gas Categorie II2E+3+ voor Belgie; Natuurlijk gas Categorie I2L voor Nederland. Het plaatsen Belangrijk: dit apparaat mag alleen geïnstalleerd worden en funktioneren in goed geventileerde vertrekken volgens de voorschriften van de van kracht zijnde Normen: NBN D51-003 e NBN D51-001 (voor België); NEN-1078 (voor Nederland). De volgende eisen moeten in acht genomen worden: a) Het vertrek moet een afvoersysteem naar buiten toe hebben voor de verbrandinsrook. Dit kan door middel van een afzuigkap of door middel van een elektrische ventilator, die automatisch aangaat, wanneer men de apparatuur aanzet. C) Als U het apparaat intensief en lang achter elkaar gebruikt kan het nodig zijn het vertrek te luchten, b. 31 Aansluiting met harde buis (koper of staal) De aansluiting aan het gas moet zodanig worden uitgevoerd dat het geen enkele druk uitoefent op het apparaat. Op de voedingsingang van het fornuis zit een L-aansluiting, die gericht kan worden, met pakking. Als men de aansluiting moet draaien, dan moet men de pakking vervangen (bijgeleverd bij het fornuis). De aansluiting van het gas aan het formuis is gedraad: rond mannelijk 1/2 gas. Aansluiting met stalen flexibile buis Verwijder het rubberbuisje, dat zich op het apparaat bevindt. Het verbindingsstuk waardoor het gas toegang krijgt tot het apparaat is gedraad: kegelvormig mannelijk 1/2 gas. Gebruik uitsluitend buizen en pakkingen, die voldoen aan de voorgeschreven nationale normen. Het in werking stellen van deze buizen moet zodanig worden uitgevoerd dat de lengte van de buizen, geheel uitgestrekt, niet meer dan 2000 mm is. Nadat de aansluiting heeft plaats gevonden moet U kontroleren dat de metalen slang niet in kontakt is met beweegbare delen of dat hij knel zit. Controle van de dichting Als het apparaat geinstalleerd is moet men de perfekte luchtdichtheid van de aansluitingen kontroleren met zeepsop, nooit met een vlam. Elektrische aansluiting De fornuizen met een drie-polige voedingskabel zijn ingesteld op het gebruik van wisselstroom met een verzorgingsspanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje (aan de onderkant van het apparaat). [. . . ] 5 Potencias intermedias 6 Potencia máxima En el capítulo "Consejos prácticos para el uso" se indica la relación entre las posiciones indicadas en los botones y el uso para el cual las placas son aconsejadas. € las partes esmaltadas y la tapa de vidrio, si existen, se deben lavar con agua tibia sin usar polvos abrasivos ni sustancias corrosivas que podrían arruinarlas; • los elementos móviles de los mecheros se deben lavar frecuentemente con agua caliente y detergente prestando atención a eliminar las eventuales incrustaciones; • en los planos de cocción dotados de encendido automático se debe proceder frecuentemente a una cuidadosa limpieza de la parte terminal de los dispositivos de encendido instantáneo eléctronico y verificar que los orificios de salida del gas no estén obstruidos; las placas eléctricas se limpian con un trapo húmedo y se untan con un poco de aceite cuando todavía están tibias; el acero inox se puede manchar si permanece por mucho tiempo en contacto con agua fuertemente calcárea o con detergentes agresivos (que contienen fósforo). - dejar encendidas las placas eléctricas sin ollas; - cerrar la tapa de vidrio (si existe) con los quemadores de gas o las placas eléctricas todavía calientes; - intentos de instalación o reparación sin la intervención de personal especializado. Evitar las siguientes operaciones: - tocar el aparato con partes del cuerpo húmedas; - el uso con los pies desnudos; - tirar del aparato o del cable de alimentación eléctrica para desconectarlo del toma de corriente; - operaciones impropias y peligrosas; - obstruir las aberturas de ventilación o de eliminación del calor; - que el cable de alimentación eléctrica de pequeños electrodomésticos toque las partes calientes del aparato; - la exposición a agentes atmosféricos (lluvia, sol); - el uso de líquidos inflamables en las cercanías; - el uso de adaptadores, enchufes múltiples y/o prolongaciones; - el uso de ollas inestables o deformadas; 38 Instalación de las encimeras empotrables Las siguientes instrucciones van dirigidas al instalador calificado a fin de que cumpla las operaciones de instalación, regulación y mantenimiento técnico de la forma más correcta y conforme a las normas en vigor. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SAUTER BOOGIE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SAUTER BOOGIE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag